GOSPODARKA II RP, GOSPODARKA II RP


GOSPODARKA II RP

Spadek po zaborach

=>nierównomierny rozwój gospodarczy ziem polskich pod zaborami; =>chaos monetarny, inflacja, zniszczenia wojenne, rabunek polskiego mienia przez zaborców, wyczerpanie zasobów ropy naftowej; =>różnice w systemie komunikacji, brak jednolitego rynku zbytu; =>analfabetyzm, podział wyznaniowy (60% - katolicy) i narodowościowy (69% Polacy)

Reforma rolna

=>Sejm Ustawodawczy podjął uchwałę o reformie rolnej (1919), która pod wpływem wojny z bolszewikami stałą się ustawą w VII.1920 - maksimum posiadanej ziemi 180-400 ha, nadwyżki podlegały parcelacji, chłopi nabywali ziemie za połowę wartości rynkowej - bojkot w myśl art. 99 konstytucji marcowej o nienaruszalności praw własności

=>1925 - ustawa o dobrowolnej parcelacji majątków powyżej 180 ha, 300 ha (na Kresach) - 700ha (majątki uprzemysłowione) za odszkodowaniem w cenie rynkowej ziemi - rocznie planowano rozparcelować 200 tys. Ha - rząd miał prawo do parcelacji z urzędu.

Próby stabilizacji gospodarczej

=>ujednolicenie waluty (IV.1920) - marka polska

=>przyłączenie części Górnego Śląska ożywiło gosp; budowa portu w Gdyni (decyzja w 1922), magistrali węglowej ze Śląska w Gdyni, zakładów azotowych w Mościcach,

=>reforma walutowa Wł. Grabskiego (1924) - zrównoważenie budżetu przez ściąganie odatków, oszczędności budżetowe, pożyczki zagraniczne, stały kurs dolara, wstrzymano emisję marki polskiej, powołano Bank Polski - nowa moneta złoty polski;

-zahamowano wzrost cen, wzrosły płace, zaufanie do rządu

GOSPODARKA II RP

Spadek po zaborach

=>nierównomierny rozwój gospodarczy ziem polskich pod zaborami; =>chaos monetarny, inflacja, zniszczenia wojenne, rabunek polskiego mienia przez zaborców, wyczerpanie zasobów ropy naftowej; =>różnice w systemie komunikacji, brak jednolitego rynku zbytu; =>analfabetyzm, podział wyznaniowy (60% - katolicy) i narodowościowy (69% Polacy)

Reforma rolna

=>Sejm Ustawodawczy podjął uchwałę o reformie rolnej (1919), która pod wpływem wojny z bolszewikami stałą się ustawą w VII.1920 - maksimum posiadanej ziemi 180-400 ha, nadwyżki podlegały parcelacji, chłopi nabywali ziemie za połowę wartości rynkowej - bojkot w myśl art. 99 konstytucji marcowej o nienaruszalności praw własności

=>1925 - ustawa o dobrowolnej parcelacji majątków powyżej 180 ha, 300 ha (na Kresach) - 700ha (majątki uprzemysłowione) za odszkodowaniem w cenie rynkowej ziemi - rocznie planowano rozparcelować 200 tys. Ha - rząd miał prawo do parcelacji z urzędu.

Próby stabilizacji gospodarczej

=>ujednolicenie waluty (IV.1920) - marka polska

=>przyłączenie części Górnego Śląska ożywiło gosp; budowa portu w Gdyni (decyzja w 1922), magistrali węglowej ze Śląska w Gdyni, zakładów azotowych w Mościcach,

=>reforma walutowa Wł. Grabskiego (1924) - zrównoważenie budżetu przez ściąganie odatków, oszczędności budżetowe, pożyczki zagraniczne, stały kurs dolara, wstrzymano emisję marki polskiej, powołano Bank Polski - nowa moneta złoty polski;

-zahamowano wzrost cen, wzrosły płace, zaufanie do rządu

GOSPODARKA II RP

Spadek po zaborach

=>nierównomierny rozwój gospodarczy ziem polskich pod zaborami; =>chaos monetarny, inflacja, zniszczenia wojenne, rabunek polskiego mienia przez zaborców, wyczerpanie zasobów ropy naftowej; =>różnice w systemie komunikacji, brak jednolitego rynku zbytu; =>analfabetyzm, podział wyznaniowy (60% - katolicy) i narodowościowy (69% Polacy)

Reforma rolna

=>Sejm Ustawodawczy podjął uchwałę o reformie rolnej (1919), która pod wpływem wojny z bolszewikami stałą się ustawą w VII.1920 - maksimum posiadanej ziemi 180-400 ha, nadwyżki podlegały parcelacji, chłopi nabywali ziemie za połowę wartości rynkowej - bojkot w myśl art. 99 konstytucji marcowej o nienaruszalności praw własności

=>1925 - ustawa o dobrowolnej parcelacji majątków powyżej 180 ha, 300 ha (na Kresach) - 700ha (majątki uprzemysłowione) za odszkodowaniem w cenie rynkowej ziemi - rocznie planowano rozparcelować 200 tys. Ha - rząd miał prawo do parcelacji z urzędu.

