Mettad6, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, lalo


Politechnika Lubelska

Laboratorium Miernictwa Elektrycznego

w Lublinie

Ćwiczenie Nr 6

Imię i nazwisko: Piotr Jurek &

Tadeusz Klukowski

Semestr

V

Grupa

ED 5.1

Rok akad.

1998/99

Temat ćwiczenia: Badanie przekładnika prądowego.

Data wykonania

26.11.98

Ocena

Spis przyrządów pomiarowych:

Amperomierze:

Woltomierze:

Rezystory:

Przekładniki prądowe:

1.Wpływ obciążenia przekładnika na wartość prądu, spadek napięcia i błąd pomiarowy.

0x08 graphic
Schemat pomiarowy:

















Lp.

I1

[A]

I2

[A]

U1

[V]

U2

[V]

R

[Ω]

S2

[VA]

S2/S2zn

[VA]

Δi

%

1

4,5

4,4

2,8

0

0

0

0

-2,22

2

4,35

4,25

3,4

0,7

0,16

2,97

0,297

-2,28

3

4,25

4,15

3,8

1,15

0,28

4,77

0,477

-2,35

4

4,05

4

4,3

1,65

0,41

6,6

0,66

-1,23

5

3,85

3,75

4,9

2,4

0,64

9

0,9

-2,6

Przykładowe obliczenia:

R = 0x01 graphic
Ω

S2=U2⋅I2 =0,7⋅4.55=2,97 VA

S2zn=10VA

0x08 graphic
=1
0x01 graphic
%

0x08 graphic

0x08 graphic

2. Zdjęcie charakterystyki magnesowania przekładnika badanego.

0x08 graphic
Schemat pomiarowy:









Lp

--

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

U

V

31,5

31,5

31

31

31

31

30,5

30

30

29,5

29

28

I

A

2,5

2,325

2,187

2,025

1,875

1,775

1,65

1,4

1,2

0,9

0,65

0,475

0x08 graphic

3. Sprawdzenie prawidłowości oznaczeń zacisków przekładnika badanego.

0x08 graphic
Schemat pomiarowy:






Wyniki pomiarów

Lp

A1

[A]

A2

[A]

Ar

[A]

1

4

4

0

Zaciski oznaczone są zgodnie

4. Wyznaczenie liczby przetężeniowej przekładnika.

Schemat pomiarowy:

0x08 graphic
















I1x

[A]

I2x

[A]

9,7

5

9

4,6

8

4,1

7

3,5

6

3,1

5,5

2,9

5

2,7

4,5

2,2

4

2,1

3

1,5

Na podstawie powyższych danych wykreślam charakterystykę I1x=f(I2x)

0x08 graphic

Wnioski:

W punkcie pierwszym badaliśmy wpływ obciążenia na wartość prądu, spadek napięcia i błąd pomiarowy przekładnika.

W punkcie drugim pomiarów wyznaczaliśmy charakterystykę magnesowania rdzenia .Jej kształt jest zbliżony do charakterystyki magnesowania rdzeni transformatorów; jednak posiada ona bardzo szybki przyrost w części początkowej napięcia względem prądu.

Sprawdzana w kolejnym punkcie pomiarowym prawidłowość oznaczenia zacisków, na podstawie otrzymanych wyników, wykazała, że oznaczenia są zgodne z symbolami literowymi.

W kolejnym podpunkcie wyznaczaliśmy liczbę przetężeniową, która wynosi ni=0x01 graphic
czyli powinniśmy zapisać, że ni=1 gdyż dla wartości 2 błąd jest większy niż 10%. Wynik ten może być związany z użyciem w obwodzie wtórnym przekładnika badanego rezystora w celu zmniejszenia liczby przetężeniowej.

A2

K

L

l

k

A1

V1

V2

Odb

R

A1

V2

K

L

l

k

Tr

Atr

A1

K

L

l

k

K

L

l

k

K

L

l

k

K

L

l

k

Pix

Piw

Ar

A2

K

L

l

k

K

L

l

k

K

L

l

k

K

L

l

k

K

L

l

k

Pix

Piw

Ar

Aw

Pip

Zzn

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
METTAD1, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
METTAD2, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
Mettad10, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
Mettadek14, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog
mettad11, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
mettad3, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
Mettad 17, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologi
LABMETS1, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
Metro ćw 4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog
LABMETS4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
KUK-METRO-7, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolo
METmar9, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
met pro Oscyloskop, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia,
Metr Tad18, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog
MET14X, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
12''', AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, l
METRO 14, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia

więcej podobnych podstron