positive-pytania, III, IV, V ROK, SEMESTR II, POSITIVE PSYCHOLOGY BETWEEN HAPPINESS AND GOOD LIFE, pytania


30pyt tylko z wykładów.były dwie grupy o całkiem różnych pyt.

1 levels of analysis of PP - kto wymyślił i jakie (Linley, pragmatic i meta-psychological)
2 co najmocniej koreluje z SWB
3 Kto stworzył World Database of Happiness - Veenhoven
4 dwa zapomniane cele (misje) psychologii - making the lives of people more productive and fulfilling and identification and nurturing of genius
5 przedstawiciele eudaiomonizmu
6 z czego składa sie SWB - high PA low LA i LS
7 kto wymyślił maszynę doświadczeniową - Nozick
8 kto wymyślił sześcioczynnikową teorię Psycholological WB - Carol Ryff
9 Kto stworzył etykę nikomachejską - Arystoteles
10 Kto był pomysłodawcą mierzenia SWB i Happiness - utylitarians
11 główny przedstawiciel badań nad character education - Lickona
12 o wartości w character education - uniwersalne 
13 Theoretical context of the classification of character strengths by Seligman - positive psychology, trait theory and virtue ethics
14 core values of VIA - courage, justice, temperance, transcendency, wisdom, humanity
15 character strength - contributes to good life and is morally valued in its own right
16 The philosophical expressions of the chasm between the good and the happy life - Fact / Value distinction (tylko ta odp była), Is - ought problem, Naturalistic fallacy
17 Isen and the causal character of happiness - happiness causes prosocial behaviour
18 wisdom w wąskim znaczeniu - perspective
19 The critique by Barry Schwartz & Kenneth E. Sharp of classification of Peterson & Seligman - virtues and strengths should not be treated as independent 
20 qualitative criteria of wisdom Berlin Wisdom Paradigm czego nie obejmowały? tam akurat post-conventional stage of moral development
21 dwa wymiary modelu Keyes i Lopez - Mental Illness i SWB
22 intentional activity in hedonic treadmill - 40%
23 SEAL gdzie wprowadzono? - UK
24 na podstawie czyjego modelu emocji SEAL - Ellis
25 Krytyka BArbary Held - the dominant (separatist) Message of PP
26 defensive pessimism dla kogo korzystny? - chyba high anxiety
27 Evaluation Space Model - positive and negative emotions are relatively independent 
28 difference between sick-souls and healthy minded - issue of the 'original sin' Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania [zbiór], III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKLAMY, pytania
reklama-pytania, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKLAMY, pytania
zagadnienia z wykładów1, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKLAMY, opracowania
podstawowe zagadnienia z p.zach.konsumenckich, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKL
zagadnienia z wykładów2, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKLAMY, opracowania
pytania z neuro, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY NEUROBIOLOGII ZACHOWANAI I ETOLOGII, pytania
Pytania.egzaminacyjne Psychologia 2010, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY NEUROBIOLOGII ZACHOWANA
R&M-pytania, III, IV, V ROK, SEMESTR II, REKLAMA I MARKETING, pytania
psychofizjologia - pytania, III, IV, V ROK, SEMESTR II, WPROWADZENIE DO PSYCHOFIZJOLOGII, pytania
NOTATKI do wykładów, III, IV, V ROK, SEMESTR II, WPROWADZENIE DO PSYCHOFIZJOLOGII, notatki
MARZENIA SENNE [notatki], III, IV, V ROK, SEMESTR II, SYSTEM ILOŚCIOWEJ ANALIZY MARZEŃ SENNYCH, nota
pytania z psychoterapii (2), III, IV, V ROK, SEMESTR I, WPROWADZENIE DO PSYCHOTERAPII, pytania
psychologia stresu rozdz. 2, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PSYCHOLOGIA STRESU, opracowania
Deklaracja Praw Dziecka, III, IV, V ROK, SEMESTR II, ETYKA ZAWODU PSYCHOLOGA, ustawy

więcej podobnych podstron