Prezes RM pozycja ustrojowa i kompetencje, Prezes RM pozycja ustrojowa i kompetencje

Pobierz dokument
prezes.rm.pozycja.ustrojowa.i.kompetencje.doc
Rozmiar 19 KB

Prezes RM pozycja ustrojowa i kompetencje

Prezes Rady Ministrów:1) reprezentuje Radę Ministrów,2) kieruje pracami Rady Ministrów,3) wydaje rozporządzenia,4) zapewnia wykonywanie polityki Rady Ministrów i określa sposoby jej wykonywania, 5) koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów,6) sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych w Kon­stytucji i ustawach,7) jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej.


Pobierz dokument
prezes.rm.pozycja.ustrojowa.i.kompetencje.doc
Rozmiar 19 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
dz u 05 nr1 poz 33 rozp prezesa rm z dnia sierpnia 05 r
BSI rozp prezesa rm inf niejawne
Rozporządzenie Prezesa RM - kwot wartości zamówień, Akty prawne - stan prawny na 22.11.2011
Rozporządzenie Prezesa RM - średniego kursu złotego w stosunku do euro, Akty prawne - stan prawny na
Ogłoszenie Prezesa RM w sprawie stosowania prawa Unii Europejskiej, Akty prawne - stan prawny na 22.
Rozporządzenie Prezesa RM w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym
Scharakteryzuj tryb wyboru i kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz oceń jego pozycję
36 Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej pozycja ustrojowa i zadania
36 Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej pozycja ustrojowa i zadania
pozycja ustrojowa NIK
Opracowanie pack, Opracowanie - UOKiK, Kompetencja Prezesa UOKiK
Wojewoda przedstawiciel RM w województwie, Administracja UKSW Ist, Ustrój administracji rządowej i s
konstytucja, Pozycja ustrojowa Prezydenta RP

więcej podobnych podstron