organizacja reklamy, organizacja reklamy str1, Kampania reklamowa jest to proces polegający na urzeczywistnianiu koncepcji reklamowej przedsiębiorstwa


Kampania reklamowa jest to proces polegający na urzeczywistnianiu koncepcji reklamowej przedsiębiorstwa. Kampania reklamowa prowadzona jest przy wykorzystaniu wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa czyli  agencji reklamowej, a rzadziej przy użyciu własnej komórki promocji. Przeprowadzenie kampanii  reklamowej poprzedza dokonanie analizy rynku, na którą składa się: analiza produktu, badanie grupy konsumentów. Do podstawowych czynności w przygotowaniu kampanii reklamowej należą: ustalenie wysokości sumy na jej przeprowadzenie, ustalenie planu kampanii reklamowej, określenie nośników  z jakich należy korzystać w czasie jej prowadzenia. Istotne znaczenie ma także wybór podstawowej idei reklamowej, która ma stanowić myśl przewodnią całej kampanii  reklamowej. Podstawowa idea reklamowa jest wyrażana bądź w postaci sloganu reklamowego (np. sukces jest sumą faktów) bądź w formie eksponowania określonej cechy charakterystycznej produktu (np. wielkość), która odróżnia dany towar od towarów konkurencji. Realizacja kampanii reklamowej polega na tworzeniu środków reklamowych, lokowaniu ich w odpowiednich środkach przekazu, sprawdzaniu, czy ukazały się zgodnie z umową, oraz na badaniu ich skuteczności, a także badaniu działalności reklamowej konkurentów. 

Stosowanie kampanii reklamowej ma na celu zwiększenie sprzedaży w znacznym stopniu. Siła oddziaływania takiej kampanii jest znacznie większa, szczególnie jeżeli jest przeprowadzona na podstawie dobrze opracowanej strategii.

Strategia kampanii reklamowej:

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Określenie celów

Wybór kanału

i środków przekazu

Realizacja

Ocena efektówWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Dzieciobojstwo jest to przestepstwo polegajace na tym
Percepcja jest to proces-folia, Percepcja jest to proces selekcjonowania, wartościowania, organizowa
Edukacja ustawiczna dorosłych jest to proces systematycznego uczenia się andragogika
Edukacja zdrowotna w szkole jest to proces dydaktyczno
Podatki (25 stron) , PODATEK według encyklopedii PWN jest to świadczenia pieniężne na rzecz państwa
Rolnictwo jest działalnością człowieka polegającą na uprawie roślin i chowie zwierząt
Sterylizacja w znaczeniu mikrobiologicznym jest to proces zabicia drobnoustrojów w każdej formie
Usługa jest to czynność wykonywana na?nej rzeczy n1h9o
Krzywa stożkowa jest to zbiór punktów na płaszczyźnie
Usługa jest to czynność wykonywana na?nej rzeczy np
ściągi i egzaminy, Koagulacja, Koagulacja- jest to proces łączenia cząstek koloidowych w większe pro
fiyka, Tarcie jest to siła działająca na ciało przesuwane lub toczone po pewnej powierzchni
Wykluczenie społeczne jest to proces
Sterylizacja jest to proces niszczący wszystkie formy życia mikrobiologicznego2
Edukacja ustawiczna dorosłych jest to proces systematycznego uczenia się andragogika
Edukacja zdrowotna w szkole jest to proces dydaktyczno
REKLAMA, ELEMENT MARKETING, REKLAMA jest to zespół środków stosowanych w celu zainteresowania i zach
Korespondencja handlowa- wzory pism, REKLAMACJA4, Przedsiębiorstwo Handlowe
Korespondencja handlowa- wzory pism, REKLAMACJA7, Przedsiębiorstwo Handlowe

więcej podobnych podstron