Lekcje, Nauka.pl Lesson 14, Lesson 13

Pobierz dokument
lekcje.nauka.pl.lesson.14.lesson.13.doc
Rozmiar 47 KB

Lesson 14

Prepositions

Zestawienie słów pytających

Prepositions of place - przyimki, które występują przy okoliczniku miejsca. Przyimki te wskazują położenie danej rzeczy.

On - na There is a flower on the cupboard.

In - w, wewnątrz Cat is in the basket.

At - na, w, u I was at the cinema yesterday.

Under - pod The child is under the windowsill.

Over - przez, ponad, nad, powyżej Go over the bridge.

In front of - przed Stand in front of the house!

Behind - za, z tyłu Dogs are behind the trees.

Near - blisko The park is near to the house.

Next to - tuż obok Stand next to the window!

Beside - obok My car is standing beside Tom's car.

Opposite - naprzeciw My room is opposite my parents' bedroom.

Between - pomiędzy The kitchen is between dining room and bedroom.

Przyimki w okolicznikach miejsca, które wskazują na ruch w jakimś kierunku

To - do, ku I'm going to the cinema.

Into - do (wewnątrz) Put this blouse into the box.

Out of - na zewnątrz They are running out of the gym.

Up - w górę Go up this street!

Down - w dół Go down this street!

Across - przez, w poprzek He walked across Hyde Park.

Along - wzdłuż Go along this street until you get the lights!

Through - przez, na wskroś I went through the Fidel yesterday.

From - od, z I come from Poland.

Zapamiętaj!

In używamy przed nazwami kontynentów, krajów i miast.

Np. in America, in Poland, in Warsaw

At używamy przed adresami i niektórymi miejscami (work, home, school).

Np. I met Jean at the cinema.

I live at Kolinsky Street.

Budujemy bazę ściąg dla studentów! Co 3 osoba przesyłająca swoje ściągi wygrywa nagrodę!

http://sciaga.nauka.pl/index.php/id=index/dept=54/cath=223/news=1185/view=1

Prepositions of time - przymiki okoliczników czasu

At używamy, gdy mówimy:

at noon, at night, at midday, at midnight, at Easter.

In używamy:

On używamy:

Zestawienie słów pytających

What - co? czym?

- używamy, gdy pytamy o jakieś konkretne rzeczy w odniesieniu do ludzi, zwierząt, rzeczy, czynności, itd.

Np. What is an apple? (Czym jest jabłko?)

Who - kto?

- używamy, gdy pytamy o osoby

Np. Who is Jim? (Kim jest Jim?)

Whose - czyj, czyja, czyje?

- używamy, gdy chcemy się zapytać, czy coś do kogoś należy

Np. Whose coat is this? (Czyj to płaszcz?)

Which - które?

- używamy, gdy chcemy się konkretnie dowiedzieć, o kogo (o co) chodzi w odniesieniu do ludzi, zwierząt lub rzeczy w jakiejś większej grupie

Np. Which one of you is Angie? (Która z was to Angie?)

Where - gdzie?

- używamy, gdy pytamy o miejsca

Np. Where is the park? (Gdzie jest park?)

When - kiedy?

- używamy, gdy pytamy o czas, konkretną datę

Np. When is your birthday? (Kiedy są twoje urodziny?)

Kursy efektywnej nauki i szybkiego czytania podczas ferii - na hasło rabat 10%!
http://www.nauka.pl/link.php?d=15b490ef850eb2519f517c9dcbe77ee4

How often - jak często?

- używamy, by określić częstotliwość wykonywania jakiejś czynności czy stanu

Np. How often do you go to the hospital for a blood test?

(Jak często chodzisz do szpitala na badanie krwi?)

How - jak?

- używamy, gdy chcemy się dowiedzieć jak coś przebiega, wygląda. W pytaniach, „how” może odnosić się do samopoczucia lub zdrowia

Np. How do I look? (Jak wyglądam?”)

How are you? - w odniesieniu do samopoczucia

(Jak się masz?)

