Konstrukcje drewniane - projekt 2, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, od adama, 4 sem, rasiaki, projekt2 - belka stropowa


POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ

INSTYTUT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

ZESPÓŁ KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

0x08 graphic

GRZEGORZ PIÓRCZYŃSKI

Politechnika Warszawska

Wydział Inżynierii Lądowej

Semestr IV; Grupa 4

R. A. 2006/2007

ZADANIE 2 - Zaprojektować belkę stropową o przekroju złożonym dla następujących danych:

Dane:

● Obciążenie: stałe g0k=0.5 kN/m2 ; zmienne p0k=2.0 kN/m2

● Rozstaw belek: a = 0.8 m

● Rozpiętość belki w świetle podpór: l = 3.0 m

● Klasa drewna: C24

● Współczynnik kmod: 0.90

● Rodzaj przekroju: belka skrzynkowa drewniana

● Łączniki: gwoździe


Klasa drewna C24
E0,mean=11000 MPa = 1100 kN/cm2
fm,k = 24 MPa
ft,0,k= 14 MPa
fv,k = 2,5 MPa

Fc,90,k= 5,7 MPa

1. Obciążenia i siły przekrojowe

Obciążenie charakterystyczne przypadające na belkę:

Stałe: gk= g0k ·a = 0.5·0,8 = 0.4kN/m,
Zmienne pk = p0k·a = 2.0 · 0,8 = 1.6kN/m

Obciążenie obliczeniowe:

Stałe: gd = gk·1.15 = 0.4·1,15= 0.46kN/m,
Zmienne pd = pk·1.4 = 1,6·1,4 = 2.24 kN/m

Obciążenie całkowite;

qd = 0.46+2.24 = 2.7 kN/m

Rozpiętość obliczeniowa:

l0 = 1,051 = 1,05·3.0m= 3.15 m.
Moment obliczeniowy
M0 = 0,125·qd·l02 = 0.125 ·2.7·3.152 = 3.35 kNm
Siła poprzeczna

V0 = 0,5·qd·l0 = 0.5·2.7·3.15= 4.25 kN.

2. Dobór przekroju:

Wysokość całkowita H ~ 1/15- 1/20 l.
H ~ 0.2 - 0.15 l.
Przyjęto 150 mm

Grubość środnika: bw/2 ≥ 2a4c;

Zakres dopuszczalnych średnic gwoździ:

1/6t ≥ d ≥ 1/11t,
długość wbicia gwoździa w środnik I1 > 8d (7.4.2.1.(4))

W przypadku półek o grubości 25 mm:
25/6≥ d ≥25/11; 4.2 mm >d > 2.3 mm
Przyjęto gwoździe 3.0/60.
Minimalna grubość środnika bw/2 = 10d = 10x3.0 = 30 mm. (Tablica 7.4.2.1)

0x08 graphic

Przyjęto półki 2x25x125 mm i środniki 2x32x100 mm.

Długość zakotwienia gwoździa:
l1 = 60 - 25 - 1 - 1,5·3.0 = 29.5 mm > 8d = 24 mm.

2. Wyznaczenie nośności gwoździ

fh,1,k=0.082ρkd-0.3=0.082·380·3.0-0.3 = 22.4MPa = 2.24 kN/cm2
0x01 graphic

My,k= 180d2,6 = 180·5.02,6 = 11819,38 Nmm = 0.313 kNcm
My,d = My,kz = 0.313/1.1 = 0.284 kNcm


0x01 graphic


0x01 graphic
grubość elementów składowych złącza lub długość zakotwienia łącznika

0x01 graphic
wytrzymałość obliczeniowa na docisk w elemencie o grubości 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
średnica trzpienia łącznika

0x01 graphic
25 mm

0x01 graphic
29.5 mm

d = 3.0 mmRda = 1.164 kN

Rdb = 1.373 kN

Rdc = 0.528 kN

Rdd = 0.605 kN

Rde = 0.544 kN

Rdf = 0.566 kN
Rdmin = 0.528 kN

Moduł podatności gwoździ
Kser = ρk1,5d0,8/25 = 3801.5·3.00.8/25 = 713.56 N/mm= 7.14kN/cm (tabl. 7.2)

