Konst. bet., Część obliczeniowa


Część obliczeniowa

 1. POZ 1 - płyta

Obciążenia char.

[kN / m2]

Współczynnik obciążeniowy [-]

Obciążenia oblicz.

[kN / m2]

stałe:

 • lastryko

(22,0x0,03)

0,66

1,3

0,858

 • gładź

(21,0x0,02)

0,42

1,3

0,546

 • płyta żelbetowa

(25,0x0,10)

2,50

1,1

2,75

 • tynk

(19,0x0,02)

0,38

1,3

0,494

Σ=

3,96

4,648

zmienne:

 • użytkowe

(q)

8,70

1,2

10,440

Σ=

12,66

15,088

lS1 = l1 - 0,50 * bw + hf / 2 = 2,00 - 0,50 * 0,20 + 0,10 / 2 = 1,95 [m]

lS2 = l2 - bw = 2,20 - 0,20 = 2,00

gdzie: lS1, lS2 - rozpiętości w świetle

bw - szerokość przekroju teowego

hf - grubość płyty

M1 = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 5,22 kNm

M2 = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 5,49 kNm

M2 = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 3,78 kNm

Sprawdzenie momentów przęsłowych:

Mcr > | Mmin * w|,

gdzie w = 0x01 graphic
= 0,839

Mcr = fctm * wc,

gdzie fctm = 2,2 MPa (dla B25)

wc = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 0,001(6) m3

Mcr = 2,2 * 0,001(6) = 0,003(6) MNm

Mmin = 0x01 graphic
=0x01 graphic
= - 1,01 kNm =

= -0,00101 MNm

Mcr > | Mmin * w|

0,003(6) > |-0,00101 * 0,839|

0,003(6) > 0,00085

Moment rysujący jest większy niż otrzymany - zbrojenie górą jest zbędne.

Mmin = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= - 0,151 kNm = -0,000151 MNm

Mcr > | Mmin * w|

0,003(6) > |-0,000151 * 0,839|

0,003(6) > 0,000127

Moment rysujący jest większy niż otrzymany - zbrojenie górą jest zbędne.

Obliczenie zbrojenia płyty:

Ao = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 0,0939

ξeff = 1 -0x01 graphic
= 1 -0x01 graphic
= 0,0988

ζeff = 1 - 0,5 * ξeff = 1 - 0,5 * 0,0988 = 0,951

AS11 = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 0,000373 m2 = 3,73 cm2

Ao = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 0,0991

ξeff = 1 -0x01 graphic
= 1 -0x01 graphic
= 0,1046

ζeff = 1 - 0,5 * ξeff = 1 - 0,5 * 0,1046 = 0,948

AS12 = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 0,000394 m2 = 3,94 cm2

Ao = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 0,0682

ξeff = 1 -0x01 graphic
= 1 -0x01 graphic
= 0,0707

ζeff = 1 - 0,5 * ξeff = 1 - 0,5 * 0,0707 = 0,965

AS2 = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 0,000271 m2 = 2,71 cm2

Dobór zbrojenia:

0x01 graphic

 1. POZ 1 - żebro

Obciążenia char.

[kN / m2]

Współczynnik obciążeniowy [-]

Obciążenia oblicz.

[kN / m2]

stałe:

 • z POZ1 (lastryko+gładź+ tynk)

(0,66+0,42+0,38)x2,20

3,21

1,3

4,173

 • płyta żelbetowa

(2,50x2,20)

5,50

1,1

6,050

 • żebro

(0,4-0,1)x0,2x25

1,50

1,1

1,650

Σ=

10,21

11,873

zmienne:

 • użytkowe

(8,70x2,2)

19,14

1,2

22,968

Σ=

29,35

34,841

d = 0x01 graphic

gdzie :

M = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 136,577 kNm

Msd = 0,8 * 136,577 = 109,261 kNm

d = 0x01 graphic
= 0,4397 m

h = d + a = 0,4397 + 0,04 = 0,4797 m

Założona wysokość przekroju okazała się zbyt mała i przyjmuje się nową - h = 0,5 m,

powstaje więc nowa tabela zebrania obciążeń:

Obciążenia char.

