konspekty, Piłka ręczna - Nauka rzutu z przeskoku, doskonalenie poruszania się w obronie (blok, krok odstaw, KONSPEKT LEKCJI: 29


KONSPEKT LEKCJI: 37

DATA: 13.X.2004

DYSCYPLINA: PIŁKA RĘCZNA

TEMAT: Nauka rzutu z przeskoku, doskonalenie poruszania się w obronie (blok, krok odstawno-dostawny).

Miejsce zajęć: sala gimnastyczna

Ilość uczestników: 16

Klasa/ Płeć: II szkoły średniej/ M

Czas trwania zajęć: 45 min.

Przybory: piłki ręczne, szarfy

CELE GŁÓWNE LEKCJI :

1.Umiejętności: uczeń potrafi wykonać rzut z przeskoku

2.Wiadomości : uczeń zna technikę wykonania rzutu z przeskoku

3.Sprawność motoryczna. : koordynacja, zwinność, siła RR

4.Akcent wychowawczy: zdyscyplinowanie

Imię i nazwisko prowadzącego:


Tok lekcji

Zadania szczegółowe

Dozow.

Uwagi organizacyjno-metodyczne

1.Część organizacyjna

1.Zbiórka

2.Powitanie

3.Sprawdzenie liczby ćwiczących.

2 min.

- w dwuszeregu wzdłuż linii bocznej boiska

- nie ćwiczący siadają na ławce

- kontrola obuwia i ubioru

2.Nastawienie do aktywnego udziału w lekcji

1.Podanie tematu.

2.Motywacja do aktywnego udziału w lekcji.

1 min.

3.Rozgrzewka, psychomotoryka i profilaktyka

1. „Berek liniowy”- uczniowie poruszają się po liniach boiska do koszykówki. Jeżeli osoba uciekająca wyjdzie poza linie lub przekroczy boisko to zmienia się w berka. Berek biega za zawodnikiem po linii.

2.Bieg dookoła sali, podchodzimy po piłki.

3.Bieg z toczeniem piłki PiL ręką.

4.Uderzenie piłki o parkiet oburącz,2 krążenia RR w tył.

5.J. w. w przód.

6.Zamykamy koło - poprzez wykonanie kozła staramy się przyspieszyć i złapać piłkę osoby przed nami.

7.J. w. w biegu tyłem wykonujemy obrót i chwytamy piłkę, znowu bieg tyłem.

8.Bieg - na gwizdek zatrzymanie na jedno tempo i podanie piłki pod NN.

9.W parach: 1 - leżenie tyłem RR w górze trzymają piłkę, 2 - leżenie tyłem.1 - skłon T w przód wkłada piłkę między NN partnera,2 - wykonuje leżenie przewrotne i powrót do leżenia tyłem,1 - zabiera piłkę z jego NN i przechodzi do leżenia tyłem.

10.W siadzie rozkrocznym toczenie piłki wokół siebie i podanie po ziemi do partnera.

11.Stojąc chwytamy jednocześnie piłkę i przeciągamy partnera na swoją stronę.

12.Chwytamy piłkę j. w. - wykonujemy obroty z podskokami.

2 min.

1 min.

3x

3x

3x

5x

5x

4x

5x 1i2

5x 1i2

1 min.

1 min.

- prowadzący wybiera berków (dwóch)

- w rozsypce na sali na liniach boiska

- rozpoczęcie i zakończenie na sygnał prowadzącego

-w parach na całej sali

-w parach na całej sali

4.Kształtowanie umiejętności i doskonalenie sprawności

Pokaz i objaśnienie techniki wykonania rzutu z przeskoku.

1.Stojąc w wykroku lewa N z przodu(u praworęcznych, leworęcznych na odwrót) wykonujemy przeskok na N prawą z odprowadzeniem R rzucającej w tył jak do rzutu i jednoczesnym skrętem T.

2.Prawa N z przodu, wykonujemy jeden krok i reszta j. w.

3.W marszu wykonujemy przeskok i symulację rzutu z pracą R i T.