Ku = 2/3Kser = 2/3·7.14 = 4.76 kN/cm (wz.7.2.a)

3. Wyznaczenie efektywnego momentu bezwładności

A1 = 2.5·12.5 = 31.25 cm2


Moment bezwładności brutto:

0x01 graphic

2A1a12 =2·31.25·6.252 = 2441.41 cm4
Ibr = 565.88 + 2441.41 = 3007.29 cm4


Moment statyczny półki:
S1 = A1·a1 = 31.25·6.25= 195.31 cm3

0x01 graphic

a1,min= 10d = 3.0 cm
a1,max = 40d = 12 cm

s1,min = a1,min/2 = 1.5 cm
s1,max = a1,max/2 = 6 cm (tabl. 7.4.2.1),

0x01 graphic


Przyjęto: si = 2.5 cm, rozstaw łączników; ai = 2si = 5 cm.


Współczynnik redukcyjny:
, gdzie

0x01 graphic

Zastępczy moment bezwładności:
0x01 graphic


4. SGU - sprawdzanie ugięcia
ufin=uinst(1+kdef)
h=2·2.5+10=15cm
L=315 cm
L/h=21>20 zatem: nie uwzględniamy wpływ sił poprzecznych:
uinst=uM[1+η1(h/l)2]

Ugięcie wyznaczamy sumując ugięcia cząstkowe od obciążeń składowych o różnych

czasach trwania - dla danej klasy użytkowania.

W I klasie użytkowania konstrukcji

kdef.g = 0,60 - obciążenie stałe

kdef.p - 0,25 - obciążenie użytkowe (średniotrwałe)

Ugięcie chwilowe od obciążenia stałego:
0x01 graphic

uinst,g= uinst,p
ufin=uinst.g(1+kdef,g)+ uinst.p(1+kdef,p)=0.32·1.6+0.32·1.25=0.512+0.4=0.91cm

ufin<udop=315/250=1.26cm

5. Stan graniczny nośności
5.1. Łączniki:
0x01 graphic

0x01 graphic

5.2 Naprężenie normalne

Wytrzymałość obliczeniowa na zginanie
0x01 graphic


α=M/Ief=335/1444.78=0.23kN/cm3

δw=Mzred/2·Ief=M·h2/2·Ief= α·h2/2=1.15kN/cm2<fm,d

Naprężenia w osi pasa rozciąganego:
0x01 graphic

0x01 graphic

Naprężenia krawędziowe:
0x01 graphic


5.3 maksymalne naprężenie styczne
Wytrzymałość obliczeniowa na ścinanie
0x01 graphic

0x01 graphic

6. Oparcie belki na podporze

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Ze względów konstrukcyjnych przyjęto 10 cm
Rzeczywista długość belki:
L=l+2·lop=300+2·10=320 cm

7. Rozmieszczenie łączników
0x01 graphic

a3t=15d=15·3=45 mm
0x01 graphic
Przyjęto nrz=62


0x01 graphic

Ostatecznie:
a1=50 mm

a3t=75 mm
a4c= 16 mm

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Konstrukcje drewniane - projekt 3, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszaws
Konstrukcje drewniane - projekt 1, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszaws
wydruk, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, od adama, 4
Arch prezent, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, od ada
sumo drewno, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, od adam
Konstrukcje drewniane - egzamin , Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawsk
Konstrukcje drewniane - egzamin, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska
Projekt-wytrzymałość Omieciuch Łukasz, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Wars
analiza matematyczna II, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semest
budownictwo ogolne, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4,
zgloszenie praktyki Warbud, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Sem
zgloszenie na staz lub praktyke, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska
drewno tem 1, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, konstr
RYSUNEK do 2 ćwiczeń, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4

więcej podobnych podstron