Próby stabilizacji gospodarczej

=>ujednolicenie waluty (IV.1920) - marka polska

=>przyłączenie części Górnego Śląska ożywiło gosp; budowa portu w Gdyni (decyzja w 1922), magistrali węglowej ze Śląska w Gdyni, zakładów azotowych w Mościcach,

=>reforma walutowa Wł. Grabskiego (1924) - zrównoważenie budżetu przez ściąganie odatków, oszczędności budżetowe, pożyczki zagraniczne, stały kurs dolara, wstrzymano emisję marki polskiej, powołano Bank Polski - nowa moneta złoty polski;

-zahamowano wzrost cen, wzrosły płace, zaufanie do rządu

GOSPODARKA II RP

Spadek po zaborach

=>nierównomierny rozwój gospodarczy ziem polskich pod zaborami; =>chaos monetarny, inflacja, zniszczenia wojenne, rabunek polskiego mienia przez zaborców, wyczerpanie zasobów ropy naftowej; =>różnice w systemie komunikacji, brak jednolitego rynku zbytu; =>analfabetyzm, podział wyznaniowy (60% - katolicy) i narodowościowy (69% Polacy)

Reforma rolna

=>Sejm Ustawodawczy podjął uchwałę o reformie rolnej (1919), która pod wpływem wojny z bolszewikami stałą się ustawą w VII.1920 - maksimum posiadanej ziemi 180-400 ha, nadwyżki podlegały parcelacji, chłopi nabywali ziemie za połowę wartości rynkowej - bojkot w myśl art. 99 konstytucji marcowej o nienaruszalności praw własności

=>1925 - ustawa o dobrowolnej parcelacji majątków powyżej 180 ha, 300 ha (na Kresach) - 700ha (majątki uprzemysłowione) za odszkodowaniem w cenie rynkowej ziemi - rocznie planowano rozparcelować 200 tys. Ha - rząd miał prawo do parcelacji z urzędu.

Próby stabilizacji gospodarczej

=>ujednolicenie waluty (IV.1920) - marka polska

=>przyłączenie części Górnego Śląska ożywiło gosp; budowa portu w Gdyni (decyzja w 1922), magistrali węglowej ze Śląska w Gdyni, zakładów azotowych w Mościcach,

=>reforma walutowa Wł. Grabskiego (1924) - zrównoważenie budżetu przez ściąganie odatków, oszczędności budżetowe, pożyczki zagraniczne, stały kurs dolara, wstrzymano emisję marki polskiej, powołano Bank Polski - nowa moneta złoty polski;

-zahamowano wzrost cen, wzrosły płace, zaufanie do rządu

Problemy gospodarcze

=>wojna celna z Niemcami 1925, wzrost deficytu budzetowego, ponowna inflacja; =>wielki kryzys 1929-1933, spowodował wycofanie kapitałów obcych z Polswki - upadek handlu, przemysłu (do 60%), ujemny bilans handlowy, kryzys w rolnictwie (głód), bezrobocie (45%, w 1933 powołano Fundusz Pracy - roboty publiczne), wycofywanie lokat kapitałowych z Polski.

Ożywienie gospodarcze - od 1936 poprawa koniunktury gospodarczej, inż. Eugeniusz Kwiatkowski opracował plan 4-letni - przejmowanie przez państwo udziałów w prywatnych przedsiębiorstwach, inwestycje państwowe w budownictwie, energetyce, komunikacji, dążenie do ujednolicenia Polski A (uprzemysłowionej) i B (Galicja i Kresy)

=>Centralny Okręg Przemysłowy w widłach Wisły i Sanu („trójkąt bezpieczeństwa”) - wybudowano elektrownie w Rożnowie, Porąbce, Stalowej Woli, zakłady zbrojeniowe w Sanoku, Stalowej Woli, Kraśniku samolotowe w mielcu, Rzeszowie, samochodów ciężarowych w Lublinie, chemiczne w Dębicy i Niedomicach;

-budowa gazociągów, sieci kolejowej, melioracja gruntów

=>Budowę COP-u i innych inwestycji rozpoczętych w ramach rządowego planu przerwał wybuch II WŚ

Problemy gospodarcze

=>wojna celna z Niemcami 1925, wzrost deficytu budzetowego, ponowna inflacja; =>wielki kryzys 1929-1933, spowodował wycofanie kapitałów obcych z Polswki - upadek handlu, przemysłu (do 60%), ujemny bilans handlowy, kryzys w rolnictwie (głód), bezrobocie (45%, w 1933 powołano Fundusz Pracy - roboty publiczne), wycofywanie lokat kapitałowych z Polski.

