METTAD1, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, lalo


Politechnika Lubelska

Laboratorium Miernictwa Elektrycznego

w Lublinie

Ćwiczenie Nr 1

Imię i nazwisko: Piotr Jurek &

Tadeusz Klukowski

Semestr

V

Grupa

ED 5.1

Rok akad.

1998/99

Temat ćwiczenia: Badanie laboratoryjnych źródeł prądu

Data wykonania

15.10.98

Ocena

Cel ćwiczenia :

Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych źródeł napięcia i prądu stałego i przemiennego oraz metod pomiaru ich charakterystycznych parametrów.

Spis przyrządów pomiarowych użytych w ćwiczeniu.

1. Amperomierz magnetoelektryczny kl. 0,5 In = 0,75 / 1,5 / 3 A PL-P3-238-E6

2. Woltomierz elektromagnetyczny kl. 0,5 Un = 300 V PL-P3-339-E6

3. Woltomierz magnetoelektryczny kl. 0,5 Un =300 V PL-P3-521-E6

4. Woltomierz cyfrowy Un = 2 / 20 V PL-T-4219-E2-M

5. Zasilacz PL-P3-721-E6

6. Autotransformator PL-P3-515-E6

7. Oporniki suwakowe

1. Pomiar charakterystyki obciążenia źródła elektrochemicznego

Układy pomiarowe:

1.a poprawnie mierzony prąd 1.b poprawnie mierzone napięcie

0x08 graphic


U

Io

RW

[V]

[A]

[Ω]

1,29

0

0x01 graphic

1,16

0,285

0,491

1,14

0,332

0,482

1,11

0,400

0,475

1,08

0,475

0,463

1,06

0,525

0,457

1,04

0,570

0,456

1,01

0,715

0,406

0,97

0,880

0,375

0,93

1,000

0,370

U

Io

RW

[V]

[A]

[Ω]

1,17

0,278

0,468

1,15

0,350

0,429

1,13

0,420

0,405

1,10

0,505

0,396

1,08

0,570

0,385

1,07

0,610

0,377

1,04

0,705

0,369

1

0,820

0,366

0,99

0,900

0,344

0,97

1,000

0,330


0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x08 graphic

2. Pomiary parametrów elektronicznego zasilacza napięciowego.

Układy pomiarowy:

0x08 graphic


Io

Uz

[ A ]

[ V ]

0

5,03

1,18

4,96

1,34

4,94

1,54

4,93

1,8

4,92

2,05

4,9

2,23

4,89

2,35

4,86

2,36

4,84

2,38

4,72

2,32

4,7

2,2

4,2

2,05

3,8

Io

Uz

[ A ]

[ V ]

1,96

3,5

1,9

3,3

1,82

3,1

1,73

2,83

1,65

2,62

1,6

2,46

1,55

2,32

1,5

2,16

1,46

2,02

1,36

1,74

1,28

1,52

1,22

1,32

1,14

1,08


0x08 graphic

3. Wyznaczanie współczynnika stabilizacji zasilacza stabilizowanego dla 100%, 50%, 20%, 10% maksymalnego prądu obciążenia przy zmianach napięcia zasilającego ± 10% Un.

Układ pomiarowy:

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

I/Io

U1max

U1min

U2max

U2min

S

[%]

[V]

-

100

240

200

3.94

3.55

3,49

50

240

200

4.57

4.56

166

20

240

200

4.68

4.66

84,91

10

240

200

4.78

4.76

86,73

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

4. Wyznaczanie charakterystyki potencjometru zasilanego z autotransformatora w funkcji

przesunięcia suwaka.

Układ pomiarowy:

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Lp.

l

Uwy

[mm]

[V]

1

100

0

2

150

30

3

200

50

4

250

70

5

300

90

6

350

110

7

400

135

8

450

155

9

500

180

0x08 graphic

5. Wyznaczanie charakterystyki Uwyj = f ( α ) laboratoryjnego autotransformatora.

Układ pomiarowy:

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

α

U

[dz]

[V]

0

22

1

35

2

47

4

68

8

110

10

142

15

186

20

245

0x08 graphic

Wnioski:

Woltomierzem używanym do wyznaczania SEM akumulatora i jego rezystancji wewnętrznej był multimetr cyfrowy. Charakteryzuje się on bardzo dużą rezystancją wewnętrzną, dlatego też pomiar SEM akumulatora obdarzony jest małym błędem - SEM odczytana z miernika i wyznaczona z charakterystyki jest identyczna. Rezystancja wewnętrzna akumulatora jak wykazują przeprowadzone pomiary nie jest stała, lecz zmienia się wraz z prądem obciążenia.

Na podstawie pomiarów wykonanych podczas badania elektronicznego stabilizatora napięcia widać, że jego napięcie maleje wraz ze wzrostem prądu obciążenia. Badany zasilacz charakteryzuje się dobrym i stałym współczynnikiem stabilizacji. Współczynnik stabilizacji badanego zasilacza znacznie się zmniejsza po przekroczeniu prądu 0,5Iomax.

Badanie potencjometru suwakowego pozwoliło wykazać, że charakterystyka napięcia wyjściowego w funkcji przesunięcia suwaka jest linią prostą .Wnioskiem stąd jest to, że badany potencjometr był potencjometrem liniowym.

Pomiary wykonane przy badaniu autotransformatora laboratoryjnego Uwy= f (α) wykazują, że skalę autotransformatora należy traktować jako orientacyjną, gdyż wartość napięcia wyjściowego nie pokrywa się z wartością napięcia nastawionego na autotransformatorze. Aby uzyskiwać żądane wartości napięcia dołączyć należy woltomierz do autotransformatora.

A

V

Ro

E

Rw

A

V

Ro

E

Rw

V2

mA

Ro

V1

Zasilacz

V2

mA

Ro

V1

Zasilacz

AT

V1

∼ 220 V

V2

∼ 220 V

AT

V

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Mettad6, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
METTAD2, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
Mettad10, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
Mettadek14, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog
mettad11, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
mettad3, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
Mettad 17, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologi
LABMETS1, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
Metro ćw 4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog
LABMETS4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
KUK-METRO-7, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolo
METmar9, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
met pro Oscyloskop, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia,
Metr Tad18, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog
MET14X, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
12''', AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, l
METRO 14, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia

więcej podobnych podstron