Sprawozdanie chemia, Szkoła, Pollub, SEMESTR II, chemia


POLITECHNIKA LUBELSKA

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

0x08 graphic


LABORATORIUM Z CHEMII

Arkusz sprawozdawczy do ćwiczenia 9.2

„BADANIE PRZEBIEGU KOROZJI KWASOWEJ BETONU CEMENTOWEGO”

  1. DANE

Data przeprowadzenia ćwiczenia: 29.10.2011 r.

Uczestnicy:

Nr ćwiczenia: 9.2

Nazwa przeprowadzonego ćwiczenia: BADANIE KOROZJI KWASOWEJ

BETONU CEMENTOWEGO

Zakres: 1. Badanie przebiegu korozji kwasowej betonu cementowego i jego skażenia

2. Badanie zawartości rozpuszczalnych chlorków w badanej próbce w zależności

od objętości reagującego 0.5 m AgNO3

  1. ĆWICZENIA

Cel ćwiczenia: Ocena wpływu różnych kwasów ich stężenia na przebieg korozji próbek betonu

Sprzęt i odczynniki: waga o dokładności 0,01g, zlewki 250cm3 (6szt); lignina, kolby stożkowe 300cm3, HCl (3%, 5 %, 6%), wkraplacz, HCl 2M, CH3COOH (3%,5% i 6%), grys wapienny, próbki betonu (6szt), próbka betonu (przełam), sproszkowany beton, fenoloftaleina, AgNO3 , K2CrO4

2.1 Badanie przebiegu korozji kwasowej betonu cementowego i jego skażenia

Instrukcja wykonania ćwiczenia: Próbki betonu cementowego przechowywanych

w wodzie, należy dokładnie osuszyć ligniną i zważyć. Poszczególne próbki wkłada się do zlewek oznaczonych od 1 - 6, a następnie do zlewek wlewa się kwas solny (3%,5%, 6 %) do 1 - 3

oraz do zlewek 4 - 6 kwas octowy. Poziom kwasu w zlewce powinien sięgać jeden cm powyżej górnej powierzchni próbki. Zlewki należy przykryć szkiełkami zegarkami. Po upływie godziny próbki należy opłukać wodą osuszyć ligniną i ponownie zważyć. Ubytek masy poszczególnych próbek jest wynikiem korozji. Ocenić wpływ różnych kwasów oraz ocenić wpływ stężenia

na intensywność procesu korozji.

Wyniki:

Tab. nr 1 - wyniki badań

Lp.

Masa wejściowa [g]

Czas trwania pomiaru t [min]

% HCl

% CH3COOH

Masa próbki skażonej

Masa próbki skażonej

Ubytek masy Δm [g]

Ubytek masy Δm [g]

1

133,74

20 minut

131,07

 

2,67

 

2

137,44

50 minut

133,47

 

3,97

 

3

136,51

80 minut

130,62

 

5,89

 

4

128,35

20 minut

 

128,26

 

0,09

5

131,12

50 minut

 

130,68

 

0,56

6

134,81

80 minut

 

134,24

 

0,57

Źródło: Opracowanie własne

Rys. nr 1 - przedstawienie graficzne wyników badań

0x01 graphic

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wnioski:

Z badań wynika, że znacznie większy wpływ korozyjny ma kwas solny. Próbki będące w roztworze kwasu solnego (próbki nr 1) utraciły znacznie więcej masy niż próbki znajdujące się w roztworze kwasu octowego (próbki nr 2). Po upływie 80 minut próbka będąca pod wpływem kwasu solnego straciła prawie 10 razy więcej masy niż analogiczna próbka będąca pod wpływem kwasu octowego. Utrata masy dla próbek nr 1 charakteryzuje się stałym przyrostem w masie, natomiast dla próbek nr 2 po upływie 50 minut utrata masy praktycznie się nie zmienia. Świadczy to o złym wpływie kwasu solnego na materiał w dłuższym czasie, natomiast największy korozyjny wpływ kwasu octowego jest na początku oddziaływania.


