Mikrofale do druku, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)


Opracowanie wyników:

Pierwszą rzeczą jaką mierzyliśmy była długość fali. Ustawiliśmy metalowy ekran w odległości 90 [cm] od wylotu anteny nadawczej prostopadle do osi wiązki promieniowania tak aby uzyskać fale stojącą. Pomiędzy ekranem a anteną nadawczą umieściliśmy sondę detekcyjną. Przy pomocy statywu przesuwaliśmy co 5 [mm] sondę wykonując pomiar sygnału sondy. Pomiary dokonywaliśmy do uzyskania około sześciu maksimów. Niżej przedstawiamy rezultaty naszych pomiarów.

x[cm]

[V]

X[cm]

[V]

x[cm]

[V]

x[cm]

[V]

x[cm]

[V]

x[cm]

[V]

1,5

32

7,5

20

13,5

15

19,5

25

25,5

29

31,5

7

2

21

8

30

14

21

20

12

26

26

32

28

2,5

19

8,5

16

14,5

29

20,5

21

26,5

11

32,5

26

3

31

9

18

15

15

21

30

27

27

33

21

3,5

22

9,5

32

15,5

17

21,5

15

27,5

35

33,5

17

4

17

10

20

16

32

22

19

28

8

4,5

30

10,5

13

16,5

20

22,5

32

28,5

22

5

27

11

29

17

13

23

15

29

40

5,5

16

11,5

26

17,5

30

23,5

17

29,5

18

6

27

12

13

18

24

24

34

30

14

6,5

31

12,5

24

18,5

13

24,5

19

30,5

40

7

15

13

30

19

26

25

14

31

27

Tabela 1

Kolejną rzeczą jaką wykonaliśmy było wyznaczenie polaryzacji fali elektromagnetycznej. Ustawiliśmy sondę detekcyjną w odległości 60 [cm] od wylotu anteny nadawczej. Pomiędzy sondą detekcyjną i antena nadawczą w odległości 15 [cm] od sondy ustawiliśmy ruchomy metalowy ekran o podłużnych szczelinach, które mogły się poruszać w płaszczyźnie pionowej. Mierzyliśmy sygnał sondy detekcyjnej jako funkcje kąta pomiędzy poziomem i kierunkiem szczelin w ekranie, który zmienialiśmy co 10 stopni. Otrzymaliśmy następujące wyniki :

Kąt[°]

[mV]

Kąt[°]

[mV]

Kąt[°]

[mV]

0

39,5

80

0

160

28

10

34,8

90

0

170

32,5

20

29,5

100

0,1

180

37

30

21,8

110

0,5

40

13,3

120

1,4

50

5,5

130

6,3

60

1,1

140

13,8

70

0,2

150

21,8

Tabela 2

Kolejną rzeczą jaką badaliśmy była interferencja mikrofal. Do dyspozycji mieliśmy dwie szczeliny, przez które przepuszczaliśmy wiązkę mikrofal. Odległości źródła od szczelin, a także między szczelinami, a sondą detekcyjną były rzędu 20 - 30 [cm]. Sondę detekcyjną przesuwaliśmy równolegle do szczelin i mierzyliśmy sygnał sondy. Poniżej przedstawiamy otrzymane przez nas wyniki :

x[cm]

[mV]

x[cm]

[mV]

x[cm]

[mV]

x[cm]

[mV]

x[cm]

[mV]

5

26

12

15

19

60

26

11

33

37

5,5

25

12,5

12

19,5

68

26,5

12

33,5

35

6

24

13

8

20

72

27

15

34

34

6,5

25

13,5

4

20,5

62

27,5

17

34,5

40

7

33

14

1

21

51

28

23

35

35

7,5

49

14,5

2

21,5

48

28,5

30

35,5

33

8

47

15

5

22

45

29

33

36

26

8,5

43

15,5

9

22,5

36

29,5

39

36,5

25

9

40

16

14

23

32

30

45

37

30

9,5

36

16,5

20

23,5

25

30,5

47

10

33

17

23

24

16

31

50

10,5

29

17,5

38

24,5

11

31,5

40

11

26

18

45

25

10

32

42

11,5

19

18,5

56

25,5

11

32,5

40

Tabela 3

Ostatnim pomiarem jaki wykonaliśmy było wyznaczenie charakterystycznej długości fal dla falowodu o przekroju prostokątnym. Falowód ustawiliśmy w odległości 50 [cm] od źródła mikrofal, natomiast sondę detekcyjną umieściliśmy 10 [cm] za falowodem. Falowód był tak skonstruowany, że mogliśmy regulować jego szerokość. Zwiększaliśmy ją i badaliśmy sygnał sondy.

x [mm]

[mV]

x [mm]

[mV]

x [mm]

[mV]

0

0,8

14

5,3

28

77

2

0,9

16

6,7

30

82

4

0,9

18

60

32

109

6

0,8

20

74

34

148

8

1,2

22

72

36

185

10

2,1

24

79

12

4,5

26

82

Tabela 4

Wnioski:

Na podstawie wyników z `Tabeli 1' narysowaliśmy wykres 1. Z wykresu odczytaliśmy odległości pomiędzy kolejnymi maksimami oraz kolejnymi minimami. Na podstawie uzyskanych odczytów oraz `tabeli 1' obliczyliśmy długość fali. Wyniosła ona około 3,1[cm].

Na podstawie danych z `tabeli 2' otrzymujemy wykres nr 2. Możemy zauważyć na nim wyraźną zależność natężenia mikrofal od kąta pod jakim był ustawiony polaryzator.

Z `tabeli 3' otrzymujemy wykres nr 3 - wykres interferencji. Możemy na nim zaobserwować wyraźne pojawianie się maksimów i minimów interferencyjnych.

Na podstawie wyników otrzymanych przy badaniu falowodu i wyznaczaniu charakterystycznej długości fali, otrzymaliśmy wykres zależności sygnału sondy w funkcji długości fali. Patrząc na wykres widzimy silny wzrost napięcia na detektorze dla x=18 [mm]=1,8 [cm], zatem ze wzoru (5) otrzymujemy (dla m=1 oraz n=0) :

λb=3,6[cm]Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
labolatorium2, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
10 moj konspekt, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
konspekt(1), agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
samoindukcja cewki, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
Kospekt teoria, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
labolatorium4, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
tabele9, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
22wstep, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
Opracowanie 10, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
fizyka 2, agh wimir, fizyka, Fizyka
22opr, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
ZESTAW2A, agh wimir, fizyka, fiza
7 konspekt, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
do druku 10, sprawozdania, Fizyka - Labolatoria, 10
konspekt Cw5, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
lab22wyniki, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)

więcej podobnych podstron