Konstrukcje drewniane - projekt 1, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, od adama, 4 sem, rasiaki, projekt1 - zlacze rozciagane


POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ

INSTYTUT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

ZESPÓŁ KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

0x08 graphic

GRZEGORZ PIÓRCZYŃSKI

Politechnika Warszawska

Wydział Inżynierii Lądowej

Semestr IV; Grupa 4

R. A. 2006/2007

ZADANIE 1 - Zaprojektować złącze rozciągane na podstawie następujących danych:

Dane:

● Siła rozciągająca N = 70 kN

● Klasa drewna C35

● Współczynnik modyfikacyjny do wytrzymałości drewna z uwagi na warunki

użytkowania 0x01 graphic
=0,55

● łączniki: sworznie

Drewno sosnowe C35: 0x01 graphic
, 0x01 graphic

0x08 graphic

Częściowe współczynniki bezpieczeństwa:

0x01 graphic
dla drewna

0x01 graphic
dla sworzni

0x01 graphic

stąd

0x01 graphic

0x01 graphic

Przyjęte wymiary elementów: (wg PN-75/D-96000)

Naprężenia w elementach drewnianych złącza:

  1. w gałęziach pasa i wkładkach
    0x01 graphic

    0x01 graphic

  2. w nakładkach

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Wymiarowanie złącza:

a) Nośność obliczeniowa na docisk sworznia w jednej płaszczyźnie ścinania, na dwa cięcia, dla jednego łącznika

0x01 graphic

0x01 graphic
grubość elementów składowych złącza lub długość zakotwienia łącznika

0x01 graphic
wytrzymałość obliczeniowa na docisk w elemencie o grubości 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
średnica trzpienia łącznika

0x01 graphic
32 mm

0x01 graphic
38 mm

d = 16 mm

Wytrzymałość charakterystyczna na docisk dla łączników z uprzednio nawierconymi otworami:

0x01 graphic

0x01 graphic
- wytrzymałość charakterystyczna na rozciągnie sworznia

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
moment obliczeniowy uplastycznienia łącznika

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

b) Potrzebna ilość sworzni.

0x01 graphic

Przyjmujemy n=6 z jednej strony styku.

c) Rozmieszczenie sworzni w złączu.


0x01 graphic
- kąt między kierunkiem siły i kierunkiem włókien w elementach drewnianych złącza.


0x01 graphic
, przyjęto 0x01 graphic
120 mm;

0x01 graphic
, przyjęto 0x01 graphic
120 mm;

0x01 graphic
, przyjęto 0x01 graphic
50 mm;

0x01 graphic
, przyjęto 0x01 graphic
50 mm.

d) Minimalna szerokość elementów drewnianych złącza z uwagi na zachowanie minimalnego rozstawu sworzni.

0x01 graphic


e) Długość nakładek.

0x01 graphic

gdzie 0x01 graphic
jest liczbą szeregów ustawienia sworzni w elemencie

f) Liczba śrub:

0x01 graphic

Przyjęto 3 śruby z każdej strony styku.


g) Długość sworzni:

Lsw = ∑ti + 10÷15

Lsw = 2x32 + 2x38 + 1x38 + 10÷15 = 178 + 10÷15 mm

Przyjęto długość sworzni Lsw = 190 mm

h) Długość trzpienia śruby:

Ls = ∑ti + 2g + m + 5÷10 mm

Ls = 178 + 2x5 + 14.8 + 5÷10 = 202.8 + 5÷10 mm

Przyjęto długość trzpienia śruby Ls = 210 mm

i) Długość gwintu:

Lgw = Ls - ∑ti - g

Lgw = 210 - 190 - 5 = 15 mm

Przyjęto długość gwintu 15 mm.

1

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Konstrukcje drewniane - projekt 3, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszaws
Konstrukcje drewniane - projekt 2, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszaws
wydruk, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, od adama, 4
Arch prezent, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, od ada
Konstrukcje drewniane - egzamin, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska
Projekt-wytrzymałość Omieciuch Łukasz, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Wars
analiza matematyczna II, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semest
budownictwo ogolne, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4,
zgloszenie praktyki Warbud, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Sem
zgloszenie na staz lub praktyke, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska
drewno tem 1, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, konstr
RYSUNEK do 2 ćwiczeń, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4

więcej podobnych podstron