407, ANALIWI, Nazwa wykonywanego ˙wiczenia:

Pobierz dokument
407.analiwi.nazwa.wykonywanego.FFwiczenia.doc
Rozmiar 72 KB

Nazwa wykonywanego ćwiczenia:

Analiza widmowa ćw. 407.

imię i nazwisko:

Adrian Sorbian

Jacek Przybylak

wydział:

WTM

(informatyka)

semestr zimowy.

rok akademicki:

1994/1995

Zespół

Data:

Ocena:

Podpis:

piętnasty grupa dziekańska 28

14.10.1994

Przyrządy:

1. Spektroskop.

2. Źródło światła.

3. Rurka wzorcowa z parami rtęci.

4. Zestaw rurek Geisslera.

Kolejność czynności :

I. Wykreślanie krzywej dyspersji.:

Włączyć wzorcowe źródło światła (rurka Geisslera z parami rtęci).

Oświetlić szczelinę spektroskopu światłem rurki rtęciowej.

Ustawić szczelinę kolimatora tak by prążki były dostatecznie wąskie i jasne.

Oświetlić skalę i odczytać położenie widma wzorcowego na tle skali.

Wykreślić krzywą dyspersji korzystając z wykonanych pomiarów i tabeli widm.

II. Analiza jakościowa:

Włączyć wskazaną przez asystenta 1 rurką Geisslera.

Odczytać położenie na tle skali linii w widmie badanego gazu.

Wymierzyć długość fali w widmie badanym na podstawie krzywej dyspersji.

na podstawie pomiaru i tabeli widm określić jaki gaz znajduje się w rurce.

I. widmo wzorcowe:

Kolor prążka:

Położenie na skali:

Długość fali (z tablic)

fioletowy

8,65

404,7

fioletowy

10,65

407,8

ciemnozielony

13,2

435,8

zielony

14,8

491,6

żółty

15,5

577,0

żółty

15,55

579,1

Krzywa dyspersji (wyznaczona dla opar rtęci).

0x01 graphic

II. Widmo badane

Kolor prążka:

Położenie na skali:

Długość fali (z krzywej)

dane z tabeli dla Li

niebieski

13,55

476

460,3

żółty

15,65

613

610,4

czerwony

15,7

687

670,7

Uwaga! Wyniki długości fali zostały uzyskane z interpolowania danych rtęci.

Z powodu wady wzroku mogły zostać nie zauważone wszystkie prążki

Na podstawie tych danych można wysnuć wniosek że badane były opary litu. Dla porównania można tu przytoczyć dane z tabeli.

III. Widmo badane

Kolor prążka:

Położenie na skali:

Długość fali (z krzywej)

dane z tabeli dla H

fioletowo-zielony

7,6

405

397

zielony

13,0

432

434

zielony

14,8

491

486

czerwony

16,8

665

656

Uwagi takie same jak w pkt. II.

kolor fioletowo-zielony był widziany bardzo słabo.

Na podstawie tych danych można wysnuć wniosek że badany był Wodór. Dla porównania można tu przytoczyć dane z tabeli.

Zagadnienia teoretyczne:

1. Budowa:

Zasadniczą częścią tego układu jest urządzenie dokonujące analizy światła badanego może to być: pryzmat , siatka dyfrakcyjna.

0x01 graphic

(do robienia szkieł i pryzmatów używa się głównie szkła filistynowego)

W pryzmacie rozkłada się światło .Dzieje się tak dlatego że prędkość rozchodzenia fal świetlnych w danym ośrodku zależy od długości fal świetlnych)

gdzie n - współczynnik załamania światła o długości

A,B - stałe charakterystyczne dla danego ośrodka.

2 Rodzaje widm:

Istnieją zasadniczo dwa rodzaje widm:

-emisyjne (obserwujemy wtedy gdy światło wysyłane przez ciało świecące trafia bezpośrednio do układu rozszczepiającego).

-absorpcyjne (powstają wtedy , gdy na drodze światła pochodzącego ze źródła dającego widmo ciągłe umieścimy ciało absorbujące (gaz lub parę)

Widma te można podzielić (ze względu na wygląd) na:

-ciągłe (wstęga barwna)

-pasmowe (szereg jasnych smug)

-liniowe (dają głównie gazy i pary jednorodne)

Dyspersją kątową spektroskopu nazywamy wielokrotność

Wielkość ta oznacza zmianę kąta odchylenia wiązki w pryzmacie spektroskopu w stosunku do zmiany długości fali .

Zdolność rozdzielcza :

wyraża się następującą zależnością :

gdzie dyspersja materiału

h długość podstawy pryzmatu


Pobierz dokument
407.analiwi.nazwa.wykonywanego.FFwiczenia.doc
Rozmiar 72 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
7 Twierdzenie Betti - Maxwella i jego wykorzystanie b, ˙wiczenia wykonywali˙my dla belki teowej o na
407, (407)A, ˙wiczenie nr 407
ANALIZA KOSZTU BIOLOGICZNEGO WYKONYWANEJ PRACY
Rozrˇd Šwiczenia nowe
27 407 pol ed02 2005
711[04] Z2 04 Wykonywanie konse Nieznany (2)
406 407
nazwa logo 7 na pf
137 407 pol ed02 2005
28 407 pol ed02 2005
Geoinżynieria Projektowanie i wykonywanie ścian szczelinowych
24 Wykonywanie prac z zakresu obróbki ręcznej
712[06] Z1 09 Wykonywanie gzymsów i układów rolkowych

więcej podobnych podstron