T 13 TiS semestr 2 Podstawowe ustawy i konwencje w działalności transportowej i spedycyjnej


T. 13 Podstawowe ustawy i konwencje w działalności transportowej i spedycyjnej

W tym temacie poznamy:

Konwencja - umowa Międzynarodowa jest obecnie najważniejszym instrumentem regulującym stosunki międzynarodowe. Za umowę międzynarodową uważa się zgodne oświadczenie woli (porozumienie) co najmniej dwóch podmiotów prawa międzynarodowego (przede wszystkim: państw lub organizacji międzynarodowych) regulowane przez prawo międzynarodowe i wywołujące skutki w sferze prawa międzynarodowego, niezależnie od tego, czy jest ujęte w jednym, czy w większej liczbie dokumentów, i bez względu na jego nazwę.

TRANSPORT DROGOWY

Konwencje wiedeńskie

Konwencja o ruchu drogowym oraz Konwencja o znakach i sygnałach drogowych zostały sporządzone w Wiedniu w dniu 8 listopada 1968 roku. Konwencje te nie dotyczą bezpośrednio przedsiębiorstw transportowych, niemniej zgodnie z w/w konwencjami ich strony zgodziły się na ujednolicenie podstawowych zasad ruchu drogowego zawartych w przepisach krajowych, w celu ułatwienia ruchu międzynarodowego. Oznacza to, że kierowca (przewoźnik) zobowiązany jest stosować się do przepisów krajowych obowiązujących w danym państwie - stronie Konwencji, natomiast ze względu na jej postanowienia spodziewać się może, że podstawowe zasady ruchu drogowego będą identyczne z zasadami przyjętymi w kraju, z którego pochodzi z wyjątkami dotyczącymi takich spraw jak:

Ponadto strony zobowiązały się do uznania krajowych dokumentów, takich jak:

Konwencja TIR

Jest to konwencja celna, ale ze względu na powszechność jej kojarzenia z transportem drogowym została w tym miejscu przedstawiona. Dotyczy międzynarodowego przewozu towarów transportem drogowym i powstała w Genewie 14 listopada 1975 r. Stronami są prawie wszystkie kraje europejskie i kraje WNP. Podstawowym dokumentem jest Karnet TIR, będący jednocześnie gwarancją celną (do wartości 50000 USD potencjalnych należności celnych). Karnety w imieniu Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU), z siedzibą w Genewie, wydają tzw. stowarzyszenia poręczające. W Polsce jest to Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (ZMPD) z siedzibą w Warszawie.

Konwencja CMR

Konwencja regulująca zasady, prawa i obowiązki stron umowy zarobkowego, drogowego przewozu międzynarodowego. Określa również maksymalną odpowiedzialność przewoźnika za zniszczenie towaru powierzonego do przewozu do wysokości 25 franków szwajcarskich za kilogram wagi brutto. Konwencja została podpisana w Genewie w 1956 roku, ratyfikowana przez Polskę 14 września 1962 roku. Konwencja CMR nie ma zastosowania do:

Konwencja ADR

Konwencja o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, podpisana została w Genewie 30 września 1957 roku. Została ratyfikowana przez Polskę w 1975 roku. Przepisy konwencji ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim. Ostatnia nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2007 roku. Jeden z załączników (A) obejmuje podział wszystkich produkowanych na świecie towarów na 9 klas zagrożeń oraz zawiera szczegółową klasyfikację tych towarów w poszczególnych klasach. Szczegółowa klasyfikacja zawiera podział na:

Załącznik (B) szczegółowo określa:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
kolo, Studia PWR Tranposrt Mechaniczny Politechnika Wrocławska, SEMESTR V, Podstawy projektowania śr
podstawy logistyki, Logistyka - Transport i magazyny - ściąga, Konwencjonalny system transportowy
Mikro w 2a Narzędzia mikro, Transport PW, semestr 1, podstawy ekonomii
MAKROEKONOMIA dobra, Transport PW, semestr 1, podstawy ekonomii
T 8 TiS semestr 2 Świadczenie usług transportowo spedycyjnych w świetle kodeksu hanslowego
Podstawy prawne działalności gospodarczej-cw 3- 04.11.13, Studia, Polityka społeczna II stopień, Sem
sciaga-1+2 kolo, Studia PWR Tranposrt Mechaniczny Politechnika Wrocławska, SEMESTR V, Podstawy proje
T-6. TiS semestr 2 - Przedsiębiorstwo spedycyjne, Logistyka, Transport i spedycja
sciaga z balwana 2 kolo, Studia PWR Tranposrt Mechaniczny Politechnika Wrocławska, SEMESTR V, Podsta
T.13 CHARAKTERYSTYKI UZYTKOWANIA SRODKOW TRANSPORTOWYCH, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
ekonomia pytania, Transport PW, semestr 1, podstawy ekonomii
T-7. TiS semestr 2 - Prawne aspekty działalności spedycyjnej, Logistyka, Transport i spedycja
T-2. TiS semestr 2 - Czynności spedycyjne, Logistyka, Transport i spedycja
kolo, Studia PWR Tranposrt Mechaniczny Politechnika Wrocławska, SEMESTR V, Podstawy projektowania śr
akademia cisco ccna semestr 2 podstawowe wiadomosci o routerach i routingu
zarzadzanie piatek 1 czerwca, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Semestr 2, Podstawy Zarządzania
Z2, Szkoła, Semestr 5, Podstawy Automatyki - laboratoria, Automaty lab, Automaty, Zestawy
Projekt mostu sprężonego, Skrypty, PK - materiały ze studiów, I stopień, SEMESTR 8, Podstawy konstru

więcej podobnych podstron