znieczulenie ptaków i gadów - mat. dla studentów III roku, CHIRURGIA I ANESTEZJOLOGIA


Tab. 1. ZNIECZULENIE PTAKÓW DRAPIEŻNYCH

KETAMINA (K)/

DIAZEPAM (D)/

ATROPINA (A)

(K) 30-40 mg/kg/

(D) 1,0-1,5 mg/kg/

(A) 0,05 mg/kg i.v.

Drapieżne - zastosowanie diazepamu pozwala na obniżenie stosowanej dawki ketaminy; u sów należy stosować połowę dawki ketaminy; u osobników z nadwagą należy stosować dawki podzielone!

KETAMINA (K)/

MEDETOMIDYNA (M)

(K) 3-5 mg/kg /

(M)50-100 μg/kg i.m. lub

(K) 2-4 mg/kg /

(M) 25-75 μg/kg i.v.

Drapieżne - wprowadzenie do znieczulenia 2-7 min. po podaniu i.m., a po i.v. 10-30 s; okres indukcji spokojny, oddech głęboki i regularny, dobra miorelaksacja; wyjątkowo podatne na znieczulenie są sowy; wybudzenie spokojne po 10-20 min. od iniekcji

Odwrócenie działania -atipamezol- wybudzenie gwałtowne!

KETAMINA (K) /

KSYLAZYNA (Ks)

(K) 15 mg/kg /

(Ks) 0,15 mg/kg i.m.

Sowy - immobilizacja po 5 min. od podania; przemijający bezdech w ciągu 5 początkowych min. znieczulenia; unormowanie oddechu po 10 min., zalecana ostrożność przy powtarzaniu dawek- możliwe zaburzenia sercowo-płucne; suplementacja tlenem wspomaga przywrócenie prawidłowej wentylacji

(K) 4,4 mg/kg /

(Ks) 2,2 mg/kg i.v.

Jastrzębie - dobre znieczulenie trwające 15 min.; znaczna depresja oddechowa i sercowo-naczyniowa

Odwrócenie działania - johimbina - 0,10 mg/kg i.v.

PROPOFOL

4-12 mg/kg i.v. indukcja /

0,5 mg/kg i.v.

podtrzymanie

Sowy - dla indukcji podajemy 4 mg w postaci 1 mg bolusów podawanych co 30 s; dodatkowe 8 mg podajemy w ciągu kolejnych 10 min. według działania; stała infuzja propofolu jest stosowana dla podtrzymania znieczulenia; znieczulenie wystarcza do przeprowadzenia krótkotrwałych zabiegów

JOHIMBINA

0,10 mg/kg i.v.

Jastrzębie ­- optymalna dawka dla znaczącego skrócenia okresu wybudzania po 20 min. od wprowadzenia (po zastosowaniu dawki 4mg/kg ketaminy i 2 mg/kg ksylazyny)

Tab. 2. ZNIECZULENIE GOŁĘBI

ATIPAMEZOL

3-10 mg/kg

wybudzenie szybkie i łagodne w ciągu 4 min

KETAMINA (K) /

PROPOFOL (P)

(K) 20 mg/kg i.m. /

(P) 4-8 mg/kg i.v. (według działania!)

po podaniu ketaminy stosowanie propofolu w dawkach podzielonych; po 3 min. utrata napięcia mięśniowego wzrastająca wraz ze wzrostem dawki propofolu; w pierwszych minutach po podaniu propofolu wzrost częstości serca i spadek częstości oddechów; po zastosowaniu 60% dawki propofolu może dojść do bezdechu, niekiedy konieczne wspomaganie oddychania

MEDETOMIDYNA

2 mg/kg i.m.

sedacja charakteryzuje się leżeniem na mostku i zdolnością do uniesienia głowy; zwierzę można położyć również na grzbiecie; odwrócenie działania: atipamezol

PROPOFOL

14 mg/kg i.v.

dawka w bolusie pozwala na uzyskanie szybkiej i łagodnej indukcji z dobrą miorelaksacją

Tab. 3. ZNIECZULENIE PAPUG

BUTORFANOL

1-2 mg/kg i.m.

Papugi afrykańskie szare

1 mg/kg i.m.

