Wacław Potocki krytyka stosunków społecznych i patriotyzm po


Wacław Potocki - krytyka stosunków społecznych i patriotyzm poety.

Poezja Potockiego należy do nurtu sarmacko-szlacheckiego.Poeta często dotyka spraw szlachty i państwa.Często poddaje krytyce wady narodu i rządzących.Potocki wyznawał religię ariańską. W wierszu "Nierządem Polska stoi" ukazał stan wewnętrzny państwa polskiego,które chyli się ku upadkowi,nikt nie przestrzega praw.Praw jest tyle, że mogą służyć dzieciom do zabawy.Wszyscy dbają o własne dobro, nie interesują się losem kraju. Wiersz "Zbytki polskie" pokazuje wady społeczeństwa.Polacy myślą tylko o zabawach, balach, wygodach życiowych. Przejmują obce wzory zamiast szanować polską tradycję.Ojczyzna chyli się ku upadkowi.Szlachta jednak żyje sama dla siebie i nie zdaje sobie sprawy, że z upadkiem ojczyzny zginie też ona sama.W wierszu "Kto mocniejszy ten lepszy" Potocki porusza problem nietolerancji religijnej.Katolicy to silny lew,zaś arianie są podobni do małego lisa, który nie może obronić się przed lwem.Wyrzucenie arian Potocki uważa za bezprawie.Wiersz "Pospolite ruszenie" pokazuje obóz wojskowy.Wczesnym rankiem napadają nań Kozacy. Jednak szlachta nie broni się, gdyż jest za wcześnie."Transakcja wojny chocimskiej" to epopeja o przebiegu bitwy pod Chocimiem w 1621r.Poemat opisuje przebieg bitwy i rokowań. Całość przepojona jest duchem patriotyzmu. Autor wierzy w Boga i jego pomoc w zwycięstwie nad poganami. Patriotyzm widać w przemówieniu Chodkiewicza do żołnierzy.Prosi on o obronę ojczyzny odwołując się do czasów przeszłych, choćby Chrobrego.Z utworów Potockiego wyłania się obraz XVII wiecznej Polski. Wiele jest w nich krytyki, bolesnej zadumy i pesymizmu.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
polski-potocki morsztyn , WACŁAW POTOCKI - KRYTYKA STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH I PATRIOTYZM POETY
Krytyka wad społeczeństwa, wypracowania
Macdonaldyzacja stosunków społecznych, Współczesne Idee Polityczne
obraz stosunków społecznych w krótkiej rozprawie mikołaja TWJ3VZCWIZOIZTPHZC45BGCQOVNODHBTWNFSSDY
HLP - barok - opracowania lektur, 45a. Wacław Potocki, Wiersze wybrane – Transakcyja wojny chocimski
Od stosunkow spolecznych do organizacji, Dokumenty- PRACA SOCJALNA, Socjologia
Problemy w przystosowaniu się do życia społecznego narkomanów po leczeniu odwykowym
03 Interakcje stosunki spoleczne organizacja struktura spoleczna, studia, wprowadzenie do socjologii
ROZWOJ STOSUNKOW SPOLECZNYCH, ROZWÓJ STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH
biografie, wacław potocki, Wacław Potocki (1621-1696)
biografie, wacław potocki, Wacław Potocki (1621-1696)
wyklad 4c Struktura spoleczna Polski po transformacji
Modul 3 Stosunki spoleczne
prawo cywilne, cywilneogolne1, STOSUNKIEM CYWILNOPRAWNYM nazywamy stosunek społeczny uregulowany prz
W-adza, Władza- to system stosunków społecznych, zachodzących pomiędzy określonymi podmiotami, poleg
Barok, Wojna chocimska, Wojna chocimska - Wacław Potocki
Stycznosc i stosunki społeczne
Krytyka literacka, Lit. pol. po 1918 roku

więcej podobnych podstron