opis se10, Solid Edge, Solid Edge (materiały do nauki)


Ogólny opis poleceń i możliwości programu

0x01 graphic

(wersja 10.0)

Wrocław, październik 2001

Spis treści

Moduł Draft

Moduł Draft

Moduł ten służy do tworzenia dokumentacji rysunkowej. Umożliwia generowanie widoków brył utworzonych za pomocą modułów do pracy w przestrzeni (Part, Assembly, Sheet Metal, Weldment) oraz rysowanie „od zera”, bez konieczności korzystania z modelu przestrzennego. Użytkownik ma do dyspozycji szereg narzędzi rysunkowych, edycyjnych, może też definiować własne style linii, opisów, wymiarowania, kreskowań i wypełnień. Istnieje dzięki temu możliwość dokładnego dostosowania wyglądu dokumentacji do wymagań PN lub standardów obowiązujących w danym zakładzie. Począwszy od wersji dziewiątej możliwe jest automatyczne tworzenie modeli 3D na podstawie rysunku.

Moduł Draft nie występuje samodzielnie, wchodzi natomiast w skład wszystkich innych modułów Solid Edge.

Polecenia rysunkowe

Pomocnicze narzędzia rysunkowe

Operowanie elementami na rysunku

Tworzenie i modyfikacja widoków brył

Wymiarowanie i opisywanie rysunku

Inne polecenia

XPand3D

Uwaga: nie jest to integralna część modułu Draft; aby korzystać z narzędzia XPand3D należy je dokupić.

Moduł Part

Moduł Part służy do tworzenia przestrzennych, parametrycznych modeli projektowanych części. Modele te mogą następnie stanowić podstawę do wygenerowania dokumentacji przy pomocy modułu Draft. Mogą też być przesłane do programów obliczeniowych lub wspomagających wytwarzanie, współpracujących z Solid Edge (np. Cosmos Edge, Visual Nastran, EdgeCAM, PowerMill).

Moduł Part może być uruchamiany z poziomu modułu Assembly, w celu projektowania lub modyfikowania części w kontekście zespołu.

Część modułu Part, zawierająca podstawowe polecenia modelowania, służące do tworzenia prostych brył (tzw. Basic Part), wchodzi w skład wszystkich innych modułów Solid Edge (podobnie jak moduł Draft). Oznacza to, że kupując np. moduł Assembly użytkownik otrzymuje, oprócz wszystkich poleceń tworzenia zespołów i pracy na płaszczyźnie, również wybrane polecenia modelowania pojedynczych części.

Polecenia tworzenia brył