Metodologia SPSS Zastosowanie komputerów Brzezicka Rotkiewicz Testy zależne

background image

Test t

nieistotny

; p>0,05

Korelacja

istotna;

p<0,001

Możliwe wyniki w badaniu nad rozmiarem kociego brzucha przed i po

wypiciu mleka

Kiedy otrzymujemy wyniki jak poniżej (test t dla prób zależnych nieistotny,
silna korelacja dodatnia) oznacza to, że po wypiciu mleka kotki, które miały
duże brzuchy nadal mają je duże, a te, które miały małe nadal je maja małe,
bez istotnych zmian

A średnie

przed i po

praktyczni

e się nie

różnią

PRZED

PO

background image

Kiedy wyniki układają się nam w następujący sposób (test t dla prób
zależnych nieistotny, silna korelacja ujemna) oznacza to, że po wypiciu mleka
kotki, które miały duże brzuchy teraz mają je małe, a te, które miały małe
teraz mają je duże, brak natomiast jest różnic w średnich grupowych

Korelacja

istotna;

p<0,001

Test t

nieistotny;

p>0,05

PRZED

PO

background image

Kiedy otrzymujemy wyniki, w których zarówno test t jest istotny jak i
korelacja jest dodatnia i istotna oznacza to, że po wypiciu mleka kotki, które
miały duże brzuchy nadal mają je duże na tle grupy, a te, które miały małe
nadal je maja małe, i dodatkowo wszystkim brzuchom coś przybyło, lub ubyło
(w naszym przykładzie przybyło)

Korelacja

istotna;

p<0,001

Test t

istotny;

p<0,00

1

Widać również,

że średnia przed

jest niższa niż po

wypiciu mleka

PRZED

PO

background image

Kiedy otrzymujemy wyniki takie jak poniżej (test t istotny, silna korelacja
ujemna) oznacza to, że po wypiciu mleka kotki, które miały duże brzuchy
teraz mają je małe na tle grupy, a te, które miały małe teraz mają je duże, i
jednocześnie następuje ogólna zmiana w wielkości ich brzuchów - in plus lub
in minus.

PRZED

PO

Test t

istotny;

p<0,05

Korelacja

istotna;

p<0,001

background image

Możemy również mieć do czynienia z sytuacją, kiedy test t jest istotny,
natomiast korelacja nie. Dzieje się tak na przykład w przypadku, kiedy przed
wypiciem mleka brzuchy były różnej wielkości, a po wypiciu wszystkie stały
się ogromne

PRZED

PO

Test t

istotny;

p<0,001

Korelacja

nieistotna;

p>0,05


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Metodologia SPSS Zastosowanie komputerów Brzezicka Rotkiewicz Podstawy statystyki
Metodologia SPSS Zastosowanie komputerów Brzezicka Rotkiewicz Regresja
Metodologia - SPSS - Zastosowanie komputerów - Brzezicka Rotkiewicz - Korelacje, Metodologia - SPSS
Metodologia SPSS Zastosowanie komputerów Brzezicka Rotkiewicz Chikwadrat
Metodologia - SPSS - Zastosowanie komputerów - Brzezicka Rotkiewicz - Zadania 3, Metodologia - SPSS
Metodologia SPSS Zastosowanie komputerów Brzezicka Rotkiewicz Podstawowe pojęcia SPSSa
Metodologia - SPSS - Zastosowanie komputerów - Brzezicka Rotkiewicz - Zadania 5, Metodologia - SPSS
Metodologia SPSS Zastosowanie komputerów Brzezicka Rotkiewicz Zadania 2
Metodologia SPSS Zastosowanie komputerów Brzezicka Rotkiewicz Opisywanie danych
Metodologia - SPSS - Zastosowanie komputerów - Brzezicka Rotkiewicz - Zadania 4, Metodologia - SPSS
Metodologia SPSS Zastosowanie komputerów Brzezicka Rotkiewicz Test t Studenta
Metodologia - SPSS - Zastosowanie komputerów - Brzezicka Rotkiewicz - Raport, Metodologia - SPSS - Z
Metodologia SPSS Zastosowanie komputerów Brzezicka Rotkiewicz Analiza wariancji
Metodologia SPSS Zastosowanie komputerów Brzezicka Rotkiewicz Podstawy statystyki
Metodologia SPSS Zastosowanie komputerów Brzezicka Rotkiewicz Regresja
Metodologia - SPSS - Zastosowanie komputerów - Brzezicka Rotkiewicz - Korelacje, Metodologia - SPSS

więcej podobnych podstron