SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, KONSPEKTY, ĆWICZENIA


SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

DATA: 19.01.2010

KLASA: Icd

MIEJSCE ĆWICZEŃ: sala gimnastyczna

LICZBA ĆWICZĄCYCH: 18

ZASTOSOWANE PRZYBORY I PRZYRZĄDY: piłki do piłki ręcznej, szarfy

Temat lekcji: Piłka ręczna - doskonalenie techniki podań i chwytów piłki w miejscu i w ruchu oraz kozłowania piłki.

Zadania szczegółowe;

WIADOMOŚCI: uczeń zapozna się z podstawowymi rodzajami podań , pozna znaczenie prawidłowego ułożenia ręki przy rzucie;

UMIEJĘTNOŚCI: uczeń będzie umiał poprawnie ułożyć ręce przy chwycie piłki, poprawnie prowadzić rękę przy rzucie piłki, będzie doskonalił dokładność podania i wyjścia do podania;

SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA: doskonalenie siły i dokładności podania, kształtowanie koordynacji ruchów ramion i nóg przy podaniu i chwycie;

AKCENT WYCHOWAWCZY: współdziałanie w dwójkach, uświadamianie potrzeby poznania i wykorzystania ćwiczeń podczas rozgrzewki.

ZASTOSOWANE METODY: naśladowcza - ścisła; zadaniowa - ścisła.

ZASTOSOWANE FORMY: zespołowa, w parach, frontalna

NAZWA

PUNKTU

TOKU

LEKCJI

NAZWA I OPIS ĆWICZENIA

CZAS

W

MIN

UWAGI

ORGANIZACYJNO

- METODYCZNE

I CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Czynności

organizacyjno -

porządkowe

- zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności i przygotowania do zajęć, podanie zadań lekcji

2'

- ustawienie w dwuszeregu;

- przypomnienie o zdjęciu zegarków, biżuterii

2. Przygotowanie do wysiłku

LAWINA

Jedna osoba jest berkiem i zostaje oznaczona szarfą. Stara się ona schwytać innych, uciekających w różne strony. Osoby dotknięte przez berka pomagają łapać pozostałych.

4'

- ustawienie w luźnej gromadzie na wyznaczonym polu;

- osoba dotknięta przez berka zakłada szarfę i jest kolejnym berkiem

3. Ćwiczenia kształtujące mięśnie RR,

NN, T

1. Ćwiczenia w parach:

 • ustawienie tyłem do siebie w małym rozkroku, RR podane sobie nawzajem w bok, skłony boczne T;

 • ustawienie przodem do siebie RR oparte na barkach partnera, opad T w przód, skręty w lewą i prawą stronę;

 • w przysiadzie naprzeciwko siebie „walka kogutów” uczniowie skaczą, przepychają się dłońmi tak aby partner stracił równowagę;

 • ustawienie przodem do siebie dłonie podane nakrzyż naśladujemy „piłowanie drzewa”.

2. Ćwiczenia z piłkami:

 1. W truchcie:

 • przekładanie piłki wokół T z ręki do ręki;

 • krążenie prawej, następnie lewej ręki z piłką trzymaną w dłoni;

 • ugniatanie piłki palcami z pracą szyi;

 • toczenie piłki po podłodze prawą i lewą ręką.

 1. W marszu:

 • podrzuty i chwyty piłki;

 • podrzuty i chwyty po koźle;

 • podrzuty lewą ręką, a chwyt prawą i odwrotnie.

 1. W miejscu:

 • w rozkroku toczenie piłki między stopami;

 • przerzucanie piłki nad głową z ręki do ręki;

 • kozłowanie piłki prawą i lewą ręką

8'

- każdy ma piłkę

II CZĘŚĆ GŁÓWNA

1. Ćwiczenia z piłką w parach

1. W miejscu:

  • podania piłki prawą i lewą ręką półgórne i górne;

  • podania piłki kozłem prawą i lewą ręką;

  • podania piłki zza głowy partner chwyta piłkę po koźle.

2. W ruchu:

  • podania piłki po trzech krokach półgórne;

  • podania piłki po trzech krokach kozłem;

10'

- jedna piłka na parę na szerokość sali;

- powtarzamy 5* na każdą rękę;

- po każdym podaniu powrót na swoje miejsce;

2. Ćwiczenia w rzędach

# podania górne i kozłem po oddaniu piłki przebiegnięcie na koniec swojego rzędu;

# podania górne i kozłem po oddaniu piłki przebiegnięcie na koniec przeciwnego rzędu;

# podania górne i kozłem po przekątnej ze zmianą miejsc w rzędach.

6'

- dwa rzędy naprzeciw siebie;

- podajemy prawą ręką;

3. Doskonalenie podań, chwytów, kozłowania w zabawie

POCZTA

Pierwsza osoba z szeregu podaje piłkę do drugiej po przeciwnej stronie dowolnym wcześniej wykorzystywanym sposobem. Ta kieruje ja do następnej itd. Piłka poczta przechodzi w ten sposób od jednego do drugiego szeregu nie omijając nikogo z uczestników zabawy. Uczestnicy liczą liczbę podań piłki. W tym czasie druga drużyna kozłując piłkę jeden za drugim po kolei jak najszybciej obiega uczestników ustawionych w dwuszeregu skracając im czas podań.

5'

- ustawienie w dwuszeregu jednej drużyny w odległości 5 kroków;

- druga w rzędzie z jednej strony boiska;

- po jednej piłce dla drużyny;

- zwycięża drużyna która miała więcej podań piłki w czasie biegu przeciwnej drużyny.

4. Gra szkolna

PIĘĆ PODAŃ

Gracze jednej drużyny muszą wykonać 5 podań piłki między sobą uważając by piłka nie upadła na podłogę. Podania wykonujemy jednorącz. Z piłką możemy wykonać dwa kroki. Ostatnie podanie ma być rzutem na pustą bramkę.

10'

 • dwie drużyny o równej liczbie graczy;

 • upadek piłki powoduje że liczymy od początku;

- gramy do 4 punktów

III CZĘŚĆ KOŃCOWA

1. Zabawa uspokajająca

KTO ZMIENIŁ MIEJSCE

Jeden z uczestników przygląda się wszystkim siedzącym w kole, a następnie odwraca się tyłem. W tym czasie uczestnicy zmieniają się miejscami. Po odwróceniu się zgadujący musi wskazać osoby, które zmieniły się miejscami.

5'

- ustawienie w kole;

- można dokonać maksymalnie dwóch zmian

2. Czynności porządkowe

- sprzątnięcie sali, zbiórka, pożegnanie

2'

- ustawienie w dwuszeregu

BIBLIOGRAFIA:

 1. Roman Trześniowski „ Zabawy i gry ruchowe”.

 2. Ewa Gieras, Leszek Krupiński „ Wychowanie fizyczne. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli gimnazjum”.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO nr 1 (wrzesień), KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (kwiecień), KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO na instruktora, KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO nr 1, KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (luty), KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (kwiecień), KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO nr 2(październik), KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO nr 1 (wrzesień), KONSPEKTY, ĆWICZENIA
SCENARIUSZ LEKCJI na śniegu, KONSPEKTY, ĆWICZENIA
Nowy folder (3), 2d-15.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2dII-15.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), SKS-28.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2cII-28.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 3adII-19.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 3adII-26.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2dII-29.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 3bc-15.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Nowy folder (3), 2a-23.09, Scenariusz lekcji wychowania fizycznego

więcej podobnych podstron