Projekt komina zelbetowego

background image

1


1. Geometria komina

1.1.

Dane wyjściowe

Wysokość od poziomu ±0,00

120,0 m

Głębokość posadowienia

- 3,0 m

Średnica wylotu przewodu

zaprojektować

Średnica zewnętrzna górna

6,26 m

Średnica zewnętrzna dolna

10,42 m

Rodzaj materiału przewodu wewnętrznego

cegła klinkierowa

Rodzaj materiału izolacji

wełna żużlowa

Konstrukcja przewodu

na wspornikach żelbetowych

Sposób posadowienia

bezpośredni

Rodzaj fundamentu

płyta kołowa ∅ 26,0 m

Wyposażenie dodatkowe

Lokalizacja

Jaworzno

Temperatura spalin

o Eksploatacyjna

170°𝐶

o Awaryjna

210°𝐶

Wymiary otworów wlotowych dla czopuchów

4,0 x 8,8 m

Otwory dla czopuchów umieszczone na poziomie 9,4 m

Przyjęto charakterystyki materiałowe

Beton w płaszczu nośnym

C 25/30

Beton w fundamencie

C 20/25

Stal zbrojeniowa

A-I

Wełna żużlowa

𝛾 = 1,5 𝑘𝑁 𝑚

3

Cegła czerwona zwykła

𝛾 = 19 𝑘𝑁 𝑚

3

background image

2


1.2.

Wymiary geometryczne – rysunki i tablica 1
1.2.1. Schemat komina wraz z przyjętą numeracją segmentów

background image

3


I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

17

,5

12

,5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

6,26

10,42

+120,00

±0,00

płaszcz żelbetowy 20 cm

wełna żużlowa 8 cm

cegła klinkierowa 12 cm

1,7

%

+110,00

+100,00

+90,00

+80,00

+70,00

+60,00

+50,00

+40,00

+30,00

+17,50

płaszcz żelbetowy 22 cm

wełna żużlowa 8 cm

cegła klinkierowa 12 cm

płaszcz żelbetowy 24 cm

wełna żużlowa 8 cm

cegła klinkierowa 12 cm

płaszcz żelbetowy 26 cm

wełna żużlowa 8 cm

cegła klinkierowa 12 cm

płaszcz żelbetowy 28 cm

wełna żużlowa 8 cm

cegła klinkierowa 12 cm

płaszcz żelbetowy 30 cm

wełna żużlowa 8 cm

cegła klinkierowa 12 cm

płaszcz żelbetowy 32 cm

wełna żużlowa 8 cm

cegła klinkierowa 12 cm

płaszcz żelbetowy 34 cm

wełna żużlowa 8 cm

cegła klinkierowa 12 cm

płaszcz żelbetowy 36 cm

wełna żużlowa 8 cm

cegła klinkierowa 12 cm

płaszcz żelbetowy 38 cm

wełna żużlowa 8 cm

cegła klinkierowa 12 cm

płaszcz żelbetowy 40 cm

wełna żużlowa 8 cm

cegła klinkierowa 12 cm

1.2.2. Wymiary geometryczne komina

background image

4


Tabela 1 Wymiary geometryczne komina

Nr

segmen

tu

Poziom

przekr

oju [m]

Grubo

ść

trzon

u [cm]

Średnica

zewnętr

zna

trzonu

[m]

Grubo

ść

izolac

ji [cm]

Średnica

zewnętr

zna

izolacji

[m]

Grubość

wymurów

ki [cm]

Średnica

zewnętrz

na

wymurów

ki [m]

Powierzc

hnia

odniesien

ia A

i

[m

2

]

I

120

20

6,26

8

5,86

12

5,7

110

6,61

6,21

6,05

II

110

22

6,61

8

6,17

12

6,01

100

6,95

6,51

6,35

III

100

24

6,95

8

6,47

12

6,31

90

7,3

6,82

6,66

IV

90

26

7,3

8

6,78

12

6,62

80

7,65

7,13

6,97

V

80

28

7,65

8

7,09

12

6,93

70

7,99

7,43

7,27

VI

70

30

7,99

8

7,39

12

7,23

60

8,34

7,74

7,58

VII

60

32

8,34

8

7,7

12

7,54

50

8,69

8,05

7,89

VIII

50

34

8,69

8

8,01

12

7,85

40

9,03

8,35

8,19

IX

40

36

9,03

8

8,31

12

8,15

30

9,38

8,66

8,5

X

30

38

9,38

8

8,62

12

8,46

17,5

9,81

9,05

8,89

XI

17,5

40

9,81

8

9,01

12

8,85

0

10,42

9,62

9,46

background image

5


1.3.

Obliczenia termiczne

Schemat przegrody wraz z danymi materiałowymi

d

1

d

2

d

3

d

trzon
żelbetowy

izolacja
termiczna

wymurówka

Wartości współczynników przewodności cieplnej

o Trzon żelbetowy

𝜆 = 1,68 [𝑊 𝑚 ∙ 𝐾 ]

o Wełna żużlowa biała

𝜆 = 0,058 [𝑊 𝑚 ∙ 𝐾

]

o Cegła klinkierowa

𝜆 = 1,15 [𝑊 (𝑚 ∙ 𝐾)

]

1.3.1. Wyznaczenie spadku temperatury w ścianie komina przy

temperaturze zewnętrznej +35⁰C

o Prędkość spalin

𝑣

𝑠

= 6 [𝑚/𝑠]

o Współczynnik napływu ciepła

𝛼

𝑛

= 8 + 𝑣

𝑠

= 8 + 6 = 14 [𝑊 (𝑚

2

𝐾)

]

o Współczynnik odpływu ciepła

𝛼

𝑜

= 8 [𝑊 (𝑚

2

𝐾)