Papugowate - znacząco zmniejsza dawkę izofluranu

KETAMINA (K)/

MEDETOMIDYNA (M)

(K) 3-7 mg/kg /

(M) 75-150 μg/kg i.m. lub

(K) 2-5 mg/kg /

(M) 50-100 μg/kg i.v.

Papugowate - wprowadzenie do znieczulenia 2-7 min. po podaniu i.m., a po i.v. 10-30 s; okres indukcji spokojny, oddech głęboki i regularny, dobra miorelaksacja; wybudzenie spokojne po 10-20 min. od iniekcji

Odwrócenie działania -atipamezol- wybudzenie gwałtowne!

KETAMINA (K) /

KSYLAZYNA (Ks)

(K) 40 mg/kg /

(Ks) 10 mg/kg i.m.

Papużki faliste - wprowadzenie 5 min.; czas trwania znieczulenia 45 min.

Odwrócenie działania - johimbina

JOHIMBINA

0,275 mg/kg i.m.

Papużki faliste - dla odwrócenia działania kombinacji ketamina / ksylazyna; znacznie skraca okres wybudzania

LIDOKAINA

2 mg/kg i.m.

U ptaków ważących powyżej 2 kg; zawsze należy środek rozcieńczyć tak, aby go nie przedawkować!

Tab. 4. ZNIECZULENIE KACZEK

ATIPAMEZOL

180-250 μg/kg i.v.

Kaczki - dla odwrócenia działania medetomidyny, gwałtowne odzyskiwanie przytomności z machaniem skrzydłami, tachykardią i tachypnoe

ATIPAMEZOL (A)/

FLUMAZENIL (F)

  1. 250 μg/zw

(F) 25 μg/zw

Kaczki - dla odwrócenia działania kombinacji medetomidyna/ midazolam; przytomność gwałtownie osiągana, tachykardia, tachypnoe

KETAMINA (K) /

MEDETOMIDYNA(Me)

MIDAZOLAM (Mi)

(K) 10 mg/zw /

(Me) 50 μg/zw /

(Mi) 2 mg/zw

i.v.

Kaczki - czas trwania znieczulenia- 20 min., niekiedy przemijające zmiany ciśnienia, bradykardia i bezdech; po indukcji częsty spadek częstości oddychania - ryzyko dużych komplikacji!!!

Odwrócenie działania znieczulenia: atipamezol 0,25 mg i flumazenil 0,025 mg i.v.

PROPOFOL

7-11 mg/kg i.v.

Kaczki - 1-4 mg/kg w bolusie stosowanym co 5 min. dla podtrzymania znieczulenia; możliwy bezdech po bolusie indukcyjnym, jednak z czasem zwiększa się częstość oddychania, ryzyko bradykardii

Tab. 5. ZNIECZULENIE GĘSI

KETAMINA (K)/

MEDETOMIDYNA (M)

(K) 5-10 mg/kg /

(M) 100-200 μg/kg i.m. lub i.v.

wprowadzenie do znieczulenia 2-7 min. po podaniu i.m., a po i.v. 10-30 s; okres indukcji spokojny, oddech głęboki i regularny, dobra miorelaksacja; wybudzenie spokojne po 10-20 min. od iniekcji

Odwrócenie działania -atipamezol- wybudzenie gwałtowne!

MIDAZOLAM

2 mg/kg i.m.

umiarkowana sedacja na 15-20 min.; po 10-30 min. od iniekcji znaczne przyspieszenie oddechu; nie ma znaczącego wpływu na ciśnienie krwi, częstość serca

Tab. 6. ZNIECZULENIE INDYKÓW

KETAMINA (K) /

KSYLAZYNA (Ks)

(K) 10 mg/kg /

(Ks) 1,0 mg/kg i.m.

indukcja - 5 min.; czas trwania znieczulenia do 110 min; dobra miorelaksacja

PROPOFOL

5 mg/kg i.v.

(w 20 s)

podtrzymanie znieczulenia: 0,5 mg/kg/min. propofolu; bezdech pojawia się natychmiast po indukcji i trwa do 30 s; ryzyko hypoksemii; łagodne wybudzenie

Tab. 7. ZNIECZULENIE KUR

DETOMIDYNA (D)

KETAMINA (K)

(D) 0,3 mg/kg /

(K) 10 mg/kg i.m.

