Organizacja działu handlu zagranicznego w zależności od grup

background image

Organizacja działu

Organizacja działu

handlu zagranicznego

handlu zagranicznego

w zależności od grup

w zależności od grup

klientów

klientów

background image

Organizacja działu handlu

Organizacja działu handlu

zagranicznego w zależności od

zagranicznego w zależności od

grup klientów

grup klientów

Jeśli odbiorcy produktów przedsiębiorstwa

Jeśli odbiorcy produktów przedsiębiorstwa

wyraźnie różnią się między sobą np.

wyraźnie różnią się między sobą np.

zwyczajami kupieckimi, rodzajem, ilością

zwyczajami kupieckimi, rodzajem, ilością

nabywanych towarów, to dla ich obsługi w

nabywanych towarów, to dla ich obsługi w

organizacji działu handlu zagranicznego

organizacji działu handlu zagranicznego

można powołać specjalnych menedżerów i

można powołać specjalnych menedżerów i

podporządkować im odrębne sekcje.

podporządkować im odrębne sekcje.

Niekiedy można tworzyć taką organizację

Niekiedy można tworzyć taką organizację

nawet dla poszczególnych firm.

nawet dla poszczególnych firm.

background image

Organizacja działu handlu zagranicznego

Organizacja działu handlu zagranicznego

w zależności od grup klientów - zalety

w zależności od grup klientów - zalety

- poprzez stałą współpracę z określoną

- poprzez stałą współpracę z określoną

grupą osób można uzyskać wysoką

grupą osób można uzyskać wysoką

specjalizację i nawiązać szczególnie bliskie

specjalizację i nawiązać szczególnie bliskie

kontakty z danym segmentem rynku.

kontakty z danym segmentem rynku.

- podobnie jak przy organizacji

- podobnie jak przy organizacji

produktowej i geograficznej, łatwo można

produktowej i geograficznej, łatwo można

rozdzielić kompetencje i ocenić wyniki

rozdzielić kompetencje i ocenić wyniki

pracy,

pracy,

- można stosować zindywidualizowany

- można stosować zindywidualizowany

marketing,

marketing,

background image

Organizacja działu handlu zagranicznego

Organizacja działu handlu zagranicznego

w zależności od grup klientów - wady

w zależności od grup klientów - wady

- bardzo wysokie koszty,

- bardzo wysokie koszty,

- zjawisko „przeorganizowania”.

- zjawisko „przeorganizowania”.

W praktyce jest ona dość rzadko

W praktyce jest ona dość rzadko

konsekwentnie stosowana. Pewne jej elementy

konsekwentnie stosowana. Pewne jej elementy

można spotkać w przedsiębiorstwach

można spotkać w przedsiębiorstwach

produkujących urządzenia elektronicznego

produkujących urządzenia elektronicznego

przetwarzania danych, maszyny biurowe oraz

przetwarzania danych, maszyny biurowe oraz

w międzynarodowych towarzystwach

w międzynarodowych towarzystwach

ubezpieczeniowych.

ubezpieczeniowych.


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Organizacja handlu zagranicznego w przedsiebiorstwie
13, Kanały dystrybucji są to zbiory wzajemnie zależnych od siebie różnych organizacji, instytucji i
fizjologia sportu, fizjologia sportu0, W organizmie znajduje się ponad 430 mięśni zależnych od woli-
Organizacja handlu zagranicznego sprzedaż
Organizacja handlu zagranicznego w przedsiebiorstwie
Teorie handlu zagranicznego wykład I
Kontrakt i oferta w handlu zagranicznym
Pielęgniarstwo w intensywnej terapii w zależności od rodzaju zabiegu 2009
DYNAMIKA PLONOWANIA ŁĄK W ZALEŻNOŚCI OD SUMY OPADÓW I NAWOŻENIA
CH obr handlu zagranicznego og wg krajow I XII 2011 wyn ost
Przebieg transakcji w handlu zagranicznym, WNPiD, moje, ChomikBox, międzynarodowe transakcje gospod
rola handlu zagranicznego w gospodarce kraju, makroekonomia semestr IV, międzynarodowe stosunki gosp
Przekrój zbrojenia w zależności od ilości prętów [1](1)
Kontrakt w handlu zagranicznym

więcej podobnych podstron