]

o Promień zewnętrzny trzonu

𝑟

3

= 𝑅 = 5,21 𝑚

o Promień zewnętrzny izolacji

𝑟

2

= 4,81 𝑚

o Promień zewnętrzny wymurówki

𝑟

1

= 4,73 𝑚

background image

6


o Współczynniki poprawkowe

𝜿

𝒊

=

𝑹

𝒓

𝒊

𝟎,𝟒𝟕

𝜅

1

=

𝑅

𝑟

1

0,47

=

5,21

4,73

0,47

= 1,046

𝜅

2

=

𝑅

𝑟

2

0,47

=

5,21

4,81

0,47

= 1,038

𝜅

3

=

𝑅

𝑟

3

0,47

=

5,21

5,21

0,47

= 1,0

o Współczynnik przenikania ciepła „k” przez warstwową przegrodę cylindryczną

𝟏

𝒌

=

𝟏

𝜶

𝒏

+

𝒅

𝒊

𝝀

𝒊

∙ 𝜿

𝒊

𝑹

𝒓

𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

+

𝟏

𝜶

𝒐

1
𝑘

=

1

14

+

0,12
1,15

∙ 1,046 ∙

5,21
4,73

+

0,08

0,058

∙ 1,038 ∙

5,21
4,81

+

0,4

1,68

∙ 1,0 ∙

5,21
5,21

+

1
8

= 2,106

𝑘 =

1

2,13

= 0,475 [𝑊 (𝑚

2

𝐾)

]

o Różnica temperatury

∆𝑇 = 210 − 35 = 175 [𝐾]

o Spadki temperatury w poszczególnych warstwach przegrody

∆𝑻

𝒊

= 𝒌 ∙

𝒅

𝒊

𝝀

𝒊

∙ 𝛋

𝐢

𝐑

𝐫

𝐢

∙ ∆𝐓

∆𝑇

1

= 0,475 ∙

0,12

1,15

∙ 1,046 ∙

5,21

4,73

∙ 175 = 9,99 [𝐾]

∆𝑇

2

= 0,475 ∙

0,08

0,058

∙ 1,038 ∙

5,21

4,81

∙ 175 = 128,90 [𝐾]

∆𝑇

3

= 0,475 ∙

0,4

1,68

∙ 1,0 ∙

5,21

5,21

∙ 175 = 19,78 [𝐾]

background image

7


∆𝑻

𝒏

= 𝒌 ∙

𝟏

𝜶

𝒏

∙ ∆𝑻

∆𝑇

𝑛

= 0,475 ∙

1

14

∙ 175 = 5,94 [𝐾]

∆𝑻

𝒐

= 𝒌 ∙

𝟏

𝜶

𝒐

∙ ∆𝑻

∆𝑇

𝑜

= 0,475 ∙

1

8

∙ 175 = 10,39 [𝐾]

o Sprawdzenie

∆𝑇

𝑛

+ ∆𝑇

1

+ ∆𝑇

2

+ ∆𝑇

3

+ ∆𝑇

𝑜

=

= 5,94 + 9,99 + 128,90 + 19,78 + 10,39 ≅ 175 [𝐾]

1.3.2. Wyznaczenie spadku temperatury w ścianie komina przy

temperaturze zewnętrznej - 25

°

C

o Prędkość spalin

𝑣

𝑠

= 6 [𝑚/𝑠]

o Współczynnik napływu ciepła

𝛼

𝑛

= 8 + 𝑣

𝑠

= 8 + 6 = 14 [𝑊 (𝑚

2

𝐾)

]

o Współczynnik odpływu ciepła

𝛼

𝑜

= 24 [𝑊 (𝑚

2

𝐾)

]

o Współczynnik przenikania ciepła „k” przez warstwową przegrodę cylindryczną

𝟏

𝒌

=

𝟏

𝜶

𝒏

+

𝒅

𝒊

𝝀

𝒊

∙ 𝜿

𝒊

𝑹

𝒓

𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

+

𝟏

𝜶

𝒐

1
𝑘

=

1

14

+

0,12
1,15

∙ 1,046 ∙

5,21
4,73

+

0,08

0,058

∙ 1,038 ∙

5,21
4,81

+

0,4

1,68

∙ 1,0 ∙

5,21
5,21

+

1

24

= 2,023

𝑘 =

1

2,02

= 0,494 [𝑊 (𝑚

2

𝐾)

]

o Różnica temperatury

∆𝑇 = 210 − (−25) = 235 [𝐾]

background image

8


o Spadki temperatury w poszczególnych warstwach przegrody

∆𝑻

𝒊

= 𝒌 ∙

𝒅

𝒊

𝝀

𝒊

∙ 𝛋

𝐢

𝐑

𝐫

𝐢

∙ ∆𝐓

∆𝑇

1

= 0,494 ∙

0,12

1,15

∙ 1,046 ∙

5,21

4,73

∙ 235 = 13,79 [𝐾]

∆𝑇

2

= 0,494 ∙

0,08

0,058

∙ 1,038 ∙

5,21

4,81

∙ 235 = 180,22 [𝐾]

∆𝑇

3

= 0,494 ∙

0,4

1,68

∙ 1,0 ∙

5,21

5,21

∙ 235 = 27,66 [𝐾]

∆𝑻

𝒏

= 𝒌 ∙

𝟏

𝜶

𝒏

∙ ∆𝑻

∆𝑇

𝑛

= 0,494 ∙

1

14

∙ 235 = 8,30 [𝐾]

∆𝑻

𝒐

= 𝒌 ∙

𝟏

𝜶

𝒐

∙ ∆𝑻

∆𝑇

𝑜

= 0,494 ∙

1

24

∙ 235 = 4,84 [𝐾]

o Sprawdzenie

∆𝑇

𝑛

+ ∆𝑇

1

+ ∆𝑇

2

+ ∆𝑇

3

+ ∆𝑇

𝑜

=

= 8,30 + 13,79 + 180,22 + 27,66 + 4,84 ≅ 235 [𝐾]

