Barok, WACŁAW POTOCKI, Człowiek, WACŁAW POTOCKI


WACŁAW POTOCKI

Człowiek

Co jest głowa? Gęstego pełen garniec błota.

Co nos? Odchód plugastwa, że mówić sromota1,

Oczy? Bańki łez, które rzewnym płaczem cedzą,

ledwie się o frasunku' od serca dowiedzą.

Cóż uszy? Dziury na wiatr. Gęba? Do wy chodu.

Brzuch? Beczka pełna gnoju i zgniłego smrodu.

I czegóż się tedy, 2 czego, głupi, pysznisz, człecze?

I stąd cię śmierć do grobu leda w dzień wywlecze,

gdzie dognijesz ostatka. Ani z tobą dary

i tytuły fortuny nie pójdą na mary.

Inszy się rozpościerać w tym będzie3 po tobie,

a ty, jakoś był ziemią, ziemią będziesz w grobie.

Piękne obrzydliwości baroku

Poeci baroku prześcigali się w popisach pomy­słowości i kunsztu. Jeden z nich napisał np. cykl sonetów... o piękności kobiet cudownych i po­wabnych mimo wad ich urody. Mamy tam np. piękny garbuskę, piękną zmarłą, piękną obłąka­ną i... piękną Murzynkę! Piękno może zresztą w jednej chwili zmienić się w potworność. Oto fragment podziwianego w całej Europie sonetu Najpiękniejsza epileptyczka: „Nagle, w środku świątyni, Lidia osłupiała/staje, podnosi oczy i trwa nieruchomo,/a moje źrenice, co do piękna płoną,/widzą, jak twarz dziewczyny furiom się do­stała". Jeszcze bardziej pomysłowy byt pewien włoski wierszokleta, który napisał piękny {a jak­że!) sonet Wa wszy we włosach swojej pan/! („Przez miękką gęstwę włosów pozłacaną,/patrz, jak powabne wędrują zwierzęta,/! w różnej for­mie ich piękno pamiętaj,/gdy ciągną słodycz z to­na zrabowaną...").

Barokowa poezja iluzji

Barokowa poezja nastawiona jest na wie­loznaczność. Poeci sugerują czytelnikowi ja­kieś sensy, po to by po chwili je zakwestio­nować. Wykorzystują w tym celu różne środki stylistyczne, np. ekwiwokacje (tzn. używają tego samego słowa w różnych zna­czeniach); przerzutnie (część wypowiedze­nia mieszcząca się w wersie prezentuje czy­telnikowi jakiś sens, który potem zostaje niespodziewanie dopełniony i zmieniony); inwersje (dzięki przestawieniu wyrazów w zdaniu powstają fałszywe, iluzjonistyczne znaczenia; np. w Sępowym Epitafium Rzymowi czytamy: „widzisz, jako miasta tak możnego/i trup szczęścia poważność wypuszcza pierwszego"; w tym fragmencie uwagę zwraca przede wszyst­kim sformułowanie „trup szczęścia", tym­czasem chodzi tu o „trupa miasta"); kalam­bury (ujawniające niespodziewane związki między słowami i rzeczami; zob. np. pierw­szy wers Epitafium Rzymowi: „Ty, co Rzym pośród Rzyma chcąc baczyć, pielgrzymie...), paradoksy, antytezy i oksymorony , a więc figury wewnętrznie sprzeczne, niedające jasnego sensu.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
179.Czym rózni sie barok szlachecki Potockiego od baroku sarmackiego Paska i baroku dworskiego Morsz
Czym różni się barok szlachecki Potockiego od baroku sarmack, Szkoła, Język polski, Wypracowania
HLP - barok - opracowania lektur, 45a. Wacław Potocki, Wiersze wybrane – Transakcyja wojny chocimski
Barok, Wojna chocimska, Wojna chocimska - Wacław Potocki
HLP - barok - opracowania lektur, 45b. Wacław Potocki, Wiersze wybrane – Transakcyja wojny chocimski
polski-potocki morsztyn , WACŁAW POTOCKI - KRYTYKA STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH I PATRIOTYZM POETY
biografie, wacław potocki, Wacław Potocki (1621-1696)
biografie, wacław potocki, Wacław Potocki (1621-1696)
59, Obraz Polaków i Turków w Transakcyi wojny chocimskiej Wacława Potockiego
Wacław Potocki krytyka stosunków społecznych i patriotyzm po
Potocki Wacław Ogród ale nieplewiony i inne wiersze(1)
Wacław Potocki Transakcyja wojny chocimskiej opracowanie
Wacław Potocki
Wacław Potocki Do Wespezjana Kochowskiego
Potocki Wacław
WACŁAW POTOCKI Mowa Chodkiewicza
Potocki Wacław Ogród nie plewiony i inne
Potocki Wacław Ogród nie plewiony i inne wiersze
Na podstawie „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska i wierszy Wacława Potockiego scharakteryzuj zjawis

więcej podobnych podstron