Fizyka 11, Wydzial

Pobierz dokument
fizyka.11.wydzial.doc
Rozmiar 23 KB

Wydział

EAiE

rok

pierwszy

grupa

zespół

Pracownia

fizyczna I

Temat: Wyznaczanie modułu Younga.

Nr ćwiczenia

Data wykonania:

Data oddania

Zwrot do popr.

Data oddania

Data zaliczenia

ocena

Wyznaczanie modułu Younga.

Jeżeli na nieruchome ciało działają pewne siły, czyli ciało to poddane to jest pewnemu ciśnieniu, to w ciele tym występują deformacje. Mogą one być związane ze zmianą objętości ciała - są to tzw. odkształcenia objętościowe, lub związane ze zmianą kształtu ciała - odkształcenia postaci.

Działająca na ciało siła powoduje zmianę odległości miedzycząsteczkowych w ciele. Zmianom tym przeciwstawiają się siły oddziaływania międzycząsteczkowego, dzięki którym powstaje tzw. opór sprężysty, albo siła sprężystości. Jest ona skierowana przeciwnie względem siły odkształcającej i równa jej co do wartości. Siła sprężystości rośnie liniowo wraz z odkształceniem. Ilościowo wyraża tę zależność prawo Hooke'a dane równaniem:

(1)

gdzie p jest ciśnieniem, α - odkształceniem względnym, zaś k - współczynnikiem proporcjonalności zwanym modułem sprężystości, który jest stały dla danego materiału.

W zależności od rodzaju odkształcenia dane są różne moduły sprężystości - moduł wydłużenia, skręcenia itp. Największe znaczenie praktyczne ma moduł sprężystości dla wydłużenia. Jest to tzw. moduł Younga oznaczany symbolem E. Na podstawie wzoru (1) mamy:

gdzie

Sens fizyczny modułu Younga jest następujący: jest to takie ciśnienie, które powoduje odkształcenie względne równe jedności, czyli (oczywiście przy nieprzekraczaniu granicy sprężystości). W praktyce jest to trudne do uzyskania. Moduł Younga jest jedynie pewną stałą mającą orientować o wielkości sił sprężystych w danym ciele. Po podstawieniu za p wartości F/S, gdzie F jest siłą działającą na pręt, zaś S to przekrój poprzeczny pręta otrzymujemy wyrażenie pozwalające obliczyć moduł Younga:


Pobierz dokument
fizyka.11.wydzial.doc
Rozmiar 23 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
fizyka 2 (11)
Fizyka 11
Przyrzady optyczne, Fizyka, 11.OPTYKA, 11.Optyka geometryczna
Sprawozdanie 11, Wydział Fizyki
Laboratorium fizyka, UDO, Wydzia˙: AEI
Laboratorium fizyka, miony, Wydział Inżynierii
Laboratorium fizyka, miony, Wydział Inżynierii
Fizyka 2 11 elementy astrofizyki
fizyka z 11 09
Laboratorium fizyka, maciek, WYDZIAŁ INŻYNIERI
Fizyka 11
HALLM, studia, semestr II, SEMESTR 2 PRZYDATNE (od Klaudii), FIZYKA DO MOICH LABOREK, fizyka 11
Zwierciadla plaskie i kuliste, Fizyka, 11.OPTYKA, 11.Optyka geometryczna
laborka 2 - Hall, studia, semestr II, SEMESTR 2 PRZYDATNE (od Klaudii), FIZYKA DO MOICH LABOREK, fiz
15. Zjawisko Halla, studia, semestr II, SEMESTR 2 PRZYDATNE (od Klaudii), FIZYKA DO MOICH LABOREK,
fizyka 11, AGH Budownictwo, Fizyka skał i gruntów
Fizyka 11, MIBM WIP PW, fizyka, Fizyka - wykład egzamin, idmt22

więcej podobnych podstron