Temperatura wewnętrznej powierzchni żelbetowego trzonu nie przekroczyła 70°𝐶, zaś różnica
temperatur przypadająca na ścianę trzonu nie była większa od 30 K.

background image

9


1.3.3. Wykres spadku temperatury w ścianie komina

o Przy temperaturze zewnętrznej +35°C

r =4,73 m

r =4,81 m

r =5,21 m

1

2

3

5,94

9,99

128,9

19,78

10,39

T, K

T, °C

+210,0

+ 204,06

+194,07

+ 65,17

+ 45,39

+ 35,0


background image

10


o Przy temperaturze zewnętrznej - 25°𝐂

r =4,73 m

r =4,81 m

r =5,21 m

1

2

3

T, K

T, °C

- 25,0

8,3

13,79

180,22

27,66

4,84

- 19,97

+7,69

+187,91

+201,7

+210,0

background image

11


2. Obliczenia statyczne komina

2.1.

Obciążenie ciężarem własnym

ciężary objętościowe materiałów wykorzystanych do budowy komina

żelbet

γ = 26 kN m

3

wełna żużlowa biała

γ = 1,5 kN m

3

mur z cegły zwykłej

γ = 19 kN m

3

ciężar własny komina

Ciężar własny trzonu, izolacji i wymurówki obliczono ze wzoru

𝐆 =

𝛑

𝟐

∙ 𝐝 ∙ 𝐡 ∙ 𝐃

𝐠

+ 𝐃

𝐝

− 𝟐𝐝 ∙ 𝛄 [𝐤𝐍]

Gdzie

d – grubość warstwy
h – wysokość głowicy
D

g

– górna średnica głowicy

D

d

– dolna średnica głowicy

γ – ciężar objętościowy

materiału

background image

12


Ciężar wspornika podwykładzinowego obliczono ze wzoru

𝐆

𝐰

=

𝛑

𝟐

∙ 𝐃

∙ 𝐚 ∙ 𝐡

𝟏

∙ 𝛄 [𝐤𝐍]

Gdzie

a – szerokość wspornika
h

1

– wysokość wspornika

D’ – odległość między środkami

wsporników

γ – ciężar objętościowy materiału

Ciężar głowicy żelbetowej obliczono ze wzoru

𝐆

𝐠

=

𝛑

𝟒

∙ 𝐃

𝐠

𝐳

𝟐

− 𝐃

𝐠

𝐰

𝟐

∙ 𝐡 ∙ 𝛄

Gdzie

D

g

z

− średnica zewnętrzna głowicy [m]

D

g

w

− średnica wewnętrzna głowicy m

h − wysokość głowicy m

γ − ciężar objętościowy [kN m

3

]

G

g

=

π
4

∙ 6,76

2

− 6,26

2

∙ 0,9 ∙ 26 = 119,64 kN


background image

13


Tabela 2 Obciążenie ciężarem własnym

Nr

segmentu

Poziom

przekroju

Ciężar segmentu

Ciężar trzonu i

wsporników

podwykładzinowych

ponad rozpatrywanym

przekrojem

Całkowity ciężar

komina ponad

rozpatrywanym

przekrojem

Trzon

Wspornik

podwykła-

dzinowy

Izolacja Wymurówka

Całkowity

ciężar

segmentu

[m]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

119,64+

I

110,00

1018,05

-

22,44

412,01

1550

1138

1550

II

100,00

1178,23

64,39

23,59

433,85

1700

2381

3250

III

90,00

1349,02

67,56

24,74

455,68

1897

3797

5147

IV

80,00

1531,48

70,72

25,91

477,88

2106

5399

7253

V

70,00

1723,58

73,78

27,05

499,71

2324

7197

9577

VI

60,00

1926,30

76,95

28,20

521,55

2553

9200

12130

VII

50,00

2140,93

80,11

29,37

543,74

2794

11421

14924

VIII

40,00

2364,95

83,17

30,52

565,58

3044

13869

17969

IX

30,00

2599,58

86,33

31,67

587,41

3305

16555

21274

X

17,50

3573,48

90,31

41,24

765,59

4471

20219

25744

XI

0,00

5551,93

96,13

60,90

1131,96

6841

25867

32585

background image

14

2.2.

Obciążenie wiatrem
2.2.1. Podstawowa częstotliwość drgań własnych

Parametry geometryczne przekroju płaszcza nośnego przy fundamencie

Powierzchnia przekroju poprzecznego
𝐹 = 𝜋 ∙ 𝑟

3

2

− 𝑟

2

2

= 𝜋 ∙ 5,21

2

− 4,81

2

= 12,59 𝑚

2

Moment bezwładności przekroju płaszcza

𝐽 =

𝜋

4

∙ 𝑟

3

4

− 𝑟

2

4

=

𝜋

4

∙ 5,21

4

− 4,81

4

= 158,28 𝑚

4

Ciężar trzonu na jednostkę długości

𝐺 =

5551,93 + 96,13 + 60,9 + 1072,38

17,5

= 387,51 𝑘𝑁 𝑚

Uwzględniono następujące wielkości pomocnicze

𝜆 =

𝑔

2

𝑔

1

=

0,20

0,40

= 0,50

𝜇 =

𝑑

2

𝑑

1

=

6,26

10,42

= 0,60 → 𝐾 = 1,35


∆= 0,15

Współczynnik sprężystości podłużnej betonu klasy C25/30 przyjęto jako
𝐸

𝑏

= 3000 𝑘𝑁 𝑐𝑚

2

Częstotliwość drgań własnych komina

𝑛

1

=

1

𝐾𝐻

0

2

𝑔𝐸𝐽

𝐺

=

1

1,35 ∙ 120

2

9,81 ∙ 30 ∙ 10

6

∙ 158,28

387,51

= 0,564 𝐻𝑧

Okres drgań własnych wynosi

𝑇

1

=

1

𝑛

1

=

1

0,564

= 1,773 𝑠

Komin jest budowlą podatną na dynamiczne działanie wiatru

background image

15

2.2.2. Obciążenia charakterystyczne wiatrem

Bazowa prędkość wiatru 𝐯

𝐛

Lokalizacja: Jaworzno

1 strefa, A<300m n.p.m.