[kN / m2]

Współczynnik obciążeniowy [-]

Obciążenia oblicz.

[kN / m2]

stałe:

 • z POZ1 (lastryko+gładź+ tynk)

(0,66+0,42+0,38)x2,20

3,21

1,3

4,173

 • płyta żelbetowa

(2,50x2,20)

5,50

1,1

6,050

 • żebro

(0,5-0,1)x0,2x25

2,00

1,1

2,20

Σ=

10,71

12,423

zmienne:

 • użytkowe

(8,70x2,2)

19,14

1,2

22,968

Σ=

29,85

35,391

M = (w1 * g + wi * q) * leff2

V = (w1 * g + wi * q) * leff

gdzie:

natomiast a1 musi spełniać normowe warunki :

0x01 graphic
oraz 0x01 graphic

stąd

0x01 graphic
oraz 0x01 graphic

przyjmuje się a1 = 0,1 m

leff = 5,60 + 0,10 = 5,70 m

MAB = (0,080 * 12,423 + 0,101 * 22,968) * 5,702 = 107,659 kNm

MBC = (0,025 * 12,423 + 0,075 * 22,968) * 5,602 = 63,760 kNm

MB = (-0,100 * 12,423 - 0,117 * 22,968) * 5,702 = -127,671 kNm

VA = (0,400 * 12,423 + 0,450 * 22,968) * 5,70 = 87,237 kNm

VBL = VCP = (-0,600 * 12,423 - 0,517 * 22,968) * 5,70 = -110,171 kNm

VBP = VCL = (0,500 * 12,423 + 0,583 * 22,968) * 5,60= 109,770 kNm

Obliczenie zbrojenia żebra:

Przyjęte wcześniej wymiary:

Przyjmuje się również do zbrojenia żebra stal żebrowaną A III → fyd = 350 MPa

MRd = α * fcd * beff * hf * (d - 0,5 * hf) > Msd - przekrój pozornie teowy

< Msd - przekrój rzeczywiście teowy

beff = bw + lo / 5 = 0,2 + (0,85 * 5,7) / 5 = 1,17 m

beff = bw + 2 * beff1 = 0,2 + 2 * (6 * 0,1) = 1,40 m

Przyjmuje się wartość beff = 1,17 m

MRd = 0,85 * 13,3 * 1,17 * 0,1 * (0,44 - 0,5 * 0,1) = 0,516 MNm

0,516 > 0,108

Przekrój jest pozornie teowy - obliczenie zbrojenia jak dla przekroju prostokątnego o beff = 1,17 m.

Ao = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 0,0422

ξeff = 1 -0x01 graphic
= 1 -0x01 graphic
= 0,0431

ζeff = 1 - 0,5 * ξeff = 1 - 0,5 * 0,0431 = 0,978

AS1 = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 0,000717 m2 = 7,17 cm2

beff = bw + lo / 5 = 0,2 + (0,70 * 5,60) / 5 = 0,98 m

beff = bw + 2 * beff1 = 0,2 + 2 * (6 * 0,1) = 1,40 m

Przyjmuje się wartość beff = 0,98 m

MRd = 0,85 * 13,3 * 0,98 * 0,1 * (0,44 - 0,5 * 0,1) = 0,432 MNm

0,432 > 0,0678

Przekrój jest pozornie teowy - obliczenie zbrojenia jak dla przekroju prostokątnego beff = 0,98 m.

Ao = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 0,0316

ξeff = 1 -0x01 graphic
= 1 -0x01 graphic
= 0,0321

ζeff = 1 - 0,5 * ξeff = 1 - 0,5 * 0,0321 = 0,984

AS1 = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 0,000447 m2 = 4,47 cm2

bw = 0,2 m

MRd = 0,85 * 13,3 * 0,2 * 0,1 * (0,44 - 0,5 * 0,1) = 0,088 MNm

0,088 > 0,1277

Przekrój jest pozornie teowy - obliczenie zbrojenia jak dla przekroju prostokątnego o bw = 0,2 m.

