biofizyka


Ruch jednostajny

s=v*t

Ruch jedn. przysp.

s=at2/2

energia

Ek=mv2/2

Ep=mgh

Siła F=m*a

Praca W=F*s

Moc P=W/t

Grawitacja

F=G*m1*m2/r2

Ciepło właściwe

C=Q/m*∆T

Ciśnienie p=F/pow.

hydrostatyczne

p=d*g*h

sila wyporu

Fw=dc*g*Vc

Częstotliwość

F=1/T

Natężenie I=U/R

Napięcie VA-VB

Połączenie szeregowe

Rz=R1+R2...

Połączenie równoległe

1/Rz=1/R1+1/R2...

Moc P=U*I

Energia elektryczna

W=U*I*t

Jednostki

[J] = [N*m]

[W]=[J/s]

1Hz=1/s

Równanie Nernsta

-(58/z)*log cwew/czew

Potencjał elek.

log(cKwew+PNa/PK*cNawew)/

(cKzew+PNa/PK*cNazew)*-58

Słodki

białko G - aktywacja

kanał K+ - zamknięcie

gorzki

Ca2+ - wydzielanie

synapsa - aktywacja

słony

Na+ - do kom.

→ depolaryzacja

Kwaśny

zablokowanie kanału K+ przez H+

→ depolaryzacja

Kapilary

∆h=1,5*10-5/r

Odchylenie standardowe

68% wynikówWyszukiwarka

Podobne podstrony:
biofiza cw 31
BIOFIZYKA
Biofizyka 4
Biochemia z biofizyką Seminarium 2
Biofizyka 3 0809
biofizyka wyklad 09
Biofizyka komórki II Propagacja impulsu
biofizyka wyklad 04
7 [ Biofizyczne metody monitorowania ciąży ]
biofizyka 11 09 10
Biofizyka kontrolka do cw nr 20
BIOFIZYCZNE MONITOROWANIE CIAZY Nieznany (2)
Biofizyka egzamin pytania teoretyczne
Podstawy fizyki z elementami biofizyki mat 02d
zagadnienia A, II lek, biofizyka
ZESTAWY , Studia, biofizyka
234, Biofizyka, Opracowanie

więcej podobnych podstron