Współczynnik sezonowy

c

season

=1,0

Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru

v

b,0

=22,0 m/s

Współczynnik kierunkowy wiatru

c

dir

=1,0

Bazowa prędkość wiatru

v

b

= c

dir

∙ c

season

∙ v

b,0

= 1,0 ∙ 1,0 ∙ 22,0 = 22,0 m/s

Kategoria terenu II

Wymiar chropowatości terenu

z

0

= 0,05 m

z

min

= 2,0 m

Współczynnik terenu k

r

k

r

= 0,19

z

0

z

0,II

0,07

= 0,19

0,05
0,05

0,07

= 0,19

Średnia prędkość wiatru 𝐯

𝐦

(𝐳)

Współczynnik chropowatości

c

r

120 =

120

10

0,17

= 1,526

Współczynnik rzeźby terenu

c

0

120 = 1,0

Średnia prędkość wiatru

v

m

z = c

r

z ∙ c

0

z ∙ v

b

= 1,526 ∙ 1 ∙ 22 = 33,57 m/s

Intensywność turbulencji 𝐈

𝐯

𝐳

Współczynnik turbulencji

k

1

= 1,0

Współczynnik rzeźby terenu

c

0

z = 1,0

Intensywność turbulencji

I

v

z =

ς

z

v

m

z

=

k

1

c

0

z ∙ ln⁡(

z

z

0

)

=

1

1 ∙ ln⁡

(

120

0,05

)

= 0,128

Szczytowe ciśnienie prędkości 𝐪

𝐩

(𝐳)

Gęstość powietrza

ρ = 1,25 kg/m

3

Współczynnik ekspozycji

c

e

z = 2,29

120

10

0,265

= 4,42

Wartość bazowa ciśnienia prędkości

q

b

= 0,5 ∙ ρ ∙ v

b

2

= 0,3 kN/m

2

Szczytowe ciśnienie prędkości wiatru

background image

16

q

p

z = c

r

z ∙ 0,5 ∙ ρ ∙ v

b

2

= 4,42 ∙ 0,5 ∙ 1,25 ∙ 22

2

= 1,337 kN/m

2

Współczynnik oporu dynamicznego c

f

Prędkość wiatru

v =

2q

p

ρ

=

2∙1337

1,25

= 46,25 m/s

Liczbę Reynoldsa

R

e

=

b ∙ v(z

e

)

v

=

6,26 ∙ 46,25

15 ∙ 10

−6

= 2,0 ∙ 10

7

Współczynnik oporu aerodynamicznego walca

c

f,0

= 1,2 +

0,18 log⁡(10 ∙

k
b

)

1 + 0,4 log(

Re

10

3

)

= 1,2 +

0,18 log⁡

(10 ∙

1

6,26

)

1 + 0,4 log(

2,0 ∙ 10

7

10

3

)

= 0,55

Smukłość efektywna

λ = 0,7 ∙

120

6,26

= 13,4

Współczynnik wypełnienia

φ = 1,0

Współczynnik wpływu swobodnego końca

ψ

λ

= 0,7

Współczynnik oporu dynamicznego

c

f

= c

f,0

∙ ψ

λ

= 0,55 ∙ 0,7 = 0,385

Współczynnik konstrukcyjny 𝐜

𝐬

𝐜

𝐝

Skala odniesienia

L

t

= 300 m

Wysokość odniesienia

z

t

= 200 m

Współczynnik

α = 0,67 + 0,05 ln 0,05 = 0,52

Liniowa skala turbulencji

L z = L

t

z

z

t

α

= 300 ∙

72

200

0,52

= 176,36

Współczynnik odpowiedzi pozarezonansowej

𝐵

2

=

1

1 + 0,9 ∙

𝑏 + ℎ

𝐿 𝑧

0,63

=

1

1 + 0,9 ∙

6,26 + 120

176,36

0,63

= 0,59

Intensywność turbulencji

I

v

72 =

1

1 ∙ ln⁡

(

72

0,05

)