Ao = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 0,2917

ξeff = 1 -0x01 graphic
= 1 -0x01 graphic
= 0,3549

ζeff = 1 - 0,5 * ξeff = 1 - 0,5 * 0,3549 = 0,823

AS1 = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 0,001008 m2 = 10,08 cm2

Dobór zbrojenia:

Sprawdzenie tabelaryczna rys i ugięcia

Dane: h = 0,5 m

b = 0,2 m

d = 0,44m

leff = 5,7 m

As = 7,7 cm2

wartość charakterystyczna momentu -

MAB = (0,080 * 10,71 + 0,101 * 19,14) * 5,702 =90,645 kNm

σs = 0x01 graphic

ρL = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 0,875 %

dla ρL ε (0,5 ; 1,0) ↔ ξ = 0,85

σs = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 314,761 MPa

Dla σs = 314,761 MPa oraz ρL = 0,875 % odczytano z tablicy D. 1 maksymalną średnicę prętów zbrojenia → φ24 i jest ona większa niż dobrana φ14.

leff = 5,6 m

As = 4,62 cm2

wartość charakterystyczna momentu -

MBC = (0,025 * 10,71 + 0,075 * 19,14) * 5,602 = 53,414 kNm

σs = 0x01 graphic

ρL = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 0,525 %

dla ρL ε (0,5 ; 1,0) ↔ ξ = 0,85

σs = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 309,13 MPa

Dla σs = 309,13 MPa oraz ρL = 0,525 % odczytano z tablicy D. 1 maksymalną średnicę prętów zbrojenia → φ14 i jest ona równa dobranej φ14.

Zgodnie z normą PN - B - 03264 pkt 6.4. dla zbrojenia poprzecznego żebra ze stali A-III prętami φ14 wymagane jest sprawdzenie rys ukośnych ze wzoru (99) w/w normy - obliczenia pomijamy.

Dla danych: beton B25, leff = 5,7 m < 6,0 m, ρL = 0,875 % odczytujemy z tablicy 15 maksymalną wartość stosunku leff / d = 23,5

Rzeczywisty stosunek leff / d = 5,7 / 0,44 = 12,95

max leff / d > leff / d

23,5 > 12,95

Ugięcie jest więc dopuszczalne.

Dla danych: beton B25, leff = 5,6 m < 6,0 m, ρL = 0,525 % odczytujemy z tablicy 15 maksymalną wartość stosunku leff / d = 35

Rzeczywisty stosunek leff / d = 5,6 / 0,44 = 12,73

max leff / d > leff / d

35 > 12,73

Ugięcie jest więc dopuszczalne.

Obliczenie zbrojenia żebra na ścinanie

Vsd k = Vsd - a1 * (g + q) = 87,237 - 0,1 * (35,391) = 83,698 kN

Vsd d = Vsd k - d * (g + q) = 83,698 - 0,44 * (35,391) = 68,126 kN

VRd1 = [1,4 * k * τRd * (1,2 + 40 * ρL) + 0,15 * σcp] * bw* d

k = 1,6 - d = 1,16

τRd dla betonu B25 (z tablicy 13) = 0,26 MPa

ρL = 0,00875 < 0,02

σcp= 0 (Nsd = 0)

VRd1 = [1,4 * 1,16 * 260 * (1,2 + 40 * 0,00875)] * 0,2 * 0,44 = 57,594 kN

VRd1 < Vsd k - odcinek drugiego rodzaju

VRd2 = υ * fcd * bw * z * 0x01 graphic

υ = 0,7 - 0x01 graphic
= 0,7 - 0x01 graphic
= 0,6

z = 0,9 * d = 0,9 * 0,44 = 0,396

1 < cotΘ < 2; przyjęto cotΘ = 1,5

VRd2 = 0,6 * 13,3 * 0,2 * 0,396 * 0x01 graphic
= 291,70 kN

Długość odcinka belki, który podlega ścinaniu:

lt = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 0,738 m

Przyjmuje się zbrojenie na odcinku lt strzemionami φ6 ze stali A-0.

