Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ROZRÓD I OPIEKA NAD POTOMSTWEM, ROZRÓD I OPIEKA NAD POTOMSTWEM


ROZRÓD I OPIEKA NAD POTOMSTWEM

W odróżnieniu od poprzednio omawianych czynności popędowych zmierzających do utrzymania organizmu przy życiu, czynności rozrodcze są skierowane na utrzymanie swego gatunku. Pośrednio służą one także przekształcaniu się gatunków czyli ewolucji.

U form rozmnażających się płciowo do czynności rozrodczych zaliczamy te, które prowadzą do:

W rozmnażaniu ważną rolę odgrywają zarówno czynności fizjologiczne jak i wieloetapowe zachowanie się osobników różnych płci. Rozbudowane zachowania rozrodcze mogą obejmować:

  1. Wędrówkę rozrodczą

  2. Objęcie terytorium

  3. Zaloty, połączone niekiedy z walkami godowymi

  4. Zaplemnienie, obejmujące także zachowanie się plemników

  5. Zniesienie jaj albo poród z obyczajami połogowymi

  6. Opiekę nad potomstwem z obyczajami budowy gniazda

Do fizjologicznych czynności zalicza się jedynie:

1. ROZRÓD I OPIEKA JAKO SWOISTY „DYLEMAT” OSOBNIKA

Aby rozród i opieka były strategią stabilną ewolucyjnie musi istnieć właściwa proporcja między zachowaniami opiekuńczymi i rozrodczymi

Jedynie czysta strategia opiekuńcza nie może być nigdy strategią stabilną ewolucyjnie.

2. MECHANIZM ZACHOWAŃ PROKREACYJNYCH

Etap 1 [Wędrówka rozrodcza]

Etap 2 [Odnajdywanie partnera]

Etap 3 [Zaloty, toki, rykowiska, bekowiska, walki godowe…]

3. ETOLOGIA ZALOTÓW - ASPEKT WABIĄCY, SYNCHRONIZUJĄCY, SYMBOLICZNY, ESTETYCZNY I ETYCZNY

1.Aspekt wabiący:

2. Aspekt synchronizujący

3. Aspekt symboliczny

4. Aspekt estetyczny

5. Aspekt etyczny

4. ŁĄCZENIESIĘ PARTNERÓW, ZAPLEMNIENIE, DETERMINACJA PŁCI

Apetencyjne zachowanie seksualne prowadzi do działania spełniającego, którego biologicznym zadaniem jest doprowadzenie do tego by gamety męskie i żeńskie zespoliły się w komórkowym procesie zapłodnienia. Wyróżniamy dwa typy zapłodnienia:

Seksualne działanie spełniające samca prowadzi do doprowadzenia plemników w okolicę komórki jajowej. Proces ten nosi nazwę zaplemnienia.

Determinacja płci:

4. WYDAWANIE POTOMSTWA I OPIEKA NAD NIM

U zwierząt o rozrodzie płciowym rozróżnia się trzy typy wydawania potomstwa:

Z wydawaniem potomstwa wiążą się różne obyczaje o charakterze instynktownego działania spełniającego np.

5. CZY ROZMNAŻANIE OSOBNIKÓW JEST DLA DOBRA PRZEDŁUŻENIA GATUNKU?

6. KONCEPCJA DOBORU GRUPOWEGO WYNNE'A EDWARDSA

Terytorializm

0x08 graphic

0x08 graphic
Walka o symboliczne dobro [koncesja na rozmnażanie]

[mam terytorium, jestem wysoko w hierarchii to się rozmnażam]

Hierarchie dominacji

7. KONCEPCJA DOBORU OSOBNICZEGO DAWIDA LACK'A

8. TEORIA INWESTYCJI RODZICIELSKIEJ

Koszt wychowania potomstwa -20

Koszt długich zalotów -3

Spłodzenie potomstwa +15

Ilustracja teorii Triversa

0x01 graphic

8. STRATEGIA EWOLUCYJNIE STABILNA

9. ASYMETRIA PŁCIOWA WEDŁUG TRIVERSA

10. NIEPEWNOŚĆ OJCOSTWA

11. ETOLOGIA ZALOTÓW - STRATEGIA RODZINNEJ HARMONII

12. ZJAWISKO SAMCÓW TOWARZYSZĄCYCH I STRATEGIA PRAWDZIWEGO SAMCA

13. OPIEKA NAD POTOMSTWEM

Opieka może mieć charakter pośredni lub bezpośredni:

Przykłady bezpośredniej opieki nad potomstwem:

Przykłady pośredniej opieki nad potomstwemWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, STEROWANIE CZYNNOŚCIAMI ROZRODCZYM
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ŻYCIE SPOŁECZNE, ŻYCIE SPOŁECZNE
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, PROCESY UCZENIA SIĘ
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, PODSTAWOWE POJĘCIA KLASYCZNEJ ETOL
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, Biologiczne podstawy zachowania, B
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, BÓL I STRACH
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ZACHOWANIA ZŁOŻONE
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ETOLOGIA ŚRODOWISKA ŻYCIA
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, WYBRANE TEORIE INSTYNKTU
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ZACHOWANIA TERYTORIALNE
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, MOTYWACJA I ZACHOWANIA POPĘDOWE, M
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, AGRESJA
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, EWOLUCJA ZACHOWANIA
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, OCHRONA PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM
Patologie społeczne wykład, PRAWO SKRYPTY OPRACOWANIA
Prawo administracyjne wyklady kolejny skrypt
Medycyna rozrodu-wykład z 17.11.11, Medycyna rozrodu
rozrod wyklady, Zootechnika SGGW, semestr VI, rozród
Inwentaryzacja WYKŁAD A Zysnarska skrypt z prezentacji

więcej podobnych podstron