2.2 Badanie zawartości rozpuszczalnych chlorków w badanej próbce

w zależności od objętości reagującego 0.5 m AgNO3

Instrukcja wykonania ćwiczenia: Dla określenia skażenia betonu jonami chlorkowymi należy sporządzić wyciąg wodny (ekstrakcję próbki). W tym celu sproszkowany beton o masie 20g umieszcza w kolbie stożkowej i zalewa 100cm3 wody destylowanej. Zawiesinę miesza się przez ok.10 min mieszadłem magnetycznym, a następnie przesącza. Z klarownego przesącza pobiera się dwie próbki o objętości 20cm3 i umieszcza w kolbie stożkowej do której dodaje się 3 - 5 kropli wskaźnika, którym jest dwuchromian potasu. Następnie za pomocą pipety dodaje się jedną kroplę 0,5m roztwór AgNO3, a następnie stale mieszając dalsze krople aż zaobserwuje się zmianę zabarwienia z żółtego na trwałe brunatne po czym odczytuje się przybliżoną zawartość chlorków na podstawie odpowiednich tabel.

Wyniki:

Tab. nr 2 - wyniki badań

Lp.

Objętość AgNO3 dodana do zmiany barwy [cm3]

Zawartość jonów chlorkowych w betonie [% masy]

Wartość szukana

0

1 kropla

0

 

1

0,5

0,1

 

2

1,0

0,2

 

3

1,5

0,3

X

4

2,0

0,4

 

5

2,5

0,5

 

6

3,0

0,6

 

Źródło: Opracowanie własne

Wnioski:

Z obserwacji wynika, iż zmiana zabarwienia z żółtego na trwale brunatne zmieniło się po trzeciej kropli wskaźnika. Oznacza to, iż zawartość jonów chlorkowych w betonie wynosi 0,3 % masy całej próbki.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wykres chemia 1, Szkoła, Pollub, SEMESTR II, chemia, sprawozdania
Sprawozdanie chemia 1, Szkoła, Pollub, SEMESTR II, chemia
pytania testowe i chemia budowlana -zestaw3, Szkoła, Pollub, SEMESTR II, chemia, wykład, testy
pytania testowe i chemia budowlana -zestaw1, Szkoła, Pollub, SEMESTR II, chemia, wykład, testy
pytania testowe i chemia budowlana -zestaw2(2), Szkoła, Pollub, SEMESTR II, chemia, wykład, testy
pytania testowe i chemia budowlana -zestaw3, Szkoła, Pollub, SEMESTR II, chemia, wykład, testy
sprawozdanie 31, Budownictwo UZ semestr I , II, Chemia budowlana, Sprawozdania
MP, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, kwity, SEMESTR II, EPEC
MO - sprawozdanie 3, Politechnika Poznańska (ETI), Semestr I i II, Metalurgia I Odlewnictwo
Sprawozdanie ćw.4, Technologia żywności, semestr II, fizyka, x
BISS BEZOB, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, kwity, SEMESTR
BUDOWA PORT W, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, kwity, SEMESTR
EPECJA, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, kwity, SEMESTR II,
Sprawozdanie 8 - Auksyny, Biotechnologia POLSL, Semestr II, FiB laboratorium, Sprawozdania
Sprawozdanie M1, Studia, Sem 2, SEMESTR II, SEMESTR I, fizyka, Labolatoria Fizyka
Sprawozdanie z praktyki studenckiej , Sprawozdanie z praktyki studenckiej po semestrze II kierunku
Sprawozdanie z praktyki studenckiej , Sprawozdanie z praktyki studenckiej po semestrze II kierunku
Sprawozdanie z kwiaciarni, Ogrodnictwo, Magisterskie, Semestr II mgr, Fizjologia posprzętna
Sprawozdanie lab3, Elektrotechnika AGH, Semestr II letni 2012-2013, Fizyka II - Laboratorium, labork

więcej podobnych podstron