20030829125934, POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Pobierz dokument
20030829125934.politechnika.czestochowska.doc
Rozmiar 75 KB

Przedmiot: ANALIZA RYNKU.

ANALIZA PRZEDSIĘBIORSTWA.

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA „BIT”.

  1. PORÓWNANIE ATRAKCYJNOŚCI RÓŻNEGO RODZAJU PRZEDSIĘWZIĘĆ.

Zdecydowaliśmy się na podjęcie działalności w branży elektronicznej. Wybór nasz był uzasadniony tym, iż posiadamy odpowiednią wiedzę i umiejętności, które moglibyśmy wykorzystać w prowadzeniu działalności o wymienionym powyżej profilu. Naszej analizie poddaliśmy trzy rodzaje działalności, których prowadzenia wg nas moglibyśmy się podjąć. Nasz wybór padł na:

  1. Sklep zajmujący się sprzedażą telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz akcesoriów telefonii komórkowej.

  2. Firmę handlowo-usługową zajmującą się montażem i sprzedażą zestawów komputerowych oraz oprogramowania, świadczącą również inne usługi w branży informatycznej.

  3. Sklep handlujący sprzętem RTV.

Ad. 1 Jeżeli zdecydowalibyśmy się na prowadzenie sklepu zajmującego się sprzedażą telefonów zarówno stacjonarnych jak i komórkowych, musielibyśmy się liczyć z dość dużą konkurencją. W miejscowości, w której będziemy prowadzić działalność, (miasto gminne o liczbie ludności ok. 11 tys.) istnieją 3 sklepy, w których można nabyć telefony stacjonarne. Głównym konkurentem jest jednak producent tego typu aparatów, którego montownia znajduje się właśnie w tym mieście. Istnieje możliwość nabycia takiego aparatu przez klienta indywidualnego bezpośrednio u producenta po cenie niższej aniżeli w sklepie. Jest to jeden z bardziej decydujących czynników przesądzający o atrakcyjności tego sektora.

W miejscowości tej znajduje się także już trzech dealerów telefonii komórkowej.

Atrakcyjność tego przedsięwzięcia obrazuje tabela poniżej:

Lp.

Czynniki decydujące o atrakcyjności danego przedsięwzięcia

Wagi

Siła tych czynników 1-3

1

Umiejętności organizacyjne

30%

3

90

2

Umiejętności merytoryczne

30%

3

90

3

Kapitał

2%

2

4

4

Znajomości, dojścia, kontakty

8%

1

8

5

Atrakcyjność rynku

30%

1

30

X

Razem

100%

x

222

Ad. 2 W miejscowości tej nie istnieje sklep, który zajmowałby się tylko i wyłącznie handlem sprzętem komputerowym. Istnieją, co prawda trzy sklepy, w których można nabyć zestawy komputerowe, lecz działalność tą prowadzą niejako „przy okazji” prowadzenia innych działalności. Nie zajmują się handlem oprogramowaniem czy też podzespołami i akcesoriami komputerowymi. Nie oferują także innych usług informatycznych, np.: zakładania sieci, instalacji oprogramowania, itp., dlatego klienci dość często zmuszeni są do korzystania z usług firm znajdujących się w odległości 50 - 60 km.

Atrakcyjność tego przedsięwzięcia obrazuje tabela poniżej:

Lp.

Czynniki decydujące o atrakcyjności danego przedsięwzięcia

Wagi

Siła tych czynników 1-3

1

Umiejętności organizacyjne

30%

3

90

2

Umiejętności merytoryczne

30%

3

90

3

Kapitał

2%

1

2

4

Znajomości, dojścia, kontakty

8%

2

16

5

Atrakcyjność rynku

30%

3

90

X

Razem

100%

x

272

Ad. 3 Prowadzenie sklepu RTV w otaczających nas realiach wydaje się być najmniej opłacalnym przedsięwzięciem. Istnieje pięć sklepów zajmujących się praktycznie tylko i wyłącznie handlem sprzętem RTV.

Atrakcyjność tego przedsięwzięcia obrazuje tabela poniżej:

Lp.

