Badanie indukcyjnego silnika pierścieniowego

Pobierz dokument
Badanie indukcyjnego silnika pierścieniowego.doc
Rozmiar 2,6 MB

0x08 graphic
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Laboratorium maszyn elektrycznych

Ćwicenie

nr

2.

Temat:

Badanie indukcyjnego silnika pierścieniowego.

Zespół:

1)Celiński Rafał

2)Chycki Grzegorz

3)Dąbek Arkadiusz

4)Furmanek Magdalena

Data wykonania ćwiczenia:

29.03.2000r.

Data oddania sprawozdania:

29.05.2000r.

Ocena:

1. Cel ćwiczenia.

Celem ćwiczenia było dobranie rozrusznika dla indukcyjnego silnika pierścieniowego, dobór nastaw przekaźników czasowych oraz rejestracja przebiegów prądu silnika w funkcji czasu podczas rozruchu silnika .

2.Działanie układu .

Uruchomienie następuje z chwilą naciśnięcia przycisku R. (wyłącznik 1WR zamknięty ). Zadziała wtedy stycznik liniowy SL , silnik rozpoczyna rozruch na pierwszym stopniu, a przekaźnik czasowy 1PC odmierza czas t1 rozruchu na tym stopniu. Po upływie czasu t1 zostaje uruchomiony stycznik 1SR

(zadziałanie 1PC ), który powoduje zwarcie sekcji rezystorów Rd1-Rd2 i załącza przekaźnik czasowy 2PC Po odmierzonym czasie t2 zwarta zostaje sekcja Rd2-Rd3

( zadziałanie przekaźnika 2PC powoduje uruchomienie stycznika 2SR )

i załączono przekaźnik 3PC na trzecim stopniu rozruchowym. Po odmierzonym czasie rozruchu na trzecim stopniu zostaje zwarty wirnik silnika i rozruch kończy się. Układ można wyłączyć wyłącznikiem W.

W celu skrócenia oczekiwania na ponowne przeprowadzenie rozruchu napęd można hamować dynamicznie naciskając przycisk H . Silnik zostaje wówczas zasilany jednofazowo prądem stały ze źródła o regulowanym napięciu.

3.Układ sterowania.

0x01 graphic

Dobór rozrusznika.

Parametry znamionowe silnika :

Pn = 3 kW b = 3

U20 = 80 V J=2.5 kg/m2

Un = 380 V I2R=0.8 I2n=20.8A

I2n = 26 A I2st=0.1 I2n=2.6A

nn = 1420 obr/min

no = 1500 obr/min

cosϕ = 0.81

0x01 graphic
p=2

0x08 graphic

0x08 graphic
ωn = = 148.6 s-1

0x08 graphic
ωo = = 157 s-1

sn = = 0.053

0x08 graphic
0x08 graphic
R2 =

0x08 graphic

Mn =

Wyznaczanie czasów rozruchów i wartości rezystorów na stopniach rozruchowych w zależności od ich liczby.

a) dwa stopnie rozruchowe k=2

R I =0x01 graphic
=0x01 graphic
= 2,22Ω.

--> [Author:R0]

Wyznaczenie prądu przełączenia :

0x08 graphic

I2p = I2R =4.02 A0x01 graphic

Wyznaczenie rezystancji stopnia drugiego :

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
RΙΙ = RΙ =0.43 Ω

Wyznaczenie wartości rezystorów dodatkowych :

r1 = RΙ - RΙΙ r1 = 1.79Ω

r2 = RΙΙ - R2 r2 =0.347Ω

Wyznaczenie czasów przełączeń :

=0x01 graphic
s

=0x01 graphic
s

0x08 graphic

tΙ = TMΙ ln =70.2 s

=5.33 s

0x08 graphic

tΙΙ = TMΙΙ ln tII = 13.59 s

Całkowity czas rozruchu :

tΣ = t1 + t2 + 3TM tΣ = 86.88 s

b) trzy stopnie rozruchowe -k = 3

dla tego przypadku była realizacja praktyczna

Wyznaczenie rezystancji stopnia pierwszego :

0x01 graphic
=0x01 graphic
=0x01 graphic
= 2,22Ω.

