Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ZACHOWANIA ZŁOŻONE


ZACHOWANIA ZŁOŻONE

Zachowania złożone obejmują:

1. WRODZONY MECHANIZM WYZWALAJĄCY

Zdolność zwierząt do właściwego reagowania na niektóre znaczące biologicznie bodźce środowiskowe (bodźce kluczowe) bez konieczności wstępnego uczenia się.

Polega na ośrodkowym filtrowaniu bodźców.

2. KLASYFIKACJA BODŹCÓW

Przykłady:

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

3. PRAWO HETEROGENICZNEGO SUMOWANIA BODŹCÓW

Jeśli suma pobudzeń zmysłowych z poszczególnych bodźców przekroczy właściwą dla danego działania wartość progową to zostaje wyzwolona reakcja.

4. WRODZONE MECHANIZMY WYZWALAJĄCE

4. SZTYWNY WZORZEC RUCHOWY [ZACHOWANIE]

Najczęściej składa się z ciągu dziedzicznych reakcji behawioralnych, z których jedna może być stosunkowo prostym odruchem, ale też wszystkie człony mogą być nieskomplikowane np. dziobanie i połykanie. Wykonanie SWZ jest torowane przez popęd (głodny zjada więcej).

Sztywne wzorce ruchowe:

W przeciwieństwie do odruchu sztywny wzorzec ruchowy:

5. SYTUACJE SKRAJNE

Gdy popęd jest słaby pojawiają się tzw. zachowania intencjonalne. Polegają one na występowaniu zachowań próbnych lub zachowań w formie początkowej. Ruchy intencjonalne często wywodzą się od zachowań instynktownych.

Przykłady ruchów intencjonalnych:

Gdy bodziec kluczowy jest niebywale silny (ponad normalny) to występuje intensyfikacja zachowania które wyzwala ów bodziec.

Jeśli przez dłuższy czas osobnik nie może natrafić w środowisku na bodziec kluczowy inicjujący kolejny etap fazy apetencyjnej lub uruchamiający działanie spełniające] to popęd [szczególnie gdy jest silny] znajduje ujście w postaci vacuum activity czyli działania upustowego. Pojawia się kolejne zachowanie z ciągu ogniw łańcucha chociaż nie ma ono biologicznego sensu. Mogą jednak prowadzić do redukcji popędu rządzącego poprzednim etapem lub, jeśli zastępują działania spełniające - hamują całą fazę apetencyjną zachwań instynktownych.

Przykłady działań upustowych:

6. GDY DWA POPĘDY SIĘ RÓWNOWAŻĄ

W sytuacji gdy osobnik motywowany jest dwoma lub więcej działającymi z równą siłą antagonistycznymi popędami mamy przypadek konfliktu popędów.

Sytuacja taka może mieć różnorodne formy rozwiązania:

0x01 graphic

0x01 graphic

Reakcja allochtoniczna - reakcja występująca nie na swoim miejscu.

Reakcja autochtoniczna - reakcja występująca na swoim miejscu

Przykładem reakcji przerzutowych u ludzi jest np. „nerwowe” pojadanie paluszków, cukierków przed egzaminem, poprawianie fryzury przed rozmową kwalifikacyjną

Działania przerzutowe, przemieszczone i ambiwalentne są swoiste gatunkowo i charakterystyczne w danej sytuacji - dzięki temu pełnią one funkcje swoistych wyzwalaczy, zaczynają same mieć znaczenie informacyjne dla osobników tego samego gatunku.

7. ZACHOWANIA ZRYTUALIZOWANE

Rytualizacja polega na:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ZACHOWANIA TERYTORIALNE
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, Biologiczne podstawy zachowania, B
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, MOTYWACJA I ZACHOWANIA POPĘDOWE, M
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, EWOLUCJA ZACHOWANIA
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ŻYCIE SPOŁECZNE, ŻYCIE SPOŁECZNE
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, STEROWANIE CZYNNOŚCIAMI ROZRODCZYM
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ROZRÓD I OPIEKA NAD POTOMSTWEM, RO
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, PROCESY UCZENIA SIĘ
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, PODSTAWOWE POJĘCIA KLASYCZNEJ ETOL
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, BÓL I STRACH
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ETOLOGIA ŚRODOWISKA ŻYCIA
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, WYBRANE TEORIE INSTYNKTU
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, AGRESJA
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, OCHRONA PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM
Patologie społeczne wykład, PRAWO SKRYPTY OPRACOWANIA
Prawo administracyjne wyklady kolejny skrypt
ZO-WSZYSTKIE-WYKŁADY-RUTKA, Zarządzanie, sem V marketing, Zachowania organizacyjne
Inwentaryzacja WYKŁAD A Zysnarska skrypt z prezentacji
Inwentaryzacja-WYKŁAD-A.Zysnarska-skrypt na egzamin cz.I

więcej podobnych podstron