Czynniki decydujące o atrakcyjności danego przedsięwzięcia

Wagi

Siła tych czynników 1-3

1

Umiejętności organizacyjne

30%

3

90

2

Umiejętności merytoryczne

30%

2

60

3

Kapitał

2%

2

4

4

Znajomości, dojścia, kontakty

8%

1

8

5

Atrakcyjność rynku

30%

1

30

X

Razem

100%

x

192

Jak wynika z przeprowadzonych powyżej badań, po przeanalizowaniu otoczenia i naszych możliwości, najbardziej atrakcyjnym dla nas przedsięwzięciem jest prowadzenie firmy handlowo-usługowej zajmującej się handlem sprzętem komputerowym oraz świadczącej inne usługi branży informatycznej.

  1. CHARAKTERYSTYKA FIRMY.

Firma „BIT” zajmować się będzie handlem podzespołami i akcesoriami komputerowymi. Obecnie, wraz z rozwojem technologii komputerowej, część osób posiadających taki sprzęt pragnie poprawić jego osiągi, czy też go rozbudować. W naszej firmie będą one mogły dokupić odpowiednie podzespoły. Nasza oferta będzie obejmowała również możliwość zamontowania i zainstalowania takiego podzespołu w sprzęcie klienta, bezpośrednio w sklepie, jeżeli użytkownik będzie sobie tego życzył.

Do oferty firmy zaliczyć należy zestawy komputerowe montowane przez firmę, a których konfigurację ustala klient. Każdy klient ma pewne wymagania odnośnie sprzętu który zamierza kupić. W zależności do jakich zastosowań ma służyć zestaw, musi być on optymalnie skonfigurowany, aby można było maksymalnie wykorzystać jego możliwości. Klient w firmie będzie mógł skorzystać z naszych porad odnośnie właściwej konfiguracji lub, jeżeli nie będzie dysponował odpowiednią wiedzą na ten temat, będzie mógł zlecić skonfigurowanie sprzętu firmie. Wielu klientów często przy zakupie kieruje się ceną zestawu, dlatego też będziemy mogli zaproponować klientowi, (jeśli będzie sobie tego życzył) najbardziej optymalną konfigurację w danym przedziale cenowym.

Firma „BIT” będzie się również zajmować handlem najbardziej popularnym oprogramowaniem (pakiety biurowe, systemy operacyjne, programy graficzne, gry, itp.). Jeżeli klient będzie chciał dokonać zakupu bardziej specjalistycznego oprogramowania będzie ono indywidualnie sprowadzane.

Do usług, jakie będzie świadczyć firma „BIT”, należy zaliczyć również instalację małych i średnich sieci komputerowych opartych na systemie Windows NT®.

III. ANALIZA POTRZEB KLIENTA.

Naszą analizę potrzeb klienta przeprowadziliśmy m.in. na podstawie wywiadu wśród naszych znajomych, którzy w przyszłości planują zakup komputera. Pytania im postawione miały postać:

Pytanie to pozwoli określić czy potencjalni klienci przy zakupie będą preferować markowe komputery, czy oferowane przez firmę „składaki”.

Postawienie tak sformułowanego pytania pozwoli nam na określenie konfiguracji sprzętu, która będzie się cieszyła największą popularnością. Pozwoli to na zaopatrzenie się firmy w odpowiedniego rodzaju podzespoły do montażu.

Pytanie to, podobnie jak poprzednie, pozwoli dać odpowiedź czy klienci będą chcieli wyposażyć swój sprzęt w dodatkowe podzespoły, a jeżeli tak to, w jakie.

Dzięki temu pytaniu uzyskamy odpowiedź na to, na jakie zestawy (pod względem cenowym) będzie największy popyt, a tym samym, w jakie podzespoły należy się zaopatrzyć. Czy w dość drogie o bardzo dobrych parametrach, czy o parametrach przeciętnych, ale znacznie tańszych.

Dzięki temu pytaniu otrzymamy odpowiedź na pytanie czy sklep powinien się zająć sprzedażą tego typu urządzeń.