VRd3 = 0x01 graphic
=> s1 = 0x01 graphic

Asw1 = 2 * π * (0,003)2 = 0,57 cm2

fywd1 = 190 MPa

s1 = 0x01 graphic
= 0,0944 m = 9,44 cm

Przyjmuje się rozstaw strzemion na odcinku lł co 9 cm.

Vsd k = Vsd - a1 * (g + q) = 110,171 - 0,1 * (35,391) = 106,632 kN

Vsd d = Vsd k - d * (g + q) =106,632 - 0,44 * (35,391) = 91,06 kN

VRd1 = 57,594 kN < Vsd k - odcinek drugiego rodzaju

VRd2 = 291,70 kN

lt = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 1,486 m

Przyjmuje się zbrojenie na odcinku lt podwójnymi strzemionami φ6 ze stali A-0.

VRd3 = 0x01 graphic
=> s1 = 0x01 graphic

Asw1 = 4* π * (0,003)2 = 1,14 cm2

fywd1 = 190 MPa

s1 = 0x01 graphic
= 0,1413 m = 14,13 cm

0,2 * VRd2 = 0,2 * 291,70 = 58,34 kN

0,(6) * VRd2 = 0,(6) * 291,70 = 194,467 kN

0,2 * VRd2 < Vsd < 0,(6) * VRd2

58,34 < 87,237 < 194,467

smax = 0,6 * d < 30 cm

smax = 0,6 * 0,44 = 0,264 m

Przyjmuje się rozstaw strzemion na odcinku lt co 14 cm, natomiast w pozostałej części przęsła AB co 26 cm.

Vsd k = Vsd - a1 * (g + q) = 109,977 - 0,1 * (35,391) = 106,438 kN

Vsd d = Vsd k - d * (g + q) =106,438 - 0,44 * (35,391) = 90,866 kN

VRd1 = [1,4 * k * τRd * (1,2 + 40 * ρL) + 0,15 * σcp] * bw* d

k = 1,16

τRd = 0,26 MPa

ρL = 0,00525 < 0,02

σcp= 0 (Nsd = 0)

VRd1 = [1,4 * 1,16 * 260 * (1,2 + 40 * 0,00525)] * 0,2* 0,44 = 52,391 kN

VRd1 < Vsd k - odcinek drugiego rodzaju

VRd2 = 291,70 kN

Długość odcinka belki, który podlega ścinaniu:

lt = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 1,627 m

Przyjmuje się zbrojenie na odcinku lt podwójnymi strzemionami φ6 ze stali A-0.

VRd3 = 0x01 graphic
=> s1 = 0x01 graphic

Asw1 = 4 * π * (0,003)2 = 1,14 cm2

fywd1 = 190 MPa

s1 = 0x01 graphic
= 0,1416 m = 14,16 cm

Przyjmuje się rozstaw strzemion na odcinku lt co 14 cm.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Część obliczeniowa 3 wymiarowanie stopy fundamentowej
Część obliczeniowa
Część obliczeniowa1, Skrypty, UR - materiały ze studiów, studia, studia, 4 BOGDAN, Semestr II, Wiejs
Inzynieria materialowa czesc obliczeniowa, Elektrotechnika AGH, Semestr III zimowy 2013-2014, Inżyni
2110 03.,Czesc,obliczeniowa Budownictwo,komunikacyjne
2110 03 ,Czesc,obliczeniowa Budownictwo,komunikacyjneid 29191
Część obliczeniowa zbrojenie zszywające połączenie żebro podciąg
CZĘŚĆ OBLICZENIOW12, instalacje c.o
Czesc obliczeniowa, Część obliczeniowa
Część obliczeniowa SGU (zarysowania ugięcie)
spęd część obliczenia z wynikami
drogi projekcik czesc obliczeniowa
Czesc obliczeniowa scieki seby (1)
Część obliczeniowa do zadania nr 7
Część obliczeniowa 3 wymiarowanie stopy fundamentowej
czesc obliczen
część obliczeń Zuz
konst bet słup betonowy

więcej podobnych podstron