WIEDZA OKRĘTOWA, kolokwium II, a


a

 1. Oblicz moment bezwładności jednorodnej cienkiej obręczy o promieniu R , gęstości liniowej τ i masie m względem osi prostopadłej do płaszczyzny obręczy i przechodzącej przez jej środek . Oblicz także moment bezwładności względem osi równoległej do poprzedniej i przechodzącej przez krawędź obręczy.

 2. Znaleźć natężenie pola elektrostatycznego wytworzonego przez jednorodną , cienką powłokę kulistą o promieniu R i ładunku powierzchniowym σ : a) wewnątrz powłoki, b) na jej powierzchni, c) na zewnątrz powłoki .

 3. W ciągu czasu t1=1minuta amplituda drgań tłumionych zmniejszyła się dziewięć razy. Po jakim czasie , licząc od chwili początkowej, energia drgań zmniejszy się 27 razy? Jaka jest wartość logarytmicznego dekrementu tłumienia, jeżeli częstotliwość drgań wynosi f=1000 Hz ?

 4. Równanie ciągłości strugi. Linie prądu, rurka prądu. Siła oporu hydrodynamicznego.

----------------- -------------------------- -------------------------------

b

 1. Oblicz moment bezwładności jednorodnego płaskiego krążka o promieniu R i gęstości powierzchniowej σ względem osi prostopadłej do płaszczyzny krążka i przechodzącej przez jego środek . Oblicz także moment bezwładności względem osi równoległej do poprzedniej i przechodzącej przez krawędź krążka.

 2. Znaleźć natężenie pola grawitacyjnego wytworzonego przez jednorodną , kulę o promieniu R i gęstości ρ: a) wewnątrz , b) na jej powierzchni, c) na zewnątrz kuli .

 3. W czasie t =30 s amplituda drgań tłumionych o okresie T =0,1 s zmniejszyła się cztery razy. Po jakim czasie czasie amplituda zmaleje 16 razy ? Ile razy zmniejszy się wtedy energia oscylatora ? Jaka jest wartość logarytmicznego dekrementu tłumienia ?

 4. Płyn doskonały Prawo Archimedesa. Kryterium podobieństwa przepływów wg Reynoldsa.

--------------------------- -------------------------------- ---------------------------------

c

 1. Jednorodny ,długi walec o promieniu R i masie m leży powierzchnią boczną na płaszczyźnie poziomej. Oblicz, korzystając z definicji, moment bezwładności walca względem osi, przechodzącej przez jego środek symetrii i równoległej do styku z płaszczyzną. Oblicz także moment bezwładności względem osi styku z płaszczyzną. .Przyjąć, że długość walca wynosi h , a jego gęstość ρ jest stała.

 2. Znaleźć natężenie pola grawitacyjnego wytworzonego przez cienką , jednorodną, nieskończenie długą nić o gęstości liniowej τ , w punkcie odległym o R od nici.

 3. W czasie t =20 s energia drgań tłumionych o okresie T =0,1 s zmniejszyła się cztery razy. Po jakim czasie amplituda zmaleje 16 razy ? Ile razy zmniejszy się wtedy energia oscylatora ? Jaka jest wartość logarytmicznego dekrementu tłumienia ?

 4. Linie prądu, rurka prądu, struga .Siła Stokesa. Rodzaje ciśnień.

-------------------- -------------------------- ------------------------------

d

 1. Jednorodny ,długi walec o promieniu R. i masie m leży powierzchnią boczną na płaszczyźnie poziomej. Oblicz, korzystając z definicji, moment bezwładności walca względem osi, przechodzącej przez jego środek symetrii i prostopadłej do osi styku z płaszczyzną. Oblicz także moment bezwładności względem osi równoległej do pierwszej i przechodzącej przez podstawę

walca.Przyjąć, że długość walca wynosi h , a jego gęstość ρ jest stała.

 1. Oblicz natężenie pola elektrostatycznego pochodzącego od jednorodnie naładowanej płaszczyzny. Gęstość powierzchniowa ładunku wynosi σ, σ = const.

 2. W ciągu czasu t1=1minuta energia drgań tłumionych zmniejszyła się dziewięć razy. Po jakim czasie , licząc od chwili początkowej, amplituda zmniejszy się 27 razy? Ile razy zmniejszy się wtedy energia oscylatora ? Jaka jest wartość dekrementu tłumienia, jeżeli częstotliwość drgań wynosi f=1000 Hz ?

 3. Rodzaje przepływów, równanie Bernoulliego, liczba Reynoldsa.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
KOTŁY OKRĘTOWE ZALICZENIE II MECH
Inhibitory enzymów jako leki, materiały medycyna SUM, biochemia, Kolokwium II
pytania kolokwium II
Kolokwium II immuny czyjeś krótkie opracowanie
Kolokwium II Ekologia i Ochrona przyrody
NOM ( I kolokwium II semestr) opracowane przez Piaska, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom
kolokwium II biochemia wersja A i B
Opracowanie pytań kolokwium II anatomia
Zadania kolokwium II
biologia kolokwium II
C7 (kolokwium II)
Cytogenetyka kolokwium II
Kolokwium II informacje od dr Stach
Kolokwium II
hsm,kolokwium II
Kolokwium II, Chrześcijaństwo kol II skrypt
Wiedza o USA semestr II
kolokwium II wersja A i B stoma

więcej podobnych podstron