D przed użyciem rozcieńczyć do 0,2 % r-ru; D podawana przed użyciem ketaminy w przeciwne mm. uda; łagodne wprowadzenie do znieczulenia w przeciągu 4 min.; trwa około 50 min.; efekt przeciwbólowy osiągany po 8 min. i trwa ok. 30 min.; dobra miorelaksacja; bradypnoe

(D) 0,3 mg/kg/

(K) 20 mg/kg i.m.

czas trwania znieczulenia i analgezji znacznie przedłużony po użyciu podwojonej dawki ketaminy; wprowadzenie łagodne w ciągu 3 min., znieczulenie trwa ok. 90 min.; analgezja osiągana po 6 min., trwa ok. 60 min.

KETAMINA (K)/

DIAZEPAM (D)

(K) 75 mg/kg i.m./

(D) 2.5 mg/kg i.v.

podanie K powoduje stan uspokojenia; może wystąpić pobudzenie; efekt przeciwbólowy i miorelaksacyjny niepełny; po 10 min. podanie D - pogłębienie stanu uspokojenia, ale bez osiągnięcia znieczulenia chirurgicznego; znaczące obniżenie częstości serca

LIDOKAINA

0,5 mg/kg i.v.

do leczenia tachykardii przedsionkowej powodującej arytmię

PROPOFOL

4-10 mg/kg i.v.

podtrzymanie znieczulenia poprzez ciągłe podawanie propofolu w dawce 0,5-1,2 mg/kg/min.; częste arytmie; znaczna depresja układu oddechowego sercowo-naczyniowego;wąski margines bezpieczeństwa!

TIOPENTAL

20 mg/kg doszpikowo

czas indukcji: 10-20 s; po tym czasie można intubować; zwiększenie częstości oddechów; czas do wybudzenia: do 20 min

Tab. 8. ZNIECZULENIE PTAKÓW TOWARZYSZĄCYCH

KETAMINA (K)/

DIAZEPAM (D)

(K) 10-50 mg/kg i.m.

(D) 0,5-2,0 mg/kg i.m. lub i.v.

K- dawkę można zmniejszyć o połowę przy podawaniu i.v.; mniejsza depresja krążenia niż przy kombinacji ksylazyna/ketamina; polecana dla bardzo chorych ptaków, ale tylko wtedy, gdy możliwa jest kontynuacja znieczulenia izofluranem

KETAMINA (K)

MIDAZOLAM (M)

(K) 10-25 mg/kg /

(M) 0,5-1,0 mg/kg i.m.

M krótko działa; szczególnie krótko u ptaków ze schorzeniami wątroby!

Tab. 9. ZNIECZULENIE NIELOTÓW (strusie, emu, kiwi)

ATIPAMEZOL

0,2 mg/kg i.v. i

0,2 mg/kg s.c.

odwraca działanie medetomidyny, połowa z dawki 0,4 mg/kg podawana podskórnie, połowa i.v.; wybudzenie łagodne - do 30 min.

ATIPAMEZOL (A) /

DIPRENORFINA

(D)

  1. 5-20 mg/zw

(D) 15-25 mg/zw

i.v.

dla odwrócenia działania kombinacji medetomidyna / etorfina; prowadzi do szybkiego, ale gwałtownego wybudzenia

ATROPINA

0,006 mg/kg

do leczenia bradykardii

0,035 mg/kg

do premedykacji w celu zmniejszenia sekrecji w układzie oddechowym

DIPRENORFINA

12-30 mg/zw i.v.

odwraca działanie etorfiny; prowadzi do szybkiego, ale brutalnego wybudzenia!

ETORFINA (E)/

MEDETOMIDYNA (M)

(E) 8-9 mg/zw

(M) 4-8 mg/zw

początkowo faza pobudzenia; krótki czas wybudzania - 8 min.; znieczulenie głębokie, ale krótkotrwałe -do 15 min.; ryzyko miopatii z przeciążenia, bezdechu, bradykardii;

Działanie tej kombinacji odwraca diprenorfina/atipamezol- szybko, lecz gwałtownie!

