IS 2011 12 wyklad 09 01 12 2011 MDW

background image

Inżynieria Środowiska

2011/12

Materiały

do wykładu 9

01 12 2011

background image

oddziaływanie pomiędzy ładunkami punktowymi

prawo Coulomba

F =

1

4 π ϵ

0

Q q

r

2

r

r

q

+

Q

F

-

F

q

+

linie sił pola elektrycznego

E =

1

4 π ϵ

0

Q

r

2

r

r

natężenie pola elektrostatycznego

background image

pole magnetyczne ładunku punktowego

w próżni

B =

μ

0

4 π

q( ⃗

V ×̂r)

r

2

V

r

ϕ

×

B

P

za ekran

̂

r

q

background image

-

+

linie pola elektrycznego

linie pola magnetycznego

+

-

background image

x

y

z

i

x

i

y

i

z

E =⃗

i

y

E

0

cos(ω tkx)

B =⃗

i

z

B

0

cos(ω tkx)

harmoniczna fala elektromagnetyczna

kierunek biegu fali

fala poprzeczna

pole
magnetyczne

pole
elektryczne

drgający
ładunek

background image

płaska fala elektromagnetyczna

Φ

1

=

const

Φ

2

=

const

Φ

3

=

const

Φ

n

= Φ

1

=

const

λ

x

y

z

kierunek biegu fali

E

B

background image

prędkość światła w próżni

jednakowa dla wszystkich częstości

c =

1

ϵ

0

μ

0

ϵ

0

przenikalność dielektryczna próżni

μ

0

przenikalność magnetyczna próżni

natężenie płaskiej fali harmonicznej w próżni

I =

ϵ

0

c E

0

2

2

background image

α

γ

A

B

C

D

E

V

1

V

2

odbicie światła (jednorodne dielektryki przezroczyste)

background image

α

γ

A

B

C

D

E

α

γ

DC

AC

=

sin α

AE

AC

=

sin γ

DC = AE = V

1

t

α = γ

V

1

V

2

odbicie światła (jednorodne dielektryki przezroczyste)

background image

x

y

z

E

p

E

o

E

z

płaszczyzna
padania

α

β

background image

x

y

z

E

p

E

o

E

z

α

β

płaszczyzna
padania

background image

E

o

E

o

współczynnik odbicia światła

R =

I

o

I

p

R

α

background image

załamanie światła (jednorodne dielektryki przezroczyste)

α

β

A

B

C

D

V

1

V

2

CB

AB

=

sin α

AD

AB

=

sin β

sin α

sin β

=

CB

AD

=

V

1

V

2

=

n

background image

n =

V

1

V

2

=

sin α

sin β

prawo załamania

względny współczynnik załamania

ośrodka

2 względem 1

background image

bezwzględny współczynnik załamania

α

β

B

sin α

sin β

=

c

V

=

n>1

próżnia

materia

c

V <c

background image

α

β

B

V

1

V

2

α

β

B

V

1

V

2

sin α

sinβ

=

V

1

V

2

>

1

V

1

>

V

2

V

1

<

V

2

sin α

sinβ

=

V

1

V

2

<

1

α>β

α<β

background image

dyspersja współczynnika załamania

dyspersja normalna

n

λ

dn

d λ

<

0

λ

c

λ

f

dn

d λ

<

0

λ

cz

λ

n

λ

cz

> λ

n


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Uprawa roli - semestr III - wykład 09.01.2013, Ogrodnictwo, Semestr III, Uprawa roli, notatki z wyka
turystyka na obszarach chronionych wyklad 3 09.01.11, turystyka na obszarach chronionych
Ekologia -wykład 09.01.10, GWSH, ekologia
Podstawy prawa wykład 09.01.2013, US, I semestr, Podstawy prawa
wykład (09 01 2014)
IS 2011 12 wyklad 13 12 01 2012 MDW
IS 2011 12 wyklad 12 05 01 2012 MDW
IS 2011 12 wyklad 11 15 12 2011 MDW
AiR 11 12 wyklad 09 02 12 2011 Nieznany (2)
AiR 11 12 wyklad 10 09 12 2011 MDW
IS 2011 12 wyklad 10 08 12 2011 MDW
Pochodne funkcji, IB i IŚ, 2011 12

więcej podobnych podstron