= 0,138


Średnia prędkość wiatru

v

m

z = 1,38 ∙ 1 ∙ 22 = 30,40 m/s

background image

17

Częstotliwość bezwymiarowa

f

l

z, n =

n ∙ L z

v

m

z

=

0,564 ∙ 176,36

30,40

= 3,27

Bezwymiarowa funkcja gęstości spektralnej mocy

S

L

z, n =

6,8 ∙ f

l

z, n

1 + 10,2 ∙ f

l

z, n

5/3

=

6,8 ∙ 3,27

1 + 10,2 ∙ 3,27

5/3

= 0,061


Funkcje admitacji aerodynamicznej


η

h

=

4,6 ∙ 120

176,36

∙ 3,27 = 10,23

η

h

=

4,6 ∙ 6,26

176,36

∙ 3,27 = 0,53

R

h

=

1

10,23

1

2 ∙ 10,23

2

∙ 1 − e

−2∙10,23

= 0,093

R

h

=

1

0,53

1

2 ∙ 0,53

2

∙ 1 − e

−2∙0,53

= 0,72

Masa równoważna

m

e

= 0,25 ∙ π ∙ 6,26

2

− 4,2

2

∙ 2600 = 77081 kg/m

Logarytmiczny dekrement tłumienia aerodynamicznego

𝛿

𝑎

=

0,385 ∙ 1,25 ∙ 6,26 ∙ 30,40

2 ∙ 0,385 ∙ 77081

= 0,002

Logarytmiczny dekrement tłumienia konstrukcyjnego

𝛿

𝑠

= 0,03

Logarytmiczny dekrement tłumienia

𝛿

= 0,03 + 0,002 = 0,032

Współczynnik odpowiedzi rezonansowej

𝑅

2

=

𝜋

2

2 ∙ 0,032

∙ 0,061 ∙ 0,093 ∙ 0,72 = 0,63

background image

18

Czas uśredniania prędkości średniej wiatru

T=600 s

Częstotliwość przewyższania

𝑣 = 0,564 ∙

0,63

0,59 + 0,63

= 0,41

𝑣𝑇 = 0,41 ∙ 600 = 243,2

Współczynnik wartości szczytowej

k

p

= 2ln 243,2 +

0,6

2ln 243,2

= 3,5

Współczynnik konstrukcyjny

c

s

c

d

=

1 + 2 ∙ 3,5 ∙ 0,138 ∙ 0,59 + 0,63

1 + 7 ∙ 0,138

= 1,05

Wartość jednostkowego obciążenia charakterystycznego wywołanego działaniem
wiatru

𝑝

𝑘

= c

s

c

d

∙ c

f

∙ q

p

z = 1,05 ∙ 1,337 ∙ 0,385 = 0,54 kN/m

2

Wartość jednostkowego obciążenia obliczeniowego wywołanego działaniem wiatru

𝑝

𝑑

= 1,5 ∙ 0,54 = 0,81 kN/m

2

Obciążenie wiatrem Fw

Pole powierzchni odniesienia

Aref = 6,26·10 =62,6 m

2

Obciążenie charakterystyczne

𝐹

𝑤

= 0,54 ∙ 62,6 = 33,8 kN

Obciążenie obliczeniowe

𝐹

𝑤𝑑

= 1,5 ∙ 33,8 = 50,71 kN

background image

19

2.2.3. Siły i momenty zginające pierwszego rzędu od wiatru

Siły poprzeczne T

w

𝐓

𝐰

= 𝐩

𝐤

∙ 𝐀

𝐫𝐞𝐟

Gdzie

p

k

– wartość jednostkowego obciążenia wywołanego wiatrem

A

ref

– pole powierzchni odniesienia

Siła poprzeczna działająca na I segment

T

w

I

= 0,54 ∙ 64,4 = 34,7 kN

Siła poprzeczna działająca na XI segment

T

w

XI

= 0,54 ∙ 177,0 = 95,6 kN

Momenty zginające pierwszego rzędu M

w

𝐌

𝐰

= 𝐓

𝐰

∙ 𝐳

Gdzie

T

w

– wartość siły poprzecznej

z – ramię siły T

w

Moment zginający działający w dolnym przekroju I segmentu

M

w

I

= 34,7 ∙ 5 = 173,5 kNm

Moment zginający działający w dolnym przekroju XI segmentu

M

w

XI

=

8,75 ∙ 95,6 + 21,25 ∙ 64,8 + 31,25 ∙ 49,7 + 41,25 ∙ 47,8 + 51,25 ∙ 46,0 + 61,25 ∙

44,1 + 71,25 ∙ 42,2 + 81,25 ∙ 40,4 + 91,25 ∙ 38,5 + 101,25 ∙ 36,6 + 111,25 ∙ 34,7

=

28168,7 kNm

background image

20

Tabela 3 Siły i momenty zginające pierwszego rzędu od wiatru

Nr segmentu

Poziom

(rzędna)

Obciążenie

wiatrem p

k

[m]

[kN/m

2

]

I

120

0,540

110

0,540

II

110

0,540

100

0,540

III

100

0,540

90

0,540

IV

90

0,540

80

0,540

V

80

0,540

70

0,540

VI

70

0,540

60

0,540

VII

60

0,540

50

0,540

VIII

50

0,540

40

0,540

IX

40

0,540

30

0,540

X

30

0,540

17,5

0,540

XI

17,5

0,540

0

0,540

Powierzchnia

rzutu

bocznego A

ref

Siła pozioma

T

w

Moment

zginający M

w

[m

2

]

[kN]

[kN*m]

64,4

34,7

173,7

67,8

36,6

704,3

71,3

38,5

1610,3

74,8

40,4

2910,5

78,2

42,2

4623,6

81,7

44,1

6768,4

85,2

46,0

9363,5

88,6

47,8

12241,3

92,1

49,7

15979,7

119,9

64,8

20660,1

177,0

95,6

28168,7

background image

21

2.2.4. Sprężyste wychylenie wierzchołka trzonu – metoda Maxwella Mohra

Przyjmując sztywność średnią danego segmentu oraz przyjmując wpływ sił poprzecznych

obliczono sprężyste wychylenie komina ze wzoru Maxwella – Mohra.