KETAMINA (K)/

MEDETOMIDYNA (M)

(K) 2 mg/kg i.m.

(M) 80 μg/kg i.v.

głębokie znieczulenie, zadowalająca immobilizacja;

KETAMINA (K) /

KSYLAZYNA (Ks)

(K) 5 mg/kg /

(Ks) 1,0 mg/kg i.v.

młode (9-10 tygodniowe): gwałtowna indukcja, immobilizacja na 2-7 min!

(K) 2,2 mg/kg /

(Ks)0,25 mg/kg

i.v. (w 1 strzykawce)

dorosłe

KETAMINA (K) /

DIAZEPAM (D)

(K) 5 mg/kg

(D) 0,25 mg/kg i.v.

intubować i kontynuować znieczulenie izofluranem

PENTOBARBITAL

0,44 ml/kg 6% r-ru

(wg działania)

daje dobre, bez komplikacji, znieczulenie na okres 20 minut

PROPOFOL

3 mg/kg i.v. (indukcja)

zastosowanie kombinacji ktamina/medetomidyna pozwala na umieszczenie katetera dożylnego; następnie dokonujemy wprowadzenia propofolem; podtrzymanie: stały wlew dożylny w ilości 0,2 mg/kg/min.; możliwy bezdech i bradykardia

KSYLAZYNA (Ks)

BUTORFANOL (B)

(Ks) 1-2 mg/kg /

(B) 0,10-0,15 mg/kg i.m.

efekt uspokojenia 10-15 min po iniekcji

JOHIMBINA

0,10 mg/kg i.m.

dla odwrócenia działania ksylazyny przy przedłużającym się wybudzaniu

Tab.10. ZNIECZULENIE INHALACYJNE PTAKÓW

ŚRODEK

KONCENTRACJA- INDUKCJA

CZAS INDUKCJI

KONCENTRACJA

-PODTRZYMANIE

WYBUDZENIE

-PO 45 MIN. ZABIEGU /

KOMPLIKACJE

HALOTAN

(obecnie wycofany!)

2 % małe ptaki

2,5-3 % większe

5-10 min.

0,5-1,5 %

3-5 min;

hypotensja, hypotermia;

bradykardia

IZOFLURAN

3 % (4-5 %)

1-2 min.

1,5 % (do 3%)

natychmiast (rzadko do 5 min.);

hypotensja

METOKSY-FLURAN

śmiertelność bardzo wysoka - nie zalecany do znieczulania ptaków !!!!!!!

Tab. 11. ANESTETKI PARENTERALNE STOSOWANE U PTAKÓW

ŚRODEK

DAWKA I DROGA PODANIA

CZAS TRWANIA ZNIECZULENIA

KOMENTARZ

ketamina

(K) 5-30 mg/kg i.v. lub i.m.

20-30 min.

czas działania jest zależny od dawki. Wybudzanie może być długie (nawet 3-5 godzin); bardzo słaba miorelaksacja

ketamina i diazepam

(K) 5-20 mg/kg i

(D) 1,0-1,5 mg/kg i.v.(powoli) lub i.m.

(używać osobnych strzykawek)

30 min.

dobra miorelaksacja

ketamina i midazolam

(K) 5-20 mg/kg i

(M) 0,2 mg/kg i.v. lub i.m. (mieszanina w 1 strzykawce)

30 min.

dobra miorelaksacja

ketamina i ksylazyna

(K) 5 mg/kg i

(Ks) 0,25-0,5 mg/kg i.m. lub i.v.

30-45 min.

dobra miorelaksacja; tachykardia, tachypnoe; działanie odwraca atipamezol

ketamina i medetomidyna

(K) 3-6 mg/kg i

(Me) 150-350 μg/kg i.m. lub i.v.

20 min.

gwałtowne wybudzenie przy użyciu atipamezolu, w ciągu 10 min.

propofol

14 mg/kg i.v.

2-7 min.

ultra- krótkie działanie

Tab. 12. ŚRODKI PRZECIWBÓLOWE STOSOWANE U PTAKÓW

ŚRODEK P/BÓLOWY

DAWKA

butorfanol

2 mg/kg i.m.

karprofen

2-4 mg/kg i.m.

ketoprofen

2-4 mg/kg i.m.