How do you feel? - w odniesieniu do zdrowia

(Jak się czujesz?)

How much - ile?

- ogólnie o ilość

Np. How much water do you have? (Ile masz wody?)

How many - ile, ilu?

- o konkretną liczbę

Np. How many friends do you have? (Ilu masz przyjaciół?)

Why - dlaczego?

- używamy, gdy chcemy się dowiedzieć o przyczynę czegoś

Np. Why you are so sad? (Dlaczego jesteś taka smutna?)

Zapamiętaj!

Jeżeli na pytanie odpowiadamy krótko „tak” lub „nie”, to nigdy nie zaczynamy pytania od słowa pytającego, tylko od operatora.

Np. Am I a student? Yes, I am.

Czy ja jestem uczennicą? Tak, jestem.

Czy wiesz, że mimowolne powtarzanie w myślach czytanego tekstu spowalnia Twoją szybkość czytania 5-6 krotnie? Są jednak ćwiczenia pozwalające na pozbycie się tego przyzwyczajenia...

http://szybka.nauka.pl/index.php/id=index/dept=36/cath=45/news=1187/view=1

Exercises:

Ex.1. Find the question words and make different sentences.

Znajdź słowa pytające i ułóż z nimi inne zdanie.

Np. Who are they?

Who is he?

 1. Who are you?

 2. What is your address?

 3. Which bag is yours?

 4. Whose coat is that?

 5. Where is the park?

 6. When is the first day of school?

 7. How often do you go to the hospital?

 8. Why are you angry?

 9. How are you?

 10. How much water have you got?

 11. How many apples has he got in his bag?

Ex.2 Complete the blanks with the words below.

Uzupełnij luki słowami poniżej.

 1. …………….. is blue and white? The sky is blue and white.

 2. …………….. do you go to school? I go to school at 7:30.

 3. …………….. are you going in the evening? I'm going to the cinema.

 4. …………….. is that? That is John.

 5. …………….. bag is this? This is my bag.

 6. …………….. do your meet you best friend? I meet my best friend every day.

Whose, what, when, where, who, how often

Ex. 3 Complete the sentences with correct preposition.

 1. I have birthday………..Tuesday.

 2. Jean is ……..the dining room.

 3. My room is……… my brother's room and the kitchen.

 4. John is …….the school now.

 5. Put the box………..the table.

 6. Go………the bridge.

 7. Stand………….the house.

 8. The bank is…………the supermarket.

 9. My bed is………..the window.

 10. Is there a post office ……..here?

 11. Someone is …………you.

 12. John went………the house.

 13. Go……..this street and then take the first turning on the left.

 14. She went…….., so now she is on the second floor.

 15. Go…….the stairs, please.

 16. He was running……..the field.

 17. John and Jenny were walking………the park by the moonlight.

 18. I'm going……..France tomorrow.

 19. Children are walking…………the nursery school.

 20. I come………the United States of America.


Pobierz dokument
lekcje.nauka.pl.lesson.14.lesson.13.doc
Rozmiar 47 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Lekcje, Nauka.pl Lesson 13, Lesson 13
Lekcje Nauka pl LessonI
Lekcje Nauka pl LessonQ
Lekcje Nauka pl LessonP
Lekcje Nauka pl Lesson
Lekcje Nauka pl Lesson7
Lekcje, Nauka.pl Lesson 30, Lesson 30
Lekcje, Nauka.pl Lesson 06, Lesson 6
Lekcje, Nauka.pl Lesson 03, Lesson 3
Lekcje, Nauka.pl Lesson 11, Lesson 11
Lekcje Nauka pl LessonF
Lekcje Nauka pl Lesson9
Lekcje, Nauka.pl Lesson 10, Lesson 10
Lekcje, Nauka.pl Lesson 52, GRAMMAR
Lekcje, Nauka.pl Lesson 33, GRAMMAR
Lekcje, Nauka.pl Lesson 20, Lesson 20
Lekcje, Nauka.pl Lesson 12, Lesson 11
Lekcje, Nauka.pl Lesson 08, Lesson 8

więcej podobnych podstron