Informacji odnośnie potrzeb klientów staramy się również zasięgnąć u naszych znajomych pracujących lub prowadzących branże o takich samych lub podobnych profilach w innych rejonach kraju. Mogą oni służyć nam informacjami dotyczącymi potrzeb i wymagań klientów, sposobu zaopatrywania się w akcesoria, podzespoły itp.

Badamy również potrzeby klientów instytucjonalnych. W tym celu rozsyłamy oferty do dyrektorów nowo powstałych gimnazjów i szkół podstawowych, dotyczące wyposażenia sal komputerowych. Na terenie, na którym zamierzamy działać wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy nie jest zadowalające. Wynika to w głównej mierze z niewystarczających środków finansowych jakimi dysponują szkoły. Naszą ofertą w tym przypadku będą komputery relatywnie tanie. Nie będą one miały wprawdzie rewelacyjnych osiągów, ale pozwolą uczniowi nauczyć się obsługi komputera i posługiwania się programami komputerowymi objętymi programem nauczania.

W ofercie tej podane byłyby przykłady kilku rodzajów konfiguracji jednostek, które szkoły mogłyby u nas zakupić. Oczywiście moglibyśmy budować jednostki w oparciu o konfigurację podaną przez szkołę. Zazwyczaj ze stworzeniem sal komputerowych wiąże się konieczność założenia sieci komputerowej. W naszej ofercie znajduje się oczywiście taka możliwość. Jesteśmy w stanie założyć małą i średnią sieć komputerową opartą na systemie Windows NT®.

W ofercie tej będziemy prosić, aby wraz z odpowiedzią na naszą propozycję udzielono krótkich odpowiedzi na nast. pytania:

Dzięki temu pytaniu dowiemy się ile instytucji aktualnie interesuje się -60 naszą ofertą, czy będzie z ich strony zapotrzebowanie na oferowany przez nas sprzęt.

To pytanie będzie odpowiedzią na to czy będziemy musieli przygotować się do instalacji sieci, zakupienia i dostarczenia odpowiedniego oprogramowania, itp.

Pytanie to jest w głównej mierze skierowane do szkół, które już posiadają sieć i chciałyby ją zmodernizować. Uzyskamy dzięki temu informacje odnośnie tego, czy możemy liczyć na ewentualne zamówienia z ich strony.

Dzięki temu pytaniu dowiemy się o przybliżonej wielkości zamówienia, dzięki czemu moglibyśmy się przygotowywać do jego realizacji.

To pytanie będzie odpowiedzią na to, czy w przyszłości możemy liczyć na ewentualne zamówienia od szkół, które aktualnie nie są zainteresowane naszą ofertą.

  1. ANALIZA KONKURENCJI.

W miejscowości, w której ma działać firma „BIT” jak wspomnieliśmy wcześniej działają trzy sklepy, które oferują zestawy komputerowe. Prowadzą one jednak tę działalność niejako „przy okazji” prowadzenia innych. Oferują one już gotowe zestawy. Jeżeli użytkownikowi nie odpowiada dana konfiguracja może ją co prawda zmienić, jednakże nie dokonuje się tego na miejscu, a sprowadza się odpowiednio skonfigurowany zestaw, przez co klient musi czekać często przez kilka czy nawet kilkanaście dni.

Nasz sklep posiadałby również kilka zestawów w różnych konfiguracjach gotowych do sprzedaży. Jeżeli klient życzyłby sobie drobnych zmian (wymiana karty graficznej, dźwiękowej, dysku, modułów pamięci, modemu) w konfiguracji któregoś z nich, zmiany takie wykonywane byłyby bezpośrednio w sklepie w ciągu max. 1 godziny. Jeżeli klient życzyłby sobie indywidualnej konfiguracji sprzęt taki byłby montowany w przeciągu 2-3 dni.

Sprzęt zakupiony przez klienta byłby dostarczany do jego domu, podłączany i sprawdzany pod kątem działania. Na życzenie klienta instalowane byłoby oprogramowanie zakupione przez niego w naszym sklepie.

