Projekt-wytrzymałość Omieciuch Łukasz, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, od adama, II ROK, mieszanka, roznosci


Politechnika Warszawska

Instytut Mechaniki Konstrukcji Inżynierskich

Zakład Wytrzymałości Materiałów,

Teorii Sprężystości i Plastyczności

Wytrzymałość Materiałów I

Łukasz Omieciuch

Gr.II semIII R.A. 2006/2007

Praca projektowa

1. Wyznaczenie sił przekrojowych, naprężeń i przemieszczeń w belkach

a)

Reakcje w podporach:

0x01 graphic

Siły poprzeczne:

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

Momenty zginające:

0x01 graphic

0x01 graphic

b)

0x01 graphic

Mmax=380kNm

0x01 graphic

Wy=2500cm3

Jy=62500cm4

0x01 graphic

c)

Przekrój -

T= -90kN

M= -200kNm
Naprężenia normalne:

0x01 graphic

Naprężenia styczne:

0x01 graphic

0x01 graphic

Punkt K:

0x01 graphic

0x01 graphic

Punkt L:

0x01 graphic

0x01 graphic

Przekrój β - β

T= 100kN

M= -300kNm
Naprężenia normalne:

0x01 graphic

Naprężenia styczne:

0x01 graphic

0x01 graphic

Punkt K:

0x01 graphic

0x01 graphic

Punkt L:

0x01 graphic

0x01 graphic

d)

SPOINA CIĄGŁA

0x01 graphic

SPOINA PRZERYWANA

0x01 graphice)

SPOSÓB CLEBSH'A

0x01 graphic

0x01 graphic

CAŁKA MAXWELLA-MOHRA

0x01 graphic

Przemieszczenie pionowe punktu C

0x01 graphic

0x01 graphic

Kąt obrotu nad podporą A

0x01 graphic

0x01 graphic

Kąt obrotu nad podporą B

0x01 graphic

0x01 graphic

RAMA

0x01 graphic

Reakcje w podporach:

0x01 graphic

Wykresy sił przekrojowych i momentów zginających

0x01 graphic

0x01 graphic

Przemieszczenie poziome punktu L

0x01 graphic

0x01 graphic

Kąt obrotu punktu K

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
budownictwo ogolne, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4,
analiza matematyczna II, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semest
wydruk, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, od adama, 4
Konstrukcje drewniane - projekt 3, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszaws
Konstrukcje drewniane - projekt 2, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszaws
Konstrukcje drewniane - projekt 1, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszaws
zgloszenie praktyki Warbud, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Sem
Arch prezent, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, od ada
sumo drewno, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, od adam
zgloszenie na staz lub praktyke, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska
test z wydymałki, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wy
spr3asia, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymało
WMRM, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymałość m
Pytania egzaminacyjne111, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semes

więcej podobnych podstron