badanie silnika obcowzbudnego, Automatyka i robotyka air pwr, VI SEMESTR, Notatki.. z ASE, naped elektrryczny lab, od chlopakow, Napęd elektryczny, napedy


POLITECHNIKA

WROCŁAWSKA

Wydział Elektryczny

Skład grupy:

Rok studiów IV

Grupa 2

Studia zaocznee

Semestr VII

Rok akademicki 2006/07

LABORATORIUM NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

Grupa laboratoryjna

2

Numer

ćwiczenia

Temat:

Badanie silnika

obcowzbudnego prądu stałego

zasilanego z nawrotnego prostownika sterowanego.

Ocena:

Data wykonania

ćwiczenia

1. Cel ćwiczenia.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i właściwościami regulacyjnymi układy napędowego z silnikiem obcowzbudnym prądu stałego, zasilanego z tyrystorowego prostownika nawrotnego, oraz doświadczalne wyznaczenie charakterystyk mechanicznych i regulacyjnych układu.

2. Przedmiot badań:

Silnik prądu stałego.

Typ : PZBb 44a

Nr fabryczny: 467008

Pn = 1,5 kW

Utn = 220 V

Itn = 8,7 A

nn = 1450 obr/min

Rt = 2,5 Ω (t = 20° C)

Rw = 476 Ω

ΔPFe = 80 W (Ut = Utn)

ΔPm. = 110 W (przy n =1450 obr/min)

Prądnica prądu stałego .

Typ : PZBb 44a

Nr fabryczny: 467003

Pn = 1,2 kW

Utn = 230 V

Itn = 5,2 A

nn = 1450 obr/min

Iwn = 0,37 A

Rt = 4,8 Ω (t = 20° C)

Rw = 476 Ω

ΔPFe = 30 W (Ut = Utn)

ΔPm. = 95 W (przy n =1450 obr/min)

Spis przyrządów.

-amperomierze (4 szt.)

-woltomierze (2 szt.)

-obrotomierz

-prostownik sterowany

3.Schemat stanowiska pomiarowego.

0x08 graphic

0x08 graphic

4.Tabele pomiarowe.

Pomiary dla biegu jałowego silnika

Obroty dodatnie. Obroty ujemne.

Lp.

ω

U

Iw

It

Obr/min

[V]

[A]

[A]

1

1490

200

0,4

0,75

2

1378

185

0,4

0,75

3

1264

170

0,4

0,75

4

1151

155

0,4

0,75

5

1065

145

0,4

0,75

6

993

135

0,4

0,75

7

891

120

0,4

0,75

8

780

110

0,4

0,75

9

587

95

0,4

0,75

10

478

70

0,4

0,5

11

385

55

0,4

0,5

12

290

40

0,4

0,5

13

188

30

0,4

0,5

14

85

10

0,4

0,5

Lp.

ω

U

Iw

It

Obr/min

[V]

[A]

[A]

1

1509

220

0,4

0,75

2

1424

210

0,4

0,75

3

1306

195

0,4

0,75

4.

1210

180

0,4

0,75


0x08 graphic

Charakterystyka elektromechaniczna , biegu jałowego , czyli

Wyznaczenie charakterystyki mechanicznej

Lp.

ω

U

It

Ug

Ig

Iw

Obr/min

[V]

[A] (+)

[V]

[A]

[A]

Praca z obciążeniem przy napięciu znamionowym. (obroty dodatnie)

wychylenie

mierników

(+)

(-)

1

1521

200

1,5

120

0,7

0,37

2

1499

200

3,0

115

1,5

0,37

3

1470

200

5,0

105

3,0

0,37

4

1440

200

7,5

100

4,0

0,37

5

1422

200

9,0

95

5,5

0,37

6

1272

190

10,0

80

6,0

0,37

7

887

185

10,0

55

6,0

0,37

Praca z obciążeniem przy napięciu obniżonym.

wychylenie

mierników

(+)

(+)

(-)

(-)

8

985

140

2,0

75

0,7

0,37

9

970

140

3,7

70

2,0

0,37

10

944

140

6,0

65

3,2

0,37

11

914

140

8,2

60

5,7

0,37

12

896

140

9,0

55

6,0

0,37

13

650

110

9,5

40

6,0

0,37

14

280

60

9,5

10

6,0

0,37

Praca z obciążeniem przy napięciu znamionowym.. (obroty ujemne)

wychylenie

mierników

(-)

(-)

(+)

(+)

15

1509

230

1,5

115

0,5

0,37

16

1485

230

3,0

110

1,5

0,37

17

1442

230

6,0

105

3,7

0,37

18

1421

230

7,5

100

5,2

0,37

19

1254

210

9,0

95

6,0

0,37

20

764

140

9,0

80

7,0

0,37

21

430

100

9,0

50

7,0

0,37

0x08 graphic

Charakterystyka zewnętrzna 0x01 graphic
prostownika sterowanego w zamkniętym układzie regulacji.

