PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE2

background image

PROMIENIOWANI

E JONIZUJACE

Przygotowały:

Przygotowały:

Sabina

Sabina

Kociszewska

Kociszewska

Justyna

Justyna

Mazurkiewicz

Mazurkiewicz

Ewa Słaby

Ewa Słaby

Elżbieta

Elżbieta

Wojtowicz

Wojtowicz

background image

Definicja:

Fale elektromagnetyczne lub

Fale elektromagnetyczne lub

cząstki materialne, obdarzone

cząstki materialne, obdarzone

energią wystarczającą do

energią wystarczającą do

zjonizowania atomów lub

zjonizowania atomów lub

cząsteczek.

cząsteczek.

background image

Promieniowanie

Promieniowanie

korpuskularne (cząstkowe)

korpuskularne (cząstkowe)

Promieniowanie falowe

Promieniowanie falowe

(elektromagnetyczne)

(elektromagnetyczne)

background image

Jednostki cechujące
promieniowanie
jonizujące:

1 Gy ( Grey) – jednostka dawki

1 Gy ( Grey) – jednostka dawki

pochłoniętej

pochłoniętej

1 Sv ( Sievert) – jednostka

1 Sv ( Sievert) – jednostka

dawki efektywnej

dawki efektywnej

1 Bq ( Bekerel)

1 Bq ( Bekerel)

background image

Źródła promieniowania
jonizującego:

Naturalne:

Naturalne:

background image

Źródła promieniowania
jonizującego:

Sztuczne:

Sztuczne:

Izotopy promieniotwórcze (Te, J, )

Izotopy promieniotwórcze (Te, J, )

Aparatura rentgenowska

Aparatura rentgenowska

(konwencjonalna, TK,

(konwencjonalna, TK,

mammografy)

mammografy)

Produkty rozpadów w kopalniach

Produkty rozpadów w kopalniach

uranu

uranu

Przyspieszacze cząstek

Przyspieszacze cząstek

background image

Zastosowanie
Promieniowania

background image

Wpływ promieniowania na

komórki

Nie wszystkie cząsteczki wchodzące w skład

Nie wszystkie cząsteczki wchodzące w skład

komórki są w jednakowym stopniu ważne dla jej

komórki są w jednakowym stopniu ważne dla jej

życia. W związku z tym nie jest obojętne, jaka

życia. W związku z tym nie jest obojętne, jaka

cząsteczka weźmie udział w reakcji chemicznej i

cząsteczka weźmie udział w reakcji chemicznej i

spowoduje

łańcuch

procesów

biochemicznych

spowoduje

łańcuch

procesów

biochemicznych

prowadzących do zaburzeń w komórce

prowadzących do zaburzeń w komórce

Uszkodzenie

Uszkodzenie

DNA

DNA

jest bardzo niebezpiecznym

jest bardzo niebezpiecznym

procesem, może prowadzić do śmierci komórki.

procesem, może prowadzić do śmierci komórki.

Każda komórka organizmu „atakowana” jest co

Każda komórka organizmu „atakowana” jest co

około 10 sekund, co daje dziesiątki milionów

około 10 sekund, co daje dziesiątki milionów

uszkodzeń /rok

uszkodzeń /rok

Tzw. „promieniowanie tła” (naturalne) jest

Tzw. „promieniowanie tła” (naturalne) jest

odpowiedzialne za niewielki procent tych uszkodzeń

odpowiedzialne za niewielki procent tych uszkodzeń

Organizm

ludzki

posiada

bardzo

skuteczne

Organizm

ludzki

posiada

bardzo

skuteczne

mechanizmy naprawcze DNA

mechanizmy naprawcze DNA

background image

Tkanki promienioczułe Tkanki
mało wrażliwe

Szpik

Szpik

Gonady

Gonady

Soczewki oczu

Soczewki oczu

Limfocyty

Limfocyty

Tarczyca

Tarczyca

Gruczoł sutkowy

Gruczoł sutkowy

Tkanka

Tkanka

nerwowa

nerwowa

Skóra

Skóra

kości

kości

background image

CHOROBA

POPROMIENN

A

background image

Zespół

zmian

ogólnoustrojowych

Zespół

zmian

ogólnoustrojowych

występujących po napromieniowaniu. Pełny i

występujących po napromieniowaniu. Pełny i

typowy obraz ostrej choroby popromiennej

typowy obraz ostrej choroby popromiennej

rozwija się po napromieniowaniu całego

rozwija się po napromieniowaniu całego

organizmu dużą dawką, tj. wyższą niż

organizmu dużą dawką, tj. wyższą niż

100-200 radów. Tego rodzaju ekspozycja na

100-200 radów. Tego rodzaju ekspozycja na

promieniowanie może mieć miejsce przede

promieniowanie może mieć miejsce przede

wszystkim przy wybuchach broni jądrowej

wszystkim przy wybuchach broni jądrowej

oraz przy nieszczęśliwych wypadkach w

oraz przy nieszczęśliwych wypadkach w

reaktorach atomowych. Obraz kliniczny i

reaktorach atomowych. Obraz kliniczny i

rodzaj zejścia choroby popromiennej zależy w

rodzaj zejścia choroby popromiennej zależy w

pierwszym

rzędzie

od

pierwszym

rzędzie

od

wielkości

dawki

wielkości

dawki

promieniowania.

promieniowania.

