Zarz.493zał, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001

Pobierz dokument
zarz.493zal.studia.wzr.i.st.2008.2011.doc
Rozmiar 261 KB

0x08 graphic

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU

PLAN AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH Nr 8/2008

Lp.

Obszar

Zakres

Auditor wiodący

WGN

Tworzenie, aktualizacja i nadzór nad procedurami (instrukcjami) systemu jakości

Agata Kozłowska WOP

WAG

Tworzenie, aktualizacja i nadzór nad procedurami (instrukcjami) systemu jakości

Agata Kozłowska WOP

BRP

Tworzenie, aktualizacja i nadzór nad procedurami (instrukcjami) systemu jakości

Elżbieta Cichoń BRM

WAB

Postępowanie administracyjne

Anna Dębiec WŚR

WŚR

Postępowanie administracyjne

Barbara Lebida WAG

WSO

Postępowanie administracyjne

Anna Dębiec WŚR

WOP

Zatrudnianie pracowników Urzędu

Anna Dębiec WŚR

WIM

Zamówienia publiczne

Małgorzata Kowalska - Jurek WED

WOP

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków

Małgorzata Kowalska - Jurek WED

WGK

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków

Małgorzata Kowalska - Jurek WED

MIO

Przygotowanie dokumentów planistycznych obrony cywilnej

Eleonora Radko WGK

WGN

Aktualizacja opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego

Agata Kozłowska WOP

BRM

Przygotowanie i dokumentowanie sesji Rady Miejskiej i posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Eleonora Radko WGK

WRZ

Przygotowanie strategicznych ofert inwestycyjnych Miasta

Aldona Barańska WED

WRZ

Obsługa podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w Sosnowcu

Aldona Barańska WED

WRZ

Pozyskiwanie dofinansowania dla zadań inwestycyjnych Gminy ze źródeł zewnętrznych

Aldona Barańska WED

WOP

Nadzór nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem

Elżbieta Cichoń BRM

WPG

Strategia rozwoju miasta

Violetta Mucha - Gulińska WAB

WZO

Przygotowanie i realizacja programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej, promocji zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Violetta Mucha - Gulińska WAB

WPO

Instrukcja egzekucyjna

Elżbieta Cichoń BRM

Lp.

Obszar

Zakres

Auditor wiodący

WPG

Programy społeczno - gospodarcze i wieloletnie plany prac inwestycyjnych i remontowych

Barbara Salamon - Popczyk PPU

ZAK

Kontrola wydziałów

Agnieszka Kuta WIM

ZAK

Kontrola zewnętrznych jednostek organizacyjnych

Agnieszka Kuta WIM

WGN

Naliczanie opłaty adiacenckiej

Aldona Barańska WED

WKS

Udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych i komisji RM

Barbara Salamon - Popczyk PPU

WKF

Udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych i komisji RM

Barbara Salamon - Popczyk PPU

WIM

Rozliczenia końcowe inwestycji wraz z przekazaniem na majątek Gminy

Violetta Mucha - Gulińska WAB

WIM

Nieodpłatne przekazanie środka trwałego na majątek zewnętrznego użytkownika

Violetta Mucha - Gulińska WAB

WED

Konkursy na stanowiska dyrektorów / kierowników jednostek oświatowych

Agata Kozłowska WOP

WED

Organizacja roku szkolnego / szkół

Agnieszka Kuta WIM

PPU

Sporządzanie i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

Małgorzata Kowalska - Jurek WED

WED

Postępowanie przy udzielaniu dotacji

Agnieszka Kuta WIM

WZO

Postępowanie przy udzielaniu dotacji

Agnieszka Kuta WIM

SRB

Budżet Gminy

Elżbieta Cichoń BRM

WKS

System obiegu dokumentów DOCMAN

Anna Dębiec WŚR

WSO

System obiegu dokumentów DOCMAN

Barbara Lebida WAG

BOI

System obiegu dokumentów DOCMAN

Barbara Lebida WAG

WPI

System obiegu dokumentów DOCMAN

Barbara Lebida WAG

WFN

Instrukcja kasowa

Eleonora Radko WGK

WFN

Instrukcja obiegu, kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów finansowo - księgowych

Eleonora Radko WGK

BRM

Przygotowanie i dokumentowanie sesji Rady Miejskiej i posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Barbara Salamon - Popczyk PPU

WGG

Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Aldona Barańska WED

MRK

Prowadzenie spraw konsumenckich

Violetta Mucha - Gulińska WAB

WDR

Działania korygujące i zapobiegawcze

Elżbieta Cichoń BRM


Potwierdzenie odbioru:

I. Naczelnicy /Kierownicy komórek organizacyjnych:

II. Auditorzy wewnętrzni:

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

 1. .............................................................

1

0x01 graphic


Pobierz dokument
zarz.493zal.studia.wzr.i.st.2008.2011.doc
Rozmiar 261 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
dotyczy Formularza Zgłoszeniowego, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001
formularz UG AW 9001, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001
Pytania na egzamin z Auditora ISO 9001- ODPOWIEDZI, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością,
Audit jakości, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001
PSZ4.14, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001
Pytania na egzamin z Auditora ISO 9001, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9
A3' Audity, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001
INFORMACJE RÓŻNE, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9001
5 ZELAZNYCH ETAPOW AUDYTU WEWNETRZNEGO, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9
procesy info w zarz, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Procesy Informacyjne
ODP NOO cw KASIA - SKRÓT, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
praca zaliczeniowa, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
16.05.2010 motywowanie w organizacji, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, motywowanie
ZAKRES ZADAŃ HANDLOWIEC, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Podstawy Zarzadzania
NA tescie z finansow u susmarskiego dzienni na I roku mieli, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie
kalendarz ekologiczny, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, specjalność ZJiŚ

więcej podobnych podstron