Egz. A. Oniszczuk

Pobierz dokument
egz.a.oniszczuk.doc
Rozmiar 109 KB

Egz oniszczuk

 1. Wymień składnik majątku trwałego firmy

 1. Przedstaw klasyfikację kont

 1. Ze względu na szczegółowość

Materiały, środki trwałe, kredyty bankowe obowiązuje zasada podwójnego księgowania.

Dostawca „a”, konto w PKO, obowiązuje zasada powtórzonego księgowania.

  1. Ze względu na powiązanie z bilansem i RziS

   • Konta bilansowe

     • Aktywne

     • Pasywne

    • Konta niebilansowe ( wynikowe )

     • Kosztów

     • Przychodów

    • Konta rozliczeniowe