widma absorpcji, strefy pochłaniania


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pojęcia 4, Absorpcja ó zjawisko pochłaniania jakiejś substancji (absorbatu najczęściej gazu) przez c
Pomiar widma absorpcji barwników w roztworach za pomocą spektrofotometru
Elektronowe widma absorpcyjne
Kopia widma absorpcyjne, Księgozbiór, Studia, Fizyka, Biofizyka
Elektronowe widma absorpcyjne, studia, chemia, chemia fizyczna, sprawozdania, sprawka
Badanie widma absorpcji i fluorescencji, absorbcja i fluorescencja
Elektronowe widma absorpcyjne
Elektronowe Widma Absorpcyjne
Elektronowe widma absorpcyjne
Absorpcja promieniowania gamma i beta, CW53, Pomiar współczynnika pochłaniania promieniowania g
5. Wyznaczanie współczynnika pochłaniania promieni Y, GAMMA 05, Wyznaczanie wsp˙˙czynnika absorpcji
Absorpcja to w optyce proces pochłaniania energii fali przez Ciało
strefy r1
Absorpcja
34 Zasady projektowania strefy wjazdowej do wsi
Kolumna absorpcyjna z wypelnieniem

więcej podobnych podstron