Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, WYBRANE TEORIE INSTYNKTU


WYBRANE TEORIE INSTYNKTU

1. POJĘCIE INSTYNKTU

Pojęcie zachowań instynktownych sprecyzowali K.Lorenz i N. Tinbergen:

Zachowanie Instynktowne - to zachowania, w których uwidaczniają się popędy i które występują w zespołach ogniw apetencyjnych i działania spełniającego

2. SZTYWNOŚĆ I PLASTYCZNOŚĆ

Mimo tego że instynkt jest odziedziczoną właściwością funkcjonalną organizmu, to jego działanie u ludzi i wielu zwierząt w niemałym stopniu może się wykształcać w konfrontacji z okolicznościami środowiskowymi.

Sztywne

Plastyczne

3. KONCEPCJA NICO TINBERGENA

Instynkt to wrodzona zdolność do wykonywania [opierając się na popędzie] biologicznie celowych [przystosowawczych] reakcji w postaci złożonego, wieloetapowego zachowania się wyzwalanego i kierowanego przez bodźce zewnętrzne.

4. KONCEPCJA KONRADA LORENZA

W przeciwieństwie do Nico Tinbergena K. Lorenz uznaje istnienie instynktów cząstkowych [nie będących składową „dużego” instynktu] a więc np. migracyjny, terytorialny, budowania gniazda, agresji itd., które mogą istnieć niezależnie i występować w różnych sytuacjach.

5. ALTERNATYWA POJĘCIA POPĘDWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ŻYCIE SPOŁECZNE, ŻYCIE SPOŁECZNE
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, STEROWANIE CZYNNOŚCIAMI ROZRODCZYM
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ROZRÓD I OPIEKA NAD POTOMSTWEM, RO
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, PROCESY UCZENIA SIĘ
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, PODSTAWOWE POJĘCIA KLASYCZNEJ ETOL
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, Biologiczne podstawy zachowania, B
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, BÓL I STRACH
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ZACHOWANIA ZŁOŻONE
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ETOLOGIA ŚRODOWISKA ŻYCIA
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ZACHOWANIA TERYTORIALNE
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, MOTYWACJA I ZACHOWANIA POPĘDOWE, M
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, AGRESJA
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, EWOLUCJA ZACHOWANIA
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, OCHRONA PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM
Patologie społeczne wykład, PRAWO SKRYPTY OPRACOWANIA
Prawo administracyjne wyklady kolejny skrypt
wykłady 2006, Administracja-notatki WSPol, wybrane zagadnienia prewencji kryminalnej
Mechanika Techniczna I Skrypt 2 14 Zagadnienia wybrane
Inwentaryzacja WYKŁAD A Zysnarska skrypt z prezentacji

więcej podobnych podstron