Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych (2)


Częstochowa, dnia .........................

Imię, nazwisko,

dokładny adres zamieszkania.

Do

Sądu Rejonowego

Wydział ................... (wpisać nazwę wydziału)

w Częstochowie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Wydział ................... (wpisać nazwę wydziału)

Sygn. akt I C 271/05

WNIOSEK O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH

Wnoszę o zwolnienie .............. (podać czy całkowite czy częściowe) od kosztów sądowych w sprawie przeciwko ....................... o .......... .

UZASADNIENIE

(należy podać okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................

własnoręczny podpis

Załączniki:

Uwaga! Zwolnienia z kosztów sądowych może domagać się osoba fizyczna, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść ich bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
WNIOSEK O ZWOLNIENIE OD KOSZTOW SADOWYCH
16 wniosek o zwolnienie od kosztow sadowych, testy, cywilne
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
wniosek o zwolnienie od kosztow sadowych
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
14 Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych 58 kB
wniosek o zwolnienie od kosztow sadowych, DOKUMENT
Wzory wniosków, Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, Siedlce, 20 lipca 2005 r
WNIOSEK O ZWOLNIENIE OD KOSZTOW SADOWYCH
Wniosek o zwolnienie od kosztow sadowych
wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
36 Wniosek powoda o zwolnienie od kosztów sądowych
Wniosek o zwolnienie od kosztów, PRAWO, Umowy

więcej podobnych podstron