Tab. 13. DAWKOWANIE KETAMINY WEDŁUG MASY CIAŁA

Masa ciała (g)

Dawka i.m. (mg/g)

Dawka i.m. (mg/kg)

100

0,1-0,2

100-200

250-500

0,05-0,1

50-100

500-3000

0,02-0,1

20-100

3000

0,02-0,05

20-50

INHIBITORY SEKRECJI OSKRZELOWEJ STOSOWANE U GADÓW

ŚRODEK

DAWKA I DROGA PODANIA

KOMENTARZ

Atropina

0,01-0,04 mg/kg i.v., i.m., s.c.

Stosować 10 min. przed znieczuleniem; zapobiega lub leczy obrzęk płuc stosowany po podawaniu barbituranów

Glikopyrrolat

10 μg/kg i.v., i.m., s.c.

Przedłużone i głębsze działanie od atropiny; zmniejsza wydzielanie śliny i sekrecje soku żołądkowego; redukuje bradykardię

DOŻYLNE ŚRODKI STOSOWANE DO INDUKCJI ZNIECZULENIA U GADÓW

ŚRODEK

DAWKA I DROGA PODANIA

KOMENTARZ

alphaxalon/ alphadolon

6,6 mg/kg i.v. u jaszczurek

9 mg/kg i.v. u żółwi

6-9 mg/kg i.v. u węży

przeciwwskazane przy niewydolności wątroby

propofol

13 mg/kg i.v. u jaszczurek

14-15 mg/kg i.v. u żółwi

10 mg/kg i.v. u węży

Unikać powtarzania dawek; głęboka miorelaksacja powoduje niekiedy konieczność stosowania wspomagania oddychania

ŚRODKI DO ZNIECZULENIA DYSOCJACYJNEGO STOSOWANE U GADÓW

ŚRODEK

DAWKA I DROGA PODANIA

KOMENTARZ

ketamina

10-50 mg/kg i.m. u jaszczurek

40-80 mg/kg i.m. u żółwi

30-100 mg/kg i.m. u węży

40-60 mg/kg i.m. u krokodyli

Słabe znieczulenie trzewne; wymagane dodatkowe stosowanie środków przeciwbólowych przy wykonywaniu zabiegów na jamie brzusznej

ketamina i acepromazyna

10:1

40-60 mg/kg z dawki ketaminy i.m. u żółwi i węży; szczególnie u osobników młodych

ketamina i midazolam

40 mg/kg ketaminy i

2 mg/kg midazolamu i.m. u żółwi

ketamina i ksylazyna

1 mg/kg ksylazyny

na 30 min. przed podaniem

20 mg/kg ketaminy i.m.

u dużych krokodyli

ketamina i medetomidyna

10 mg/kg ketaminy i

150 μg/kg medetomidymy

u żółwi

50 mg/kg ketaminy i

100 μg/kg medetomidyny

u węży

Odwrócenie działania -

atipamezol (600 μg/kg u żółwi)

AGONIŚCI RECEPTORÓW α2-ADRENERGICZNYCH U GADÓW

ŚRODEK

DAWKA I DROGA PODANIA

KOMENTARZ

ksylazyna

0,1-0,125 mg/kg;

do 3 mg/kg u krokodyli

różny czas działania!

medetomidyna

150 μg/kg medetomidymy

u żółwi

100 μg/kg medetomidyny

u węży

stosować z ketaminą

ŚRODKI USPOKAJAJĄCE STOSOWANE U GADÓW

ŚRODEK

DAWKA

KOMENTARZ

Pochodne fenotiazyny

Acepromazyna -0,1-0,5 mg/kg i.m.

Chloropromazyna - 10 mg/kg i.m.

Acepromazyna nie wywiera efektu uspokajającego na węże Thamnophis sirtalis

Benzodwuazepiny

Diazepam - 0,2-0,6 mg/kg (przed użyciem suxametonium)

Midazolam - 2 mg/kg i.m. lub s.c. z ketaminą - 20-40 mg/kg i.m. lub s.c.

Działanie potegowane po podaniu ivermektyny (nie używać ivermektyny u żółwiowatych! Toksyczna!!!!)

