czynnosci wykonywane na budowie, BUDOWNICTWO, UPRAWNIENIA BUDOWLANE, Upraw. bud. 2010


WENTYLACJA MECHANICZNA

Czynności wykonywane w celu wykonania instalacji wentylacji mechanicznej:

 1. Wyznaczenie trasy przebiegu kanałów i sprawdzenie braku kolizji z istniejącymi instalacjami w oparciu o dokumentację wykonawczą.

 2. Przyjęcie i rozładunek kanałów wentylacyjnych na budowę.

 3. Izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną na folii samoprzylepnej Rockwool Klimafix.

 4. Wykonanie podwieszeń dla kanałów wentylacyjnych

 5. Montaż głównych ciągów wentylacyjnych

 6. Montaż klap ppoż firmy Trox o odporności ogniowej 120 minut.

 7. Obłożenie kanałów wentylacyjnych płytami ognioochronnymi Conlit Plus firmy Rockwool.

 8. Podłączenie do centrali wentylacyjnej. Założenie połączeń elastycznych. Tłumików. Montaż wentylatorów nawiewnych/wyciągowych. Ewentualnie: Podłączenie nawiewu do głównego kanału wentylacyjnego nawiewnego/wywiewnego albo szachtu wentylacyjnego.

 9. Montaż nawiewników i wywiewników

 10. Podłączenie urządzeń klimatyzacyjnych (klimakonwektorów), nawiewników i wywiewników elastycznymi przewodami wentylacyjnymi typu Aluflex.

 11. Poprawki izolacji z wełny mineralnej.

 12. Uruchomienie central wentylacyjnych/wentylatorów.

 13. Wykonanie regulacji i pomiarów wentylacji.

Punkt 6 i 7 może ale nie musi wystąpić.

INSTALACJA WOD-KAN, CWU, ZW

 1. Wyznaczenie trasy przebiegu instalacji cwu, zw, kanalizacyjnej i sprawdzenie braku kolizji z istniejącymi instalacjami.

 2. Przyjęcie i rozładunek materiału. Instalację kanalizacyjną wykonujemy z rur PVC Wawin. Instalację cwu, zw wykonujemy najczęściej z rur PP np. BOR Plus, Aquatherm albo Uponor.

 3. Wytrasowanie miejsc wykonania przewiertów w stropie i wykonanie otworów wiertnicą diamentową.

 4. Montaż rur zw, cwu, kanalizacyjnych.

 5. Wykonanie przejść ppoż w technologii Hilti za pomocą opasek CP 648 i masy CP 601S

 6. Sprawdzenie szczelności instalacji kanalizacyjnej. Wykonanie próby ciśnieniowej instalacji wody ciepłej i zimnej.

 7. Montaż izolacji ciepłochronnej Thermaflex na rurach wody zimnej i ciepłej.

 8. Montaż podgrzewaczy pojemnościowych i armatury sanitarnej, montaż urządzeń kontrolno pomiarowych (liczników).

 9. Płukanie instalacji.

 10. Czyszczenie filtrów.

 11. Dezynfekcja instalacji zimnej wody użytkowej

 12. Uruchomienie instalacji.

INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO i WODY LODOWEJ

 1. Wyznaczenie trasy przebiegu instalacji CT, WL sprawdzenie braku kolizji z istniejącymi instalacjami.

 2. Przyjęcie i rozładunek materiału

 3. W przypadku rur stalowych czarnych: Przygotowanie miejsca do czyszczenia i malowania rur. Czyszczenie i podwójne malowanie rur stalowych.

 4. Przygotowanie zawieszeń pod rurociągi.

 5. Montaż instalacji WL i CT.W przypadku rurociągów stalowych spawanie, a rur PP zgrzewanie. Montaż armatury (zawory odcinające, filtry siatkowe, zawory regulacyjne)

 6. Wykonanie próby ciśnieniowej.

 7. Poprawki spawalnicze w przypadku nieszczelności

 8. Uzupełnienie powłoki malarskiej.

 9. Płukanie instalacji.

 10. Czyszczenie filtrów

 11. Montaż urządzeń kontrolno pomiarowych

 12. Montaż izolacji przeciwroszeniowej i ciepłochronnej. Izolacja WL izolacją firmy Armaflex, CT firmy Thermaflex

 13. Podłączenie instalacji do głównych rurociągów WL i CT. Podłączenie klimakonwektorów.

 14. Uzupełnienie izolacji w miejscach podłączeń z klimatyzacyjnymi.

 15. Wykonanie regulacji hydraulicznej układu (nastawy zaworów równoważących)

 16. Uruchomienie instalacji.

 17. Sprawdzenie poprawności działania i doregulowanie instalacji.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Trzeba pamiętać o bhp przy trudnych warunkach atmosferycznych, budownictwo, Uprawnienia budowlane, p
Statystyczna karta wypadku, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki, azbest, bhp
Pakiet 1 w-4, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki, azbest, bhp
Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki
Regulamin Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Uprawnienia budowl
Pakiet 1 w-3, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki, azbest, bhp
Dz Nr. 49.poz 330 NOWE OGÓLNE PRZEPISY BHP, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki
Usługa jest to czynność wykonywana na?nej rzeczy n1h9o
Spis wykładów-PIS, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki, azbest, bhp
Usługa jest to czynność wykonywana na?nej rzeczy np
OBJAŚNIENIA do karty, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki, azbest, bhp
wniosek rozpoczęcie stazu, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki
karta szkolenia wstępnego, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki, azbest, bhp
Błędy na dachu, Budownictwo, Wady budowlane
Pakiet 1-Wprowadzenie, budownictwo, Uprawnienia budowlane, potrzebne druki, azbest, bhp

więcej podobnych podstron