y

w

=

MM

p

EI

dx =

1
E

173,7 ∙ 5

2

2
3

∙ 10 +

1
3

∙ 5 ∙

1

19,047

+

+

1

24,4041

173,7 ∙ 10

2

2
3

∙ 10 +

1
3

∙ 20 +

704,3 ∙ 10

2

2
3

∙ 20 +

1
3

∙ 10 +

+

1

30,7815

704,3 ∙ 10

2

2
3

∙ 20 +

1
3

∙ 30 +

1610,3 ∙ 10

2

2
3

∙ 30 +

1
3

∙ 20 +

+

1

38,3783

1610,3 ∙ 10

2

2
3

∙ 30 +

1
3

∙ 40 +

2910,5 ∙ 10

2

2
3

∙ 40 +

1
3

∙ 30 +

+

1

47,1748

2910,5 ∙ 10

2

2
3

∙ 40 +

1
3

∙ 50 +

4623,6 ∙ 10

2

2
3

∙ 50 +

1
3

∙ 40 +

+

1

57,3705

4623,6 ∙ 10

2

2
3

∙ 50 +

1
3

∙ 60 +

6768,4 ∙ 10

2

2
3

∙ 60 +

1
3

∙ 50 +

+

1

69,2306

6768,4 ∙ 10

2

2
3

∙ 60 +

1
3

∙ 70 +

9363,5 ∙ 10

2

2
3

∙ 70 +

1
3

∙ 60 +

+

1

82,6663

9363,5 ∙ 10

2

2
3

∙ 70 +

1
3

∙ 80 +

12241,3 ∙ 10

2

2
3

∙ 80 +

1
3

∙ 70 +

+

1

97,9387

12241,3 ∙ 10

2

2
3

∙ 80 +

1
3

∙ 90 +

15979,7 ∙ 10

2

2
3

∙ 90 +

1
3

∙ 80 +

+

1

116,909

15979,7 ∙ 10

2

2
3

∙ 90 +

1
3

∙ 102,5 +

20660,1 ∙ 12,5

2

2
3

∙ 102,5 +

1
3

∙ 90 +

+

1

144,199

20660,1 ∙ 12,5

2

2
3

∙ 102,5 +

1
3

∙ 120 +

28168,7 ∙ 17,5

2

2
3

∙ 120 +

1
3

∙ 102,5 =

=

1,29 ∙ 10

6

30 ∙ 10

6

= 0,043 m

Dopuszczalne ugięcie wierzchołka komina żelbetowego przyjmuje się

f

dop

=

H

200

=

120
200

= 0,6 m = 60 cm > y

w

= 4,3 cm

Projektowany trzon komina spełnia warunek normowy dotyczący ugięcia wierzchołka.

background image

22

Wykresy momentów zginających
a) wywołanych działaniem wiatru w linii wiatru,
b) od poziomej siły jednostkowej

173,7

704,3

1610,3

2910,5

4623,6

6768,4

9363,5

15979,7

20660,1

28168,7

12241,3

120

110

100

90

80

70

60

50

30

40

17,5

0,0

1

120

102,5

90

80

70

60

50

40

30

20

102.2.5. Momenty zginające drugiego rzędu z uwzględnieniem odkształcenia trzonu

Na podstawie tablicy 2 określono

Całkowity ciężar komina od obciążeń w fazie eksploatacji:

N

0

= 32 585 kN

Całkowity ciężar komina od obciążeń w fazie realizacji:

N

0

= 25 867 kN

background image

23

Wpływ ugięcia II rzędu w fazie eksploatacji i realizacji, należy określić w zależności od
współczynników 𝛼

Faza eksploatacji

𝛼

1

= 𝐻

0

𝑁

0

𝐸 𝐽

= 120 ∙

32585

30 ∙ 10

6

∙ 158,196

= 0,31 < 0,35

Faza realizacji:

𝛼

1

= 𝐻

0

𝑁

0

𝐸 𝐽

= 120 ∙

25867

30 ∙ 10

6

∙ 158,196

= 0,28 < 0,35

W obliczeniach nie jest konieczne uwzględnienie wpływu ugięcia drugiego rzędu,

zarówno w fazie obciążeń eksploatacyjnych jak i realizacyjnych.

Tabela 4 Wartości momentów zginających w przekrojach komina

Nr segmentu

Moment

zginający M

i

Faza realizacji

Faza eksploatacji

Moment zginający

całkowity M=0,8*M

I

Moment zginający

całkowity M=M

I

[kN*m]

[kN*m]

[kN*m]

I

173,7

139,0

173,7

II

704,3

563,4

704,3

III

1610,3

1288,2

1610,3

IV

2910,5

2328,4

2910,5

V

4623,6

3698,9

4623,6

VI

6768,4

5414,7

6768,4

VII

9363,5

7490,8

9363,5

VIII

12241,3

9793,0

12241,3

IX

15979,7

12783,8

15979,7

X

20660,1

16528,1

20660,1

XI

28168,7

22535,0

28168,7

3. Sprawdzenie stateczności ogólnej komina

background image

24

W przypadku komina zbieżnego o zmiennym momencie bezwładności siła krytyczna 𝑃

𝑘𝑟

wynosi:

P

kr

=

π

2

EJ

n

4H

0

2

∙ 1 +

J

2

− J

1

J

1

a

1

2

H

0

2

−1

∙ 1 +

J

3

− J

2

J

2

a

2

2

H

0

2

−1

∙ … ∙ 1 +

J

n

− J

n−1

J

n−1

a

n−1

2

H

0

2

−1

=

3,14

2

∙ 30 ∙ 10

6

∙ 144,199

4 ∙ 120

2

∙ 1 +

24,4041 − 19,047

19,047

10

2

120

2

−1

∙ 1 +

30,7815 − 24,4041

24,4041

20

2

120

2

−1

∙ 1 +

38,3783 − 30,7815

30,7815

30

2

120

2

−1

∙ 1 +

47,1748 − 38,3783

38,3783

40

2

120

2

−1

∙ 1 +

57,3705 − 47,1748

47,1748

50

2

120

2

−1

∙ 1 +

69,2306 − 57,3705

57,3705

60

2

120

2

−1

∙ 1 +

82,6663 − 69,2306

69,2306

70

2

120

2

−1

∙ 1 +

97,9387 − 82,6663

82,6663

80

2

120

2

−1

∙ 1 +

116,909 − 97,9387

97,9387

90

2

120

2

−1

∙ 1 +

144,199 − 116,909

116,909

102,5

2

120

2

−1

= 4,313 ∙ 10

5

kN

Maksymalne obciążenie pionowe w fazie eksploatacji wynosi

N

0

= 32 585 kN

Wartość współczynnika stateczności 𝜑

𝑤

φ

w

=

4,313 ∙ 10

5

32 270

= 13,24 > 2,5

Warunek normowy został spełniony

background image

25

4. Wymiarowanie żelbetowego trzonu komina

Naprężenia normalne (pionowe) ściskające w betonie obliczono wg wzoru

ς

C

=

N

Sd

A

C

∙ B [MPa]

gdzie:

N

Sd

− siła ściskająca prostopadła do przekroju MN

A

C

− Powierzchnia przekroju poprzecznego betonu m

2

C − współczynnik

Naprężenia normalne rozciągające w stali obliczono wg wzoru

ς

s

= ς

C

∙ C [MPa]

gdzie:

ς

C

− naprężenia normalne w betonie

C − współczynnik

średni promień trzonu

r

śr

=

R+r

2

gdzie:

R − promień zewnętrzny trzonu żelbetowego [m]

r − promień wewnętrzny trzonu żelbetowego [m]

mimośród siły

e

0

=

M

N

gdzie:

M − moment odpowiednio
dla fazy realizacji lub eksploatacji

N − siła skupiona odpowiednio
dla fazy realizacji lub eksploatacji

background image

26

Dopuszczalne wartości naprężeń normalnych w stadium realizacji

w betonie

ς

c

≤ 0,4 ∙ f

ck

gdzie:

f

ck

− wytrzymałość charakterystyczna

betonu na ściskanie
(dla betonu C25 30

− f

ck

= 25 [MPa])

ς

C

≤ 0,4 ∙ 25 = 10 MPa = 10 000 [kPa]

w stali

ς

s

≤ 0,6 ∙ f

yk

gdzie:

f

yk

− charakterystyczna granica plastyczności stali

dla stali A − I f

yk

= 240 [MPa]

ς

s

≤ 0,6 ∙ 240 = 144 MPa = 144 000 [kPa]

Dopuszczalne wartości naprężeń normalnych w stadium eksploatacji

w betonie

ς

c

≤ 0,65 ∙ f

ck

gdzie:

f

ck

− wytrzymałość charakterystyczna

betonu na ściskanie

dla betonu C25 30

f

ck

= 25 [MPa]

ς

C

≤ 0,65 ∙ 25 = 16,25 MPa = 16 250 [kPa]

w stali

ς

s

≤ 0,7 ∙ f

yk

gdzie:

f

yk

− charakterystyczna granica plastyczności stali

dla stali A − I f

yk

= 240 [MPa]

ς

s

≤ 0,7 ∙ 240 = 168 MPa = 168 000 [kPa]

background image

27

Minimalny procent zbrojenia w kierunku pionowym

ρ

min

=

4,2 ∙ f

ck

100 ∙ f

yk

∙ 100 =

4,2 ∙ 25

100 ∙ 240

∙ 100 = 0,44 %

Minimalny procent zbrojenia w kierunku poziomym

ρ

min

=

2,1 ∙ f

ck

100 ∙ f

yk

∙ 100 =

2,1 ∙ 25

100 ∙ 240

∙ 100 = 0,22 %

o dla segmentów I ÷ X − ρ

min

= 0,35 % ponieważ temp. spalin mieści się w

przedziale 100 − 300°C

o dla segmentu XI − ρ

min

= 0,40 % ponieważ średnica zewnętrzna jest większa od

10 m

background image

28

Tabela 5 Wymiarowanie zbrojenia w stadium realizacji

Nr se

gme

n

tu

Poziom

przekroju

Średni

promień

trzonu

r

śr

Pole

powierzchni

betonu A

c

Stopień

zbrojenia

ρ

Pole

powierzchni

zbrojenia A

s

Osiowa

siła

pionowa

N

Moment

zginający

M

Mimośród

siły e

0

Wartość

e

0

/r

s

Wartości

pomocnicze

Naprężenia

Przyjęte zbrojenie w

kierunku pionowym

B

C

w

betonie

σ

c

w stali

σ

s

Zewnętrzne Wewnętrzne

[m]

[m]

[m

2

]

[%]

[cm

2

]

[kN]

[kNm]

[m]

[kPa]

[kPa]

