Ćw. 2. Sygnały elektryczne, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, Teoria obwodów, sprawozdania


LABORATORIUM Z TEORII OBWODÓW

Temat: Sygnały elektryczne

Data wykonania ćwiczenia:

14.04.2012

22.04.2012

Ćwiczenie nr 2

Podpis

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest obserwacja i pomiary wartości skutecznych i średnich sygnałów między innymi: sinusoidalnego, sinusoidalnego wyprostowanego półfalowo, sinusoidalnego wyprostowanego całofalowo.

2. Sygnały elektryczne

2.1. Schemat pomiarowy

0x08 graphic
Rys. 1. Układ pomiarowy

Oznaczenia na rysunku:

G - generator sygnałów,

Wz - wzmacniacz mocy,

D1 - dioda prostownikowa umożliwiająca prostowanie półfalowe sygnału,

D2 - układ Graetza umożliwiający prostowanie całofalowe sygnału,

R - rezystancja obciążenia,

P1 - przycisk załączający kondensator,

P2 - przełącznik rodzaju sygnału,

C - kondensator,

V1 - woltomierz elektromagnetyczny,

V2 - woltomierz magnetoelektryczny,

OS - oscyloskop katodowy.

W celu uruchomienia układu należy:

2.2. Pomiary, obliczenia, tabela wyników

Układ pomiarowy umożliwia obserwację oraz pomiar wartości skutecznych i średnich następujących sygnałów:

  1. sygnał sinusoidalny (przełącznik P2 w poz. 1),

  2. sygnał sinusoidalny wyprostowany półfalowo (przełącznik P2 w poz. 2),

  3. sygnał sinusoidalny wyprostowany całofalowo (przełącznik P2 w poz. 3),

  4. sygnał stały (sygnał sinusoidalny wyprostowany całofalowo przycisk P1 wciśnięty),

  5. sygnał trójkątowy (przełącznik P2 w poz. 1),

  6. sygnał trójkątowy wyprostowany półfalowo (przełącznik P2 w poz. 2),

  7. sygnał trójkątowy wyprostowany całofalowo (przełącznik P2 w poz. 3),

  8. sygnał prostokątny (przycisk P2 w poz. 1),

  9. sygnał prostokątny wyprostowany półfalowo (przycisk P2 w poz. 2).

W ćwiczeniu dla sygnałów mierzymy wartość średnią i skuteczną oraz obliczamy współczynnik kształtu i szczytu. Wyniki porównujemy z wynikami otrzymanymi analitycznie (Umax odczytujemy z oscyloskopu). Wartości pomiarów, wyniki obliczeń wpisujemy do tabeli.

Prostowanie półfalowe polega na przepuszczaniu prądu w tej połowie okresu, w której wartości chwilowe napięcia są np. dodatnie, a nieprzepuszczaniu prądu przy ujemnych wartościach napięcia. Natomiast prostowanie półfalowe realizuje się za pomocą jednej diody. Napięcie na rezystorze R jest w jednej połówce okresu równe napięciu zasilającemu, pomniejszonemu o spadek napięcia na diodzie.

W drugiej połówce okresu dioda działa zaporowo ze względu na ujemną wartość napięcia. Prąd wsteczny w obwodzie diody jest znikomo mały, tak że napięcie na rezystorze jest prawie równe zeru. Do prostowania całofalowego był użyty układ Gretza. Prąd może płynąć tylko w kierunku przewodzenia diod. Przez rezystor płynie prąd w tym samym kierunku. Napięcie wsteczne może osiągnąć najwyżej wartość równą amplitudzie napięcia zasilającego mostek.

Tab. 1. Wyniki obliczeń, wartości

Rodzaj sygnału

Lp

Usk

Uśr

ka

kk

Umax

Usk obl

Uśr obl

ka-obl

kk-obl

[V]

[V]

---

---

[V]

[V]

[V]

---

---

0x01 graphic

1.

2,2

0

1,37

-

3

2,12

1,91

1,42

1,11

0x01 graphic

2.

1,45

1,40

2,1

1,03

3,1

1,55

0,98

2

1,58

0x01 graphic

3.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0x01 graphic

4.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0x01 graphic

5.

1,1

0

1,8

-

2

1,15

1

1,73

1,15

0x01 graphic

6.

0,82

0,52

2,68

2,3

2,2

0,98

0,55

2,47

1,62

0x01 graphic

7.

1,2

1,2

1,83

1

2,2

1,27

1,1

1,73

1,15

0x01 graphic

8.

2,25

2,4

0,98

0,94

2,2

2,2

2,2

1

1

0x01 graphic

9.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
ćw.7.Badanie wyłącznika APU, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, Urządzenia elektryczne, sprawo
ćw.10.Badanie właściwości łuku prądu stałego, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, Urządzenia el
ćw.3.Wykorzystanie przekaź.swobodnie program.w ukł.sterowania urządz.elektr, Elektrotechnika - notat
ćw.6.Badanie układu samocz.załącz.rezerwy, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, Urządzenia elekt
ćw.5.Układy przekładników prądowych, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, Urządzenia elektryczne
ćw.1.Przygotowanie do pracy maszyny prądu stałego, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, Maszyny
Ćw.2.Cyfrowy regulator PID, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, podstawy automatyki i regulacji
ćw.3.Badanie prądnicy prądu stałego, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, Maszyny elektryczne, s
ćw.8.Pom.ochronne w urządz.i instal.elektr.nn, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, Urządzenia e
ćw.1.Badanie układu do kompensacji mocy biernej, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, Urządzenia
ćw.19.Reg.prędkości kątowej induk.silnika pierścien.w podsynchr.kaskadachprzekształ, Elektrotechnika
ćw.6.Wyznaczanie charakterystyk indukcyjnego silnika pierścieniowego2, Elektrotechnika - notatki, sp
ćw.24.Badanie układu napędowego ze sprzęgłem indukcyjnym, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, N
Modelowanie pól za pomocą programu Quick Field, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, Teoria pola
ćw.7.Badanie wyłącznika APU, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, Urządzenia elektryczne, sprawo
ćw.10.Badanie właściwości łuku prądu stałego, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, Urządzenia el
SZTUKA PRZEKONYWANIA DO WŁASNYCH RACJI, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, sztuka komunikowani
Zagadnienia na egzamin maszyny elektr. II, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, Maszyny elektryc
dopasowanie odbiornika na maks moc, Elektrotechnika niestacjonarne, Sem2, Teoria Obwodów, Brudnopisy

więcej podobnych podstron