Żaden z wymienionych sklepów nie zajmuje się sprzedażą oprogramowania, czy też podzespołów komputerowych. Nasz sklep jako jedyny będzie oferował możliwość dokupienia takich podzespołów dla osób chcących modernizować swój sprzęt. Osoby, które nie będą się czuły na siłach samodzielnie tego zrobić będą mogły dostarczyć swój sprzęt do nas, a my zrobimy to za nich.

Na terenie, na którym zamierzamy działać nie ma żadnej firmy, która świadczy usługi z zakresu instalacji sieci komputerowych. My, oferując taką usługę, będziemy głównie kierować ją do małych i średnich firm. Będziemy zakładać sieci oparte wyłącznie na systemie Windows NT®.

Konkurentem na naszym terenie jest również firma, która zajmuje się sprzedażą używanych zestawów komputerowych. Jest to jednak sprzęt o dość niskich parametrach, pozbawiony takich podzespołów jak: napęd CD-ROM, karta dźwiękowa. Dlatego osoby chcące wyposażyć ten sprzęt w w/w podzespoły będą je musiały zakupić. Jest wielce prawdopodobne, że odwiedzą w tym celu nasz sklep (gdyż będziemy jedyną firmą oferującą takie podzespoły). Tak więc z jednej strony jest to firma dla nas konkurencyjna, a z drugiej firma, dzięki której być może zyskamy klientów.

Wyżej wymieniona firma poszukuje podmiotu, który podjąłby się serwisowania sprzedawanych przez nią zestawów. Firma twierdzi, iż jednoczesne prowadzenie sprzedaży i serwisu gwarancyjnego jest dla niej uciążliwe. Jeżeli doszlibyśmy w tej sprawie do porozumienia, (co jest dość prawdopodobne, gdyż jak wiadomo bylibyśmy jedyną firma posiadającą zaplecze do tego rodzaju działalności) zyskalibyśmy dodatkowych klientów.

Dodatkowym atutem, który byśmy posiadali, byłby fakt, iż w obrębie 50-60 km od miejsca naszego działania nie ma firm, które zajmowałyby się podobną działalnością i były dla nas konkurencją.

Po przeanalizowaniu potrzeb klientów oraz po analizie konkurencji sformułowaliśmy misję firmy. Ma ona następującą postać:

ZASPAKAJAMY WYMAGANIA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH, OFERUJĄC MOŻLIWOŚĆ DOWOLNEJ KONFIGURACJI KAŻDEGO ZESTAWU KOMPUTEROWEGO. DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH PONADTO ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE INSTALACJI SIECI OPARTYCH NA SYSTEMIE WINDOWS NT®.

1

10


Pobierz dokument
20030829125934.politechnika.czestochowska.doc
Rozmiar 75 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
20030831000305, POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
20030830235929, POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
20030829134105, POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
20030831150518, POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
20030831000056, POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
20030827183649, Politechnika Częstochowska
praca 3 - Rachunek współrzędnych geodezyjnych2015, Politechnika Częstochowska- Wydział Budownictwa,
zarzadz-strategiczne, Politechnika Częstochowska kier. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - prace, r
WZORY-~1(1), (PCz) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Grunty, Materiały na kolosa
sosn opis, Politechnika Częstochowska- Wydział Budownictwa, Budownictwo komunikacyjne, różne
FMEA ( Politechnika Częstochowska )
Politechnika Częstochowska
Badanie widm optycznych za pomocą spektroskopu, Politechnika Częstochowska
20030829134709, Politechnika Zielonogórska
úACZENENIE KONDENSATORËW, POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
opis techniczny, Politechnika Częstochowska- Wydział Budownictwa, Budownictwo komunikacyjne, projekt
Pomiar siły elektromotorycznej i oporu wewnętrznego ogniwa metodą kompensacji, Politechnika Częstoch
Analiza Politechnika Częstochowska 2004
Pytania-kolokwium teoria pomiarów, Politechnika Częstochowska- Wydział Budownictwa, Geodezja Inż, 2

więcej podobnych podstron