Ożywienie gospodarcze - od 1936 poprawa koniunktury gospodarczej, inż. Eugeniusz Kwiatkowski opracował plan 4-letni - przejmowanie przez państwo udziałów w prywatnych przedsiębiorstwach, inwestycje państwowe w budownictwie, energetyce, komunikacji, dążenie do ujednolicenia Polski A (uprzemysłowionej) i B (Galicja i Kresy)

=>Centralny Okręg Przemysłowy w widłach Wisły i Sanu („trójkąt bezpieczeństwa”) - wybudowano elektrownie w Rożnowie, Porąbce, Stalowej Woli, zakłady zbrojeniowe w Sanoku, Stalowej Woli, Kraśniku samolotowe w mielcu, Rzeszowie, samochodów ciężarowych w Lublinie, chemiczne w Dębicy i Niedomicach;

-budowa gazociągów, sieci kolejowej, melioracja gruntów

=>Budowę COP-u i innych inwestycji rozpoczętych w ramach rządowego planu przerwał wybuch II WŚ

Problemy gospodarcze

=>wojna celna z Niemcami 1925, wzrost deficytu budzetowego, ponowna inflacja; =>wielki kryzys 1929-1933, spowodował wycofanie kapitałów obcych z Polswki - upadek handlu, przemysłu (do 60%), ujemny bilans handlowy, kryzys w rolnictwie (głód), bezrobocie (45%, w 1933 powołano Fundusz Pracy - roboty publiczne), wycofywanie lokat kapitałowych z Polski.

Ożywienie gospodarcze - od 1936 poprawa koniunktury gospodarczej, inż. Eugeniusz Kwiatkowski opracował plan 4-letni - przejmowanie przez państwo udziałów w prywatnych przedsiębiorstwach, inwestycje państwowe w budownictwie, energetyce, komunikacji, dążenie do ujednolicenia Polski A (uprzemysłowionej) i B (Galicja i Kresy)

=>Centralny Okręg Przemysłowy w widłach Wisły i Sanu („trójkąt bezpieczeństwa”) - wybudowano elektrownie w Rożnowie, Porąbce, Stalowej Woli, zakłady zbrojeniowe w Sanoku, Stalowej Woli, Kraśniku samolotowe w mielcu, Rzeszowie, samochodów ciężarowych w Lublinie, chemiczne w Dębicy i Niedomicach;

-budowa gazociągów, sieci kolejowej, melioracja gruntów

=>Budowę COP-u i innych inwestycji rozpoczętych w ramach rządowego planu przerwał wybuch II WŚ

Problemy gospodarcze

=>wojna celna z Niemcami 1925, wzrost deficytu budzetowego, ponowna inflacja; =>wielki kryzys 1929-1933, spowodował wycofanie kapitałów obcych z Polswki - upadek handlu, przemysłu (do 60%), ujemny bilans handlowy, kryzys w rolnictwie (głód), bezrobocie (45%, w 1933 powołano Fundusz Pracy - roboty publiczne), wycofywanie lokat kapitałowych z Polski.

Ożywienie gospodarcze - od 1936 poprawa koniunktury gospodarczej, inż. Eugeniusz Kwiatkowski opracował plan 4-letni - przejmowanie przez państwo udziałów w prywatnych przedsiębiorstwach, inwestycje państwowe w budownictwie, energetyce, komunikacji, dążenie do ujednolicenia Polski A (uprzemysłowionej) i B (Galicja i Kresy)

=>Centralny Okręg Przemysłowy w widłach Wisły i Sanu („trójkąt bezpieczeństwa”) - wybudowano elektrownie w Rożnowie, Porąbce, Stalowej Woli, zakłady zbrojeniowe w Sanoku, Stalowej Woli, Kraśniku samolotowe w mielcu, Rzeszowie, samochodów ciężarowych w Lublinie, chemiczne w Dębicy i Niedomicach;

-budowa gazociągów, sieci kolejowej, melioracja gruntów

=>Budowę COP-u i innych inwestycji rozpoczętych w ramach rządowego planu przerwał wybuch II WŚWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Gospodarka w II RP
Gospodarka II RP, różności
Gospodarka II RP 2
Gospodarka i społeczeństwo II RP
07, Politologia, Politologia II, Polityka Gospodarcza
tabliczka, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i planistyczny
wycena testy (2), Geodezja, Gospodarka nieruchomosciami, Testy II
Przemiany społeczno gospodacze XIX w II gim
2ubezp gospodarczePankou6str, PB-materiały, semestr II, Finanse
USTAWY-22.10.09, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i planistyczny
msg koszty wzgl, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 2
4. Gospodarka odpadami., POLITECHNIKA WROCŁAWSKA (2009), Semestr II, Ekologia i Zarządzanie Środowis
Gospodarka II Rzeczypospolitej, bhp i hg
Materialy pomocnicze do testu II Gospodarka finansowa zakl
TEORIE POPYTOWO, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7
EFTA, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
Efektywność i opłacalność gospodarowania w rolnictwie, Ekonomika, II rok
Stacjonarne II rok I st. B Zarzadzanie i ewidencja operacji gospodarczych 00-00.00.2012

więcej podobnych podstron