Biznes Plan-Praca Marketing, WSTĘP


POLITECHNIKA RZESZOWSKA

IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I MARKETINGU

PLAN MARKETINGOWY

FIRMY “AMBROZJA” sp. z o.o.

Wykonawcy:

Olekszyk Katarzyna ZDL 54960

Pac Iwona ZDL 54969

Polewczak Izabela ZDL 54969

Praskowicz Magdalena ZDL 54972

Spis treści

I Wstęp 2

II Opis firmy 4

III Streszczenie menedżerskie 5

IV Założenia 6

V Analiza sytuacji przedsiębiorstwa 7

5. Analiza makrootoczenia 7

5.1 Analiza mocnych i słabych stron 10

5.2 Konkurencja 13

5.3 Klienci 13

VI. Analiza sytuacji wewnętrznej 14