Spotkanie z członkami organizacji katolickich, Spotkanie z członkami organizacji katolickich

Pobierz dokument
spotkanie.z.czlonkami.organizacji.doc
Rozmiar 36 KB

Spotkanie z członkami organizacji katolickich

  1. Wejście do kościoła: „ Zdrowaś Maryjo”.

  2. Adoracja Najświętszego Sakramentu.

  3. Ks. Biskup: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W: Amen.

Ks. Bp: Łaska i pokój od naszego Pana Jezusa Chrystusa niech

będą z wami wszystkimi.

W: I z duchem Twoim.

Modlitwa: Boże, Dawco wszelkiego dobra, Ty nas gromadzisz w jednym

Kościele i obdarzasz różnorodnymi posługami i zdolnościami, +

spraw, abyśmy korzystając z Twojej łaski, nieustannie te dary w

sobie rozwijali i przyczyniali się do wzrostu Królestwa Bożego

na ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  1. Ks. Proboszcz przedstawia zgromadzonych.

  1. Ks. Piotr: Wsłuchajmy się w słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który

w Adhortacji Apostolskiej CHRISTIFIDELES LAICI, mówi nam o roli i

zadaniach ludzi świeckich w Kościele ( Chr. L. Nr 27 s. 69 - 72 )

  1. Słowo Księdza Biskupa.

  1. Wezwanie do modlitwy: Zgromadzeni, jako dzieci jedynego Boga, który jest

w niebie, zanieśmy nasze modlitwy, tak jak nas nauczył Jezus Chrystus:

„ Ojcze nasz...

  1. Błogosławieństwo Księdza Biskupa.

  1. Po adoracji Najświętszego Sakramentu przejście na plebanię.

  2. Pieśń: „ Wy jesteście na ziemi światłem mym


Pobierz dokument
spotkanie.z.czlonkami.organizacji.doc
Rozmiar 36 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wzbudzanie motywacji członków organizacji
Organizacja spotkan biznesowych
organizacja spotkania biznesowego krok po kroku
organizowanie spotkań służbowych
czlonkowstwo Polski w organizacjach miedzynarodowych, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosu
ściąga ŚWIATOWE I KRAJOWE ORGANIZACJE PRZEMYSŁU SPOTKAŃ, Studia
Organizacja spotkań i przyjmowanie delegacji, Prywatne, Technik administracji, I semestr 2013-wiosna
ORGANIZACJA SPOTKAŃ BIZNESOWYCH, AWF Warszawa, Organizacja Pracy Biurowej
Referat wygłoszony na spotkaniu z rodzicami kl, KATOLICKA RODZINA
materialy formacyjne b2, SPOTKANIE O KSM II, Wspólna odpowiedzialność (relacja między kierownictwem
6467, Konspekt: Kultywowanie tradycyjnych wspólnych spotkań - organizacja uroczystego wieczoru wigi
Wzbudzanie motywacji członków organizacji
Organizacja spotkan biznesowych
organizacja spotkania biznesowego krok po kroku
organizowanie spotkań służbowych
Ks Dr Maciej Sieniatycki Pojęcie katolickie o członkach Kościoła (1932)
Zasady skutecznego organizowania spotka grupowych
21 Organizowanie spotkań służbowych
Organizacja spotkan biznesowych orspbi

więcej podobnych podstron