sprężarka tłokowa, PKM, PKM, PKM - Podstawy Konstrukcji Maszyn, Różne materiały

Pobierz dokument
sprezarka.tlokowa.pkm.pkm.pkm.podstawy.doc
Rozmiar 168 KB

Podstawowe parametry pomiarowe i obliczenia.

1. Wykaz wielkości zmiennych

1.1. Pierwszy przeprowadzony pomiar

Ciśnienie w momencie rozpoczęcia napełniania zbiornika 0x01 graphic
0x01 graphic

Ciśnienie w momencie zakończenia napełniania zbiornika 0x01 graphic

Temperatura w momencie rozpoczęcia napełniania zbiornika 0x01 graphic

Temperatura w momencie zakańczania napełniania zbiornika 0x01 graphic

Czas napełniania zbiornika 0x01 graphic

1.2. Drugi przeprowadzony pomiar

Ciśnienie w momencie rozpoczęcia napełniania zbiornika 0x01 graphic
0x01 graphic

Ciśnienie w momencie zakończenia napełniania zbiornika 0x01 graphic

Temperatura w momencie rozpoczęcia napełniania zbiornika 0x01 graphic

Temperatura w momencie zakańczania napełniania zbiornika 0x01 graphic

Czas napełniania zbiornika 0x01 graphic

1.3. Trzeci przeprowadzony pomiar

Ciśnienie w momencie rozpoczęcia napełniania zbiornika 0x01 graphic
0x01 graphic

Ciśnienie w momencie zakończenia napełniania zbiornika 0x01 graphic

Temperatura w momencie rozpoczęcia napełniania zbiornika 0x01 graphic

Temperatura w momencie zakańczania napełniania zbiornika 0x01 graphic

Czas napełniania zbiornika 0x01 graphic

1.4. Czwarty przeprowadzony pomiar

Ciśnienie w momencie rozpoczęcia napełniania zbiornika 0x01 graphic
0x01 graphic

Ciśnienie w momencie zakończenia napełniania zbiornika 0x01 graphic

Temperatura w momencie rozpoczęcia napełniania zbiornika 0x01 graphic

Temperatura w momencie zakańczania napełniania zbiornika 0x01 graphic

Czas napełniania zbiornika 0x01 graphic

1.5. Wyznaczanie prędkości obrotowej wału silnika i sprężarki

nsprężarki [obr/min]

nsilnika [obr/min]