Niektóre objawy choroby popromiennej

Niektóre objawy choroby popromiennej

mogą

występować

również

po

mogą

występować

również

po

napromieniowaniu ograniczonej części ciała,

napromieniowaniu ograniczonej części ciała,

np. przy radioterapii nowotworów. Możliwość

np. przy radioterapii nowotworów. Możliwość

wystąpienia powikłań wymaga starannej

wystąpienia powikłań wymaga starannej

kontroli stanu pacjenta w czasie

kontroli stanu pacjenta w czasie

leczenia,

a

zwłaszcza

badania

składu

leczenia,

a

zwłaszcza

badania

składu

morfologicznego krwi.

morfologicznego krwi.

background image

Wczesne skutki

somatyczne.

Ostra choroba

popromienna.

Zespół hematopoetyczny (szpikowy

Zespół hematopoetyczny (szpikowy

)

)

>100

>100

radów

radów

Nudności, wymioty (kilka h do kilku dni)

Nudności, wymioty (kilka h do kilku dni)

Okres utajenia (destrukcja szpiku)

Okres utajenia (destrukcja szpiku)

Ostra choroba popromienna (objawy jelitowe,

Ostra choroba popromienna (objawy jelitowe,

biegunka, krwotoki tkankowe, zab. gosp. wodnej)

biegunka, krwotoki tkankowe, zab. gosp. wodnej)

Zespół jelitowy

Zespół jelitowy

>1000

>1000

radów

radów

Żołądek, jelita

Żołądek, jelita

Objawy: brak łaknienia, senność, nudności

Objawy: brak łaknienia, senność, nudności

,

,

wymioty

wymioty

,

,

biegunka

biegunka

,

,

odwodnienie

odwodnienie

,

,

zaburzenia

zaburzenia

elektrolitowe

elektrolitowe

,

,

powstawanie krwawiących

powstawanie krwawiących

wrzodów

wrzodów

Zespół mózgowo-naczyniowy

Zespół mózgowo-naczyniowy

>5000

>5000

radów

radów

Uszkodzenie włókien oraz komórek nerwowych

Uszkodzenie włókien oraz komórek nerwowych

Objawy

Objawy

:

:

pobudzenie na przemian z apatią, utrata

pobudzenie na przemian z apatią, utrata

równowagi i ataksja

równowagi i ataksja

,

,

wymioty

wymioty

,

,

skurcz tężcowy,

skurcz tężcowy,

drgawki, wyczerpanie, śpiączka.

drgawki, wyczerpanie, śpiączka.

background image

Późne skutki somatyczne.

Przewlekły zespół

popromienny

Skrócenie czasu życia

Skrócenie czasu życia

Zaburzenia wzrostu i rozwoju

Zaburzenia wzrostu i rozwoju

Uszkodzenie szpiku

Uszkodzenie szpiku

Zmiany skórne

Zmiany skórne

Zaćma

Zaćma

Rak

Rak

Białaczka

Białaczka

Bezpłodność

Bezpłodność

background image

Skutki dla organizmu w

życiu

wewnątrzmacicznym

Wady rozwojowe:

Wady rozwojowe:

Mikrocephalia i inne uszkodzenia w

Mikrocephalia i inne uszkodzenia w

rozwoju mózgu

rozwoju mózgu

Uszkodzenia szkieletowe

Uszkodzenia szkieletowe

Wady układu moczowo-płciowego

Wady układu moczowo-płciowego

Zahamowanie lub opóźnienie

Zahamowanie lub opóźnienie

rozwoju narządów

rozwoju narządów

Przy większej dawce śmierć we

Przy większej dawce śmierć we

wczesnym okresie po urodzeniu

wczesnym okresie po urodzeniu

background image

Koniec


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
3B Promieniowanie jonizujące
Dozymetria Promieniowania Jonizującego cz 1
Wpływ promieniowania jonizującego na materiał biologiczny
Promieniowanie jonizujące(1)
ORP uzasadnienie stosowania promieniowania jonizującego
PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, Wykłady
Dozymetria promieniowania jonizującego, DOZYMETRIA
Absorpcja korpuskularnego promieniowania jonizującego
PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, TECHNIK BHP
ORP narażenie populacji na promieniowanie jonizujące
Symbol promieniowania jonizującego, BHP, PRZYLIBSKI - Promieniowanie jonizujące
sprawozdania-biofizyka, dozymetria promieniowania jonizujacego, Dozymetria promieniowania jonizujące
Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią
Ochrona przed promieniowaniem jonizującym
Szkol Promieniowanie jonizujące
1 Promieniowanie jonizujące i niejonizujące

więcej podobnych podstron