0x08 graphic

Charakterystyka mechaniczna 0x01 graphic
silnika obcowzbudnego w zamkniętym układzie regulacji ze sprzężeniem prędkościowym.

5.Wnioski.

Układy napędowe z prostownikami sterowanymi pracują zwykle w zamkniętych układach regulacji automatycznej z ujemnym sprzężeniem napięciowym lub prędkościowym oraz ograniczeniem prądowym. Układy otwarte stosuje się tylko w wypadku małych wymagań co do sztywności charakterystyk mechanicznych.

W układach napędowych prądu stałego najkorzystniejsza jest regulacja prędkości lub momentu obrotowego poprzez zmianę napięcia zasilającego twornik. Dotychczas używano do tego układów Leonarda lub wzmacniaczy magnetycznych. Jednak obecnie coraz powszechniejsze zastosowanie znajdują układy zawierające elementy półprzewodnikowe. Do zalet tych układów należą:

Układy z prostownikami sterowanymi nie są niestety pozbawione wad. Można do nich zaliczyć:

Charakterystyka ω=f(It) jest obrazem zmian prędkości kątowej w zależności od obciążenia. Do pewnej wartości obciążenia silnik pracował przy swojej prędkości znamionowej. Dalsze jego obciążanie powodowało zadziałanie prostownika, który nie pozwalał na przekroczenie bezpiecznej dla silnika wartości prądu twornika - powodował obniżenie napięcia Ut , a tym samym prędkości kątowej ω .

Analizując charakterystyki mechaniczne zamieszczone w skrypcie do tego ćwiczenia można zauważyć, że układ ze sprzężeniem prędkościowym jest „stabilniejszy” od układu ze sprzężeniem napięciowym, tzn. aż do momentu ograniczającego Mg (czy też prądu Ig) utrzymuje stałą prędkość znamionową ω0, gdy natomiast ten drugi powoduje niewielki spadek prędkości. Przyczyną tego jest to, iż prędkość silnika zależy nie tylko od napięcia ale również od wartości płynącego prądu (którego układ ze sprzęż. napięciowym nie bierze pod uwagę).

1

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Badanie uk-. kaskadowych, Automatyka i robotyka air pwr, VI SEMESTR, Notatki.. z ASE, naped elektrry
BADANIE INDUKCYJNEGO SILNIK, Automatyka i robotyka air pwr, VI SEMESTR, Notatki.. z ASE, naped elekt
spraw, Automatyka i robotyka air pwr, VI SEMESTR, Notatki.. z ASE, naped elektrryczny lab, od chlopa
stany awaryjne, Automatyka i robotyka air pwr, VI SEMESTR, Notatki.. z ASE, naped elektrryczny lab,
napęd roz, Automatyka i robotyka air pwr, VI SEMESTR, Notatki.. z ASE, naped elektrryczny lab, od ch
sprawko 2 izy, Automatyka i robotyka air pwr, VI SEMESTR, Notatki.. z ASE, metody numeryczne, lab 2
napędyELEKTR(ćw.31), Automatyka i robotyka air pwr, VI SEMESTR, Notatki.. z ASE, naped elektrryczny
met3Robaka, Automatyka i robotyka air pwr, VI SEMESTR, Notatki.. z ASE, metody numeryczne, lab 3 int
Bad.ukł.rag.ham.siln.ind, Automatyka i robotyka air pwr, VI SEMESTR, Notatki.. z ASE, naped elektrry
GB napŕd, Automatyka i robotyka air pwr, VI SEMESTR, Notatki.. z ASE, naped elektrryczny lab, od chl
napŕd 1, Automatyka i robotyka air pwr, VI SEMESTR, Notatki.. z ASE, naped elektrryczny lab, od chlo
Napd1, Automatyka i robotyka air pwr, VI SEMESTR, Notatki.. z ASE, naped elektrryczny lab, od chlopa
Zastos. sterownikw w napdzie elektr, Automatyka i robotyka air pwr, VI SEMESTR, Notatki.. z ASE, nap

więcej podobnych podstron