1

863

2966

2

860

2959

3

857

2957

4

860

2960

0x01 graphic

860

2960,5

Przełożenie 0x01 graphic

2. Obliczenia (pomiar I).

2.1. Ciśnienie w momencie rozpoczęcia napełniania zbiornika.

0x01 graphic

2.2. Ciśnienie w momencie zakończenia napełniania zbiornika.

0x01 graphic

2.3. Temperatura w momencie rozpoczęcia napełniania zbiornika.

0x01 graphic

2.4. Temperatura w momencie zakończenia napełniania zbiornika.

0x01 graphic

2.5. Strumień masy wtłoczonego powietrza.

0x01 graphic

2.6. Objętość właściwa i gęstość zasysanego powietrza.

0x01 graphic

0x01 graphic

2.7. Wydajność rzeczywista.

0x01 graphic

wydajność teoretyczna

0x01 graphic

2.8. Rzeczywisty współczynnik objętościowy sprężarki.

0x01 graphic

3. Obliczenia (pomiar II).

3.1. Ciśnienie w momencie rozpoczęcia napełniania zbiornika.

0x01 graphic

3.2. Ciśnienie w momencie zakończenia napełniania zbiornika.

0x01 graphic

3.3. Temperatura w momencie rozpoczęcia napełniania zbiornika.

0x01 graphic

3.4. Temperatura w momencie zakończenia napełniania zbiornika.

0x01 graphic

3.5. Strumień masy wtłoczonego powietrza.

0x01 graphic

3.6. Objętość właściwa i gęstość zasysanego powietrza.

0x01 graphic

0x01 graphic

3.7. Wydajność rzeczywista.

0x01 graphic

wydajność teoretyczna

0x01 graphic

3.8. Rzeczywisty współczynnik objętościowy sprężarki.

0x01 graphic

4. Obliczenia (pomiar III).

4.1. Ciśnienie w momencie rozpoczęcia napełniania zbiornika.

0x01 graphic

4.2. Ciśnienie w momencie zakończenia napełniania zbiornika.

0x01 graphic

4.3. Temperatura w momencie rozpoczęcia napełniania zbiornika.

0x01 graphic

4.4. Temperatura w momencie zakończenia napełniania zbiornika.

0x01 graphic

4.5. Strumień masy wtłoczonego powietrza.

0x01 graphic

4.6. Objętość właściwa i gęstość zasysanego powietrza.

0x01 graphic

0x01 graphic

4.7. Wydajność rzeczywista.

0x01 graphic

wydajność teoretyczna

0x01 graphic

4.8. Rzeczywisty współczynnik objętościowy sprężarki.

0x01 graphic

5. Obliczenia (pomiar IV).

5.1. Ciśnienie w momencie rozpoczęcia napełniania zbiornika.

0x01 graphic

5.2. Ciśnienie w momencie zakończenia napełniania zbiornika.

0x01 graphic

5.3. Temperatura w momencie rozpoczęcia napełniania zbiornika.

0x01 graphic

5.4. Temperatura w momencie zakończenia napełniania zbiornika.

0x01 graphic

5.5. Strumień masy wtłoczonego powietrza.

0x01 graphic

5.6. Objętość właściwa i gęstość zasysanego powietrza.

0x01 graphic

0x01 graphic

5.7. Wydajność rzeczywista.

0x01 graphic

wydajność teoretyczna

0x01 graphic

5.8. Rzeczywisty współczynnik objętościowy sprężarki.

0x01 graphic

6. Zestawienie wyników obliczeń.

Parametr obliczony

Jednostka

Numer pomiaru

I

II

III

IV

Ciśnienie w zbiorniku p1

Pa

146917

245017

294067

145017

Ciśnienie w zbiorniku p2

Pa

343117

441217

490267

539317

Temperatura w zbiorniku T1

K

291,15

292,15

292,65

292,65

Temperatura w zbiorniku T2

K

293,65

294,15

293,65

295,15

Strumień masy 0x01 graphic

0x01 graphic

0,0036

0,0033

0,0031

0,0041

Objętość właściwa 0x01 graphic

0x01 graphic

0,852

Wydajność rzeczywista 0x01 graphic

0x01 graphic

0,0031

0,0027

0,0026

0,0034

Wydajność teoretyczna 0x01 graphic

0x01 graphic

0,0036

0,0035

0,0035

0,0035

Rzecz. wsp. objętościowy 0x01 graphic

---

0,861

0,772

0,743

0,971

Rzecz. wsp. obj. war. śr. 0x01 graphic

---

0,837

7. Komentarz wyników badań.

Badanie sprężarki tłokowej jednostopniowej przeprowadzono mierząc w pierwszej kolejności parametry otoczenia, po czym podczas pracy sprężarki zmierzono prędkości obrotowe wału sprężarki i silnika ją napędzającego w celu wyznaczenia stopnia przełożenia k, który wynosi 3,44. Następnie dokonano pomiarów ciśnienia i temperatury panujących w zbiorniku w chwili rozpoczęcia i zakończenia jego napełniania. Ćwiczenie przeprowadzono w czterech fazach, których wyniki zamieszczone są powyżej.

Z uzyskanych pomiarów wyznaczono strumień masy, objętość właściwą oraz wydajność rzeczywistą a na podstawie parametrów samej sprężarki także jej wydajność teoretyczną.

Po czym odnosząc wydajność rzeczywistą do teoretycznej uzyskano wartość współczynnika

objętościowego λ bezpośrednio mówiącego o stanie technicznym sprężarki. W kolejnych pomiarach uzyskano

λ=0,861; λ=0,772; λ=0,743; λ=0,971. Wartość średnia współczynnika wynosi λśr=0,837.

Wartość tego współczynnika objętościowego kwalifikuje stan techniczny danej sprężarki jako dobry, czyli sprężarka nadaje się do dalszej eksploatacji.


Pobierz dokument
sprezarka.tlokowa.pkm.pkm.pkm.podstawy.doc
Rozmiar 168 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pekanie, PKM, PKM, PKM - Podstawy Konstrukcji Maszyn, Różne materiały
stale rury2, PKM, PKM, PKM - Podstawy Konstrukcji Maszyn, Różne materiały
Przekł zębat algor, PKM, PKM, PKM - Podstawy Konstrukcji Maszyn, Różne materiały
spajane nitowe ksztaltowe wciskane ksztaltowe gwintowe, PKM, PKM, PKM - Podstawy Konstrukcji Maszyn,
buum, PWr, PKM, Podstawy konstrukcji maszyn, Pytania
pkm kondrat zagadnienia, PKM-Podstawy Konstrukcji Maszyn
obliczenia- przkładnia, semestr 5, PKM - podstawy konstrukcji maszyn, PKM, Materiały (katalogi, wykł
obliczenia, Politechnika Lubelska, PKM- Podstawy Konstrukcji Maszyn, Projekt Podnośnik
Podstawowe zagadnienia z PKM, Podstawy Konstrukcji Maszyn
teczka, ۞ Płyta Studenta Politechniki Śląskiej, Semestr 4, Pkm - Podstawy konstrukcji maszyn
sprzegla, semestr 5, PKM - podstawy konstrukcji maszyn, PKM
projekt PKM, Podstawy konstrukcji maszyn(1)
osie i wały, Podstawy konstrukcji maszyn zadania, PKM
Badanie efektywnosci pracy hamulca tasmowego1, Mechanika IV semestr, Podstawy Konstrukcji Maszyn UT
magda pkm zaliczenie leciejewski, Podstawy konstrukcji maszyn zadania, PKM
PKM - opracowania roznych pytan na egzamin 6, Automatyka i Robotyka, Semestr 4, Podstawy konstrukcji
pytania01, Studia, Podstawy Konstrukcji Maszyn, Podstawy Konstrukcji Maszyn, PKM
ścinanie, Mechanika IV semestr, Podstawy Konstrukcji Maszyn UTP, laboratorium, PKM sem 4 laborka

więcej podobnych podstron