HLP - barok - opracowania lektur, 45a. Wacław Potocki, Wiersze wybrane – Transakcyja wojny chocimskiej (część 1 - 4) - Klaudia Ciborska


45a. Wacław Potocki, Wiersze wybrane, oprac. S. Grzeszczuk, J. S. Gruchała, Wrocław 1992 (BN I, 19) - Transakcyja wojny chocimskiej; część 1 - 4 - Klaudia Ciborska

  1. epos,

  2. wydany w 1670 roku,

  3. opisuje zwycięstwo Polski nad Turkami pod Chocimiem w 1621 roku.

TREŚĆ

CZĘŚĆ PIERWSZA

CZĘŚĆ WTÓRA

CZĘŚĆ TRZECIA:

CZĘŚĆ CZWARTA

  1. ocena własnych umiejętności oratorskich- Chodkiewicz mówi, że nie jest dobrym mówcą, jest skromny i szczery. Powinien przede wszystkim być dobrym strategiem i żołnierzem.

  2. zapowiedź tematu mowy,

  3. bezpośredni zwrot do żołnierzy- odwołanie do odpowiedzialności, honoru oraz do emocji. Walka za ojczyznę, o wolność narodu.

  4. apel do żołnierzy- motywuje i mobilizuje żołnierzy.

  5. charakterystyka wroga- bardzo negatywny opis wroga, używa epitetów wartościujących. Mówi, że wrogowie są poganami, co jest szczególną motywacją dla chrześcijan.

  6. opis armii polskiej- Polacy są tak wspaniali, że nie powinno się ich porównywać do wroga. Wspomina o czasach, kiedy rządził B. Chrobry (wtedy Polska była potężna).'

W rzeczywistości Chodkiewicz jest wspaniałym mówcą, ale chciał podkreślić, że nieważne jest to, jak będzie mówił, tylko to, co będzie mówił. Chodkiewicz chce wesprzeć swoich żołnierzy na duchu, zależy mu na jego armii. Przy tym jest doskonałym strategiem.

DODATKOWE INFORMACJE:

-bardzo dużo archaizmów,

-rymyWyszukiwarka

Podobne podstrony:
HLP - barok - opracowania lektur, 45b. Wacław Potocki, Wiersze wybrane – Transakcyja wojny chocimski
45c Wacław Potocki, Wiersze wybrane Transakcja wojny chocimskiej, część 8 10, oprac Marta Radomska
HLP - barok - opracowania lektur, 36. Zbigniew Morsztyn, Wybór wierszy, Emblemata 29, 38, oprac. Emi
HLP - barok - opracowania lektur, 38. Zbigniew Morsztyn, Wybór wierszy – Emblemata 49, 102, 113. opr
HLP - barok - opracowania lektur, 35. Zbigniew Morsztyn, Wybór wierszy – Emblemata 2, 12, 17, oprac.
HLP - barok - opracowania lektur, 25. Hieronim Morsztyn, Światowa rozkosz - Dwunasta Panna UCIECHA,
HLP - barok - opracowania lektur, 16. Stanisław Herakliusz Lubomirski, Rozmowy Artaksesa i Ewandra (
HLP - barok - opracowania lektur, 55. Samuel ze Skrzypny Twardowski, Nadobna Paskwalina, oprac. Sylw
HLP - barok - opracowania lektur, 42. Łukasz Opaliński, Wybór pism – Coś nowego…, oprac. Agnieszka W
HLP - barok - opracowania lektur, 19. Kasper Miaskowski, Zbiór rytmów, Elegia pokutna do Najświętsze
HLP - barok - opracowania lektur, 11. Wespazjan Kochowski, Nieporóżnujące próżnowanie, oprac. Karoli
HLP - barok - opracowania lektur, 11. Wespazjan Kochowski, Nieporóżnujące próżnowanie, oprac. Karoli
HLP - barok - opracowania lektur, 13. Stanisław Herakliusz Lubomirski, Poezje zebrane, Tobiasz wyzwo
HLP - barok - opracowania lektur, 43d. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, R.P. 1662-1664, oprac. Małg
HLP - barok - opracowania lektur, 5. Sebastian Grabowiecki, Rymy duchowne – z Setnika pierwszego I,
HLP - barok - opracowania lektur, 43a. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, RP 1656 - 1659, oprac. Gabr
HLP - barok - opracowania lektur, 29. Jan Andrzej Morsztyn, Wybór poezji, Pokuta w kwartanie, oprac.
HLP - barok - opracowania lektur, 44. Poeci polskiego baroku, t. 1, oprac. J. Sokołowska, K. Żukowsk
HLP - barok - opracowania lektur, 22. Kasper Miaskowski, Zbiór rytmów, Waleta włoszczonowska, oprac.

więcej podobnych podstron