Lab Elektroniki - 4 PROTOKÓŁ, SPRAWOZDANIA czyjeś


PROTOKÓŁ DLA ĆW. NR 4

Laboratorium elektroniki

Ćw nr: 4

Stabilizacja napięcia

Data:

Grupa:

Podpis

prowadzącego

Cel ćwiczenia:

Zapoznanie się z parametryczną metodą stabilizacji napięcia przy pomocy diody Zenera, wyznaczenie jej charakterystyki statycznej, stabilizacji i obciążenia. Wyznaczenie podobnych charakterystyk dla stabilizatora tranzystorowego prądu stałego.

1) Badanie diody Zenera

  1. Wyznaczanie charakterystyki statycznej (napięciowo - prądowej) diody Zenera

0x01 graphic

Rys.1

Schemat pomiarowy układu

Typ diody

Uz= V Iz= A Pmax= W

U1 [V]

U2 [V]

I [a]

Tabela 1

  1. Charakterystyka stabilizacji

0x01 graphic

Rys. 2

Schemat pomiarowy układu

R2= 

R2= 

R2= 

U1

U2

I1

I2

I3

U1

U2

I1

I2

I3

U1

U2

I1

I2

I3

V

V

mA

mA

mA

V

V

mA

mA

mA

V

V

mA

mA

mA

Tabela 2

  1. Wyznaczanie charakterystyki obciążenia

(schemat pomiarowy jak na rys. 2)

U1= V

U1= V

U2

I1

I2

I3

U2

I1

I2

I3

V

mA

mA

mA

V

mA

mA

mA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3

  1. Badanie stabilizatora tranzystorowego prądu stałego.

  1. charakterystyka stabilizacji przy stałym prądzie obciążenia

0x08 graphic

Rys. 3

Schemat układu

I0= mA

I0= mA

I0= mA

ΔUwe

Uwe

ΔUwy

Uwy

Su

ΔUwe

Uwe

ΔUwy

Uwy

Su

ΔUwe

Uwe

ΔUwy

Uwy

Su

V

V

V

V

-

V

V

V

V

-

V

V

V

V

-

Tabela 4

  1. charakterystyka obciążenia

I0

mA

∆Uwy

V

Uwy

V

Tabela 5

  1. charakterystyka zasilacza bez stabilizatora

Uwy=

Uwy

V

I0

mA

∆Uwy

V

Tabela 6

- 1 /5-

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Elektrotechnika ćwiczenie 6 - protokół, SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(8), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(3), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(4), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(6), SPRAWOZDANIA czyjeś
Laboratorium Elektrotechniki MONIKA, SPRAWOZDANIA czyjeś
Laboratorium z Elektrotechniki ćwicz.7, SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(7), SPRAWOZDANIA czyjeś
ELEKTRA EGZAMIN, SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(9), SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
ELEKTROTECHNIKA3-mini, SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol(5), SPRAWOZDANIA czyjeś
Protokół 4, SPRAWOZDANIA czyjeś
protokol, SPRAWOZDANIA czyjeś
Lab 2 - Elektroliza wody, Sprawozdanie 2 - Elektroliza wody, LABORATORIUM KONWERSJI ENERGII
protokol(2), SPRAWOZDANIA czyjeś
44 sprawozdanie czyjeś, Politechnika Rzeszowska, Elektrotechnika, semestr 2, Fizyka Lab, Sprawozdani

więcej podobnych podstron