ŚRODKI PRZECIWBÓLOWE STOSOWANE U GADÓW

ŚRODEK

DAWKA I DROGA PODANIA

Karprofen

2-4 mg/kg i.m., s.c., i.v. lub p.o.; po dawce uderzeniowej leczenie kontynuować dawką 1-2 mg/kg co 24-72 h

Ketoprofen

2 mg/kg i.m. lub s.c. co 1-2 dni

Meloxicam

0,1-0,2 mg/kg doustnie 1 raz dziennie przy chronicznych bólach natury ortopedycznej

Flunixin meglumine

0,1-0,5 mg/kg i.v. lub i.m. co 12-24 h przez 1-2 dni

Butorphanol

25 mg/kg i.m. u żółwi lądowych

ODRUCHY U GADÓW *

ODRUCH

GATUNKI

POSTEPOWANIE

ODPOWIEDŹ / KOMENTARZ

odruch homolateralny

węże

jaszczurki

krokodyle

umieszczenie w pozycji grzbietowej

niekiedy konieczna jest stymulacja poprzez ukłucie skóry; szczególnie u jaszczurek i żółwi

odruch cofania języka

węże

delikatne pociąganie za język szczypczykami z „ząbkiem”

powinny cofać język; osłabienie odruchu w 3 stadium znieczu-lenia; nigdy nie powinien zanikać całkowicie u węży

odruch unoszenia głowy

węże

uniesienie za ogon

odruch mało specyficzny, zanika w 3 stadium znieczulenia

odruch „zabierania” ogona

węże

uszczypnięcie ogona

ocena odpowiedzi na bodźce bólowe

odruch skórny

wszystkie

ukłucie skóry dla wy-wołania ruchu

dobra ocena odpowiedzi na bodźce bólowe; zanika w 3 stadium znieczulenia

odruch cofania stopy

jaszczurki

uszczypnięcie

zanika w 3 stadium znieczulenia

odruch rozwierania szczęki

żółwie

uciśnięcie żuchwy

osłabiony w 2, zanika w 3 stadium znieczulenia

postawa „esowata”

węże

bodźce bólowe

przyjmowanie postawy / kształtu „esowatego”

odruch źreniczny

średnica źrenicy nie ma żadnego związku z głębokością znieczulenia u gadów!!!

odruch rogówkowy

jaszczurki

żółwie

krokodyle

uciśnięcie rogówki

zanika tylko w stanach śmiertelnego zatrucia (przedawkowanie leku)

odruch powiekowy

jaszczurki

żółwie

dotknięcie brzegu powiekowego

niewiarygodny

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wyniki kolokwium zaliczeniowego z kompleksowej ochrony lasu dla studentów III roku OZL, Dokumenty se
Test egzaminacyjny z medycyny ratunkowej dla studentów III roku ratownictwa medycznego, 2431, Prace,
plan zajec dla studentow III roku
Wyniki kolokwium zaliczeniowego z kompleksowej ochrony lasu dla studentów III roku OZL, Dokumenty se
Ekonomia w pigułce dla studentów od I roku do III Wszystkim się to może przygać., studia, ekonomi
Program praktyk pedagogicznych w przedszkolach dla studentów II roku Logopedii z audiologiąx
matma zad, Z3, Zadania z matematyki dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych
TEMATY WYKŁADÓW Z FIZJOLOGII DLA STUDENTÓW II ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Znieczulenie ptaków i gadów
Pytania egzaminacyjne dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego, Medycyna - UM Wrocław, Ginekologia
komputerowe, ĆWICZENIA KOMPUTEROWE DLA STUDENTÓW II ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
matma zad, Z17, Zadania z matematyki dla studentów 1 - go roku
matma zad, Z12, Zadania z matematyki dla studentów 1 - go roku
matma zad, Z10, Zadania z matematyki dla studentów I - go roku studiów stacjonarnych
KiTR cykl 07 8 dla I II III roku
Materiały dla studentów III W L
Diagnostyka psychopedagogiczna studium przypadku lit II r mat dla studentów
testy chirurgia, Chirurgia TEST,, Pytania egzaminacyjne z Pielęgniarstwa Chirurgicznego dla studentó

więcej podobnych podstron