I

110

3,21

4,03

0,44

177,32

1138

139

0,12

0,04

e

0

/r

s

<

0

,5

p

rz

yj

ęt

o

B

=

1

,9

5

9

e

0

/r

s

<

0

,5

p

rz

yj

ęt

o

C

=

0

,0

1

7

553

9

89

𝜙

16 co

23 cm

90

𝜙

16 co

22 cm

II

100

3,37

4,65

0,44

204,6

2381

563,4

0,24

0,07

1003

17

108

𝜙

16 co

20 cm

104

𝜙

16 co

20 cm

III

90

3,53

5,32

0,44

234,08

3797

1288,2

0,34

0,10

1398

24

103

𝜙

18 co

22 cm

103

𝜙

18 co

21 cm

IV

80

3,7

6,03

0,44

265,32

5399

2328,4

0,43

0,12

1754

30

119

𝜙

18 co

20 cm

118

𝜙

18 co

20 cm

V

70

3,86

6,78

0,44

298,32

7197

3698,9

0,51

0,13

2079

35

118

𝜙

18 co

21 cm

118

𝜙

18 co

21 cm

VI

60

4,02

7,57

0,44

333,08

9200

5414,7

0,59

0,15

2381

40

131

𝜙

18 co

20 cm

131

𝜙

18 co

20 cm

VII

50

4,19

8,41

0,44

370,04

11421

7490,8

0,66

0,16

2660

45

128

𝜙

20 co

21 cm

127

𝜙

20 co

20 cm

VIII

40

4,35

9,28

0,44

408,32

13869

9793

0,71

0,16

2928

50

133

𝜙

20 co

21 cm

133

𝜙

20 co

20 cm

IX

30

4,51

10,2

0,44

448,8

16555

12783,8

0,77

0,17

3180

54

127

𝜙

22 co

23 cm

119

𝜙

22 co

23 cm

X

17,5

4,72

11,25

0,44

495

20219

16528,1

0,82

0,17

3521

60

139

𝜙

22 co

22 cm

131

𝜙

22 co

22 cm

XI

0

5,01

12,59

0,44

553,96

25867

22535

0,87

0,17

4025

68

148

𝜙

22 co

22 cm

146

𝜙

22 co

21 cm

background image

29

Tabela 6 Wymiarowanie zbrojenia w stadium eksploatacji

Nr se

gme

n

tu

Poziom

przekroju

Średni

promień

trzonu

r

śr

Pole

powierzchni

betonu A

c

Stopień

zbrojenia

ρ

Pole

powierzchni

zbrojenia A

s

Osiowa

siła

pionowa

N

Moment

zginający

0,8*M

Mimośród

siły e

0

Wartość

e

0

/r

s

Wartości

pomocnicze

Naprężenia

Przyjęte zbrojenie w

kierunku pionowym

B

C

w

betonie

σ

c

w stali

σ

s

Zewnętrzne Wewnętrzne

[m]

[m]

[m

2

]

[%]

[cm

2

]

[kN]

[kNm]

[m]

[kPa]

[kPa]

I

110

3,21

4,03

0,44

177,32

1550

173,7

0,11

0,03

e

0

/r

s

<

0

,5

p

rz

yj

ęt

o

B

=

1

,9

5

9

e

0

/r

s

<

0

,5

p

rz

yj

ęt

o

C

=

0

,0

1

7

753

13

89

𝜙

16 co

23 cm

90

𝜙

16 co

22 cm

II

100

3,37

4,65

0,44

204,6

3227

704,3

0,22

0,06

1360

23

108

𝜙

16 co

20 cm

104

𝜙

16 co

20 cm

III

90

3,53

5,32

0,44

234,08

5100

1610,3

0,32

0,09

1878

32

103

𝜙

18 co

22 cm

103

𝜙

18 co

21 cm

IV

80

3,7

6,03

0,44

265,32

7181

2910,5

0,41

0,11

2333

40

119

𝜙

18 co

20 cm

118

𝜙

18 co

20 cm

V

70

3,86

6,78

0,44

298,32

9479

4623,6

0,49

0,13

2739

47

118

𝜙

18 co

21 cm

118

𝜙

18 co

21 cm

VI

60

4,02

7,57

0,44

333,08

12004

6768,4

0,56

0,14

3106

53

131

𝜙

18 co

20 cm

131

𝜙

18 co

20 cm

VII

50

4,19

8,41

0,44

370,04

14770

9363,5

0,63

0,15

3440

58

128

𝜙

20 co

21 cm

127

𝜙

20 co

20 cm

VIII

40

4,35

9,28

0,44

408,32

17784

12241,3

0,69

0,16

3754

64

133

𝜙

20 co

21 cm

133

𝜙

20 co

20 cm

IX

30

4,51

10,2

0,44

448,8

21059

15979,7

0,76

0,17

4045

69

127

𝜙

22 co

23 cm

119

𝜙

22 co

23 cm

X

17,5

4,72

11,25

0,44

495

25489

20660,1

0,81

0,17

4438

75

139

𝜙

22 co

22 cm

131

𝜙

22 co

22 cm

XI

0

5,01

12,59

0,44

553,96

32270

28168,7

0,87

0,17

5021

85

148

𝜙

22 co

22 cm

146

𝜙

22 co

21 cm

background image

30

Tabela 7 Określenie zbrojenia poziomego

Nr

segmentu

Grubość

trzonu

Stopień

zbrojenia

Pole

powierzchni

betonu

Pole

powierzchni

zbrojenia

Przyjęte zbrojenie

w kierunku

poziomym

[cm]

[%]

[cm

2

]

[cm

2

]

I

20

0,35

2000

7

𝜙14 co 20 cm

II

22

0,35

2200

7,7

𝜙14 co 20 cm

III

24

0,35

2400

8,4

𝜙16 co 20 cm

IV

26

0,35

2600

9,1

𝜙16 co 20 cm

V

28

0,35

2800

9,8

𝜙16 co 20 cm

VI

30

0,35

3000

10,5

𝜙18 co 20 cm

VII

32

0,35

3200

11,2

𝜙18 co 20 cm

VIII

34

0,35

3400

11,9

𝜙18 co 20 cm

IX

36

0,35

3600

12,6

𝜙18 co 20 cm

X

38

0,35

3800

13,3

𝜙20 co 20 cm

XI

40

0,4

4000

16

𝜙22 co 20 cm


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PROJEKT PRZEMYSŁOWEGO KOMINA ŻELBETOWEGO, Żelbetowe budownictwo przemysłowe, komin żelbetowy
Projekt komina stalowego 2
Projekt rama zelbetowa
Projekt komina przemysłowego
21 Projektowanie przekroju zelbetowego i sprezonego w eleme
A Ajdukiewicz Eurokod 2 Podręczny skrót dla projektantów konstrukcji żelbetowych
Projekt Komina, budownictwo, semestr VI, budownictwo przemysłowe, kominy
projekt?rtek mikos żelbet (Naprawiony)
Projekt komina stalowego 3
ITB 409 2005 Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową
Autodesk Robot Structural Analysis 2010 Projekt moj zelbet analiza słupa Wyniki MES aktualne
ściąga, Projektowanie belek żelbetowych
strona tytu éowa, Projekt łącznika żelbetowego pomiędzy halami przemysłowymi
Projekt podsuwnicowa zelbetowa Nieznany
BUD OG projekt 12 Żelbet
PROJEKT WSTĘPNY z ŻELBETU

więcej podobnych podstron