4.Ćw. z partnerem. W marszu zabieramy piłkę z ręki partnera i od razu wykonujemy przeskok z odprowadzeniem piłki. Następne ćwiczenie z prawidłowym rzutem.

5.W dwójkach podanie do partnera ,bieg otrzymanie podania i rzut z przeskoku na bramkę

6. „Lawina”. Jeden z ćwiczących oznaczony szarfą stara się chwycić pozostałych, którzy uciekają po całym boisku, dotknięty uczeń wkłada szarfę i pomaga chwycić pozostałych. W ten sposób zwiększa się liczba chwytających, a ucieczka staje staje się coraz trudniejsza.

Przypomnienie techniki poruszania się w obronie.

7.Wszyscy na linii 6 metrów, krok odstawno-dostawny na określony sygnał doskok do linii 9 m. i powrót na linię 6 m.

8.W dwóch zespołach: zespół broniący stoi na 6m. z. atakujący na 9m.Atakujący podają do siebie kolejno z prawego skrzydła na lewe, zawodnik broniący ma za zadanie doskoczyć do atakującego naprzeciw siebie, gdy ten posiada piłkę.

9.Ustawienie i przebieg j. w. Broniący przemieszczają się krokiem odtawno- dostawnym za piłką. Zmiana zadań.

10.Połączenie ćw.7 i 8 z próbą przejęcia piłki.

11. Gra właściwa.

1 min.

2 min.

2 min.

2 min.

2 min.

2 min.

2 min.

0,5 min.

1,5 min.

2 min.

1 min.

2 min.

5 min.

korekcja wykonania przeskoku

-do zaznaczenia przeskoku można położyć na ziemi jakąś przeszkodę np: szarfę

-lewo ręczni mają prawą N z przodu

-przeskok ma być rozpoczęty z N przeciwnej do R rzucającej

-partner stoi z boku(po stronie ręki rzucającej)

-podanie i rzut z wyznaczonych linii

5.Uspokojenie organizmu

1.Ćwiczący siad skrzyżny kręcą piłkę na palcu lewej i prawej ręki.

1 min.

Ustawienie w rozsypce,

6.Część organizacyjno-porządkowa

1.Zbiórka i sprawdzenie stanu liczebnego.

2.Omówienie lekcji, zwrócenie uwagi na błędy.

3.Pochwała uczniów najlepiej wykonujących ćwiczenie.

2 min.

- w szeregu na linii bocznej boiska

7.Nastawienie do aktywności ruchowej w czasie wolnym

1. Zachęcenie uczniów do samodzielnych ćwiczeń w czasie wolnym.

1 min.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
konspekty, Piłka ręczna - Nauka rzutu z wyskoku, doskonalenie uwalniania się od przeciwnika, KONSPEK
pilka reczna nauka rzutu z przeskokiem
Nauka rzutu z przeskokiem i doskonalenie zwodu pojedynczego, Piłka ręczna
KONSPEKT NR 38 Piłka ręczna Nauka rzutu z wyskoku
konspekty, Piłka ręczna - Nauka rzutu z wys koku, KONSPEKT LEKCJI: 29
konspekty, Piłka ręczna - Nauka rzutu z wyskoku, KONSPEKT LEKCJI: 29
KONSPEKT NR 38 Piłka ręczna Nauka rzutu z wyskoku
pilka reczna nauka rzutu z padem
piłka ręczna nauka rzutu z padem
piłka ręczna nauka rzutu w wyskoku
Nauka rzutu w wyskoku i doskonalenie podań i chwytów, Piłka ręczna
NAUCZANIE RZUTU Z PRZESKOKIEM ORAZ DOSKONALENIE PORUSZANIA SIĘ PO BOISKU, awf
konspekty, Piłka ręczna - Doskonalenie poznanych umiejętności i technicznych w formie fragmentów gry
konspekty, Piłka ręczna - Doskonalenie poznanych umiejętności i technicznych w formie fragmentów gry
KONSPEKT LEKCJI Z PIŁKI RĘCZNEJ nr 8 nauka rzutu z przeskoku

więcej podobnych podstron