--> [Author:R0]

Wyznaczenie prądu przełączenia :

0x08 graphic

I2p = I2R =0x01 graphic
A0x01 graphic

Wyznaczenie rezystancji stopnia drugiego :

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
RΙΙ = RΙ =0x01 graphic
Ω

Wyznaczenie rezystancji stopnia trzeciego:

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
RΙΙΙ = RΙΙ = 0x01 graphic
Ω 0x01 graphic

Jeżeli rezystory są prawidłowo dobrane, powinna zachodzić równość 0x01 graphic
:0x01 graphic

0x01 graphic

RIV=R2

widzimy że RIV jest równe co do wartości z rezystorem R2 więc wartości rezystorów zostały poprawnie dobrane

Wyznaczenie wartości rezystorów dodatkowych :

0x08 graphic
r1 = RΙ - RΙΙ r1 = 1.478Ω r1 = 1.57Ω

r2 = RΙΙ - RΙΙΙ r2 =0.494 Ω rezystory zastosowane : r2 = 0.51Ω

r3 = RΙΙΙ - R2 r3 =0.165 Ω r3 = 0.16Ω

Wyznaczenie czasów przełączeń :

=0x01 graphic
s

=0x01 graphic
s

0x08 graphic

tΙ = TMΙ ln =39.4 s

=0x01 graphic
s

0x08 graphic

tΙΙ = TMΙΙ ln t2 = 13.15 s

=0x01 graphic
s

0x08 graphic

tΙΙΙ = TMΙΙΙ ln t3 = 4.4 s

Całkowity czas rozruchu :

tΣ = t1 + t2 + t3 + 3TM tΣ = 60.046 s

c) cztery stopnie rozruchowe k = 4

RΙ = 2.2 Ω

Wyznaczenie prądu przełączenia :

I2p = 9.15 A

Wyznaczenie rezystancji stopnia drugiego :

RΙΙ = 0.96 Ω

Wyznaczenie rezystancji stopnia trzeciego :

RΙΙΙ = 0.42 Ω

Wyznaczenie rezystancji stopnia czwartego:

RΙV = 0.18 Ω

Wyznaczenie rezystorów dodatkowych :

r1 = 1.24 Ω

r2 = 0.54 Ω

r3 = 0.24 Ω

r4 = 0.1 Ω

Wyznaczenie czasów przełączeń ;

TM =1.03s

TMΙ = 27.55 s t1 = 28.15s

TMΙΙ = 11.9 s t2 = 12.15s

TMΙΙΙ = 5.2 s t3 = 5.3s

TMΙV = 2.23 s t4 = 2.27s

Całkowity czas rozruchu :

tΣ = 50.96 s

d) cztery stopnie rozruchowe k =4

dla prądu

I2st=0.3I2n=7.8

Wyznaczenie rezystancji stopnia pierwszego :

0x01 graphic
=0x01 graphic
=0x01 graphic
= 2,22Ω.

--> [Author:R0]

Wyznaczenie prądu przełączenia :

0x08 graphic

I2p = I2R = 9.15A0x01 graphic

Wyznaczenie rezystancji stopnia drugiego :

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
RΙΙ = R = 0.96

Wyznaczenie rezystancji stopnia trzeciego:

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
RIII = RII =0.42Ω 0x01 graphic

Wyznaczenie rezystancji stopnia czwartego:

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
RΙV = RIII = 0.18Ω

Wyznaczenie wartości rezystorów dodatkowych :

r1 = RΙ - RΙΙ r1 = 1.24Ω

r2 = RΙΙ - RΙΙΙ r2 =0.54 Ω

r3 = RΙΙΙ - RΙV r3 =0.24 Ω

r4 = RΙV -R2 r4 = 0.1 Ω

Wyznaczenie czasów przełączeń :

=0x01 graphic
s

0x01 graphic
s

0x08 graphic

tΙ = TMΙ ln =62.3s

0x01 graphic
s

0x08 graphic

tΙΙ = TMΙΙ ln t2 = 26.9 s

0x01 graphic
s

0x08 graphic

tΙΙΙ = TMΙΙΙ ln t3 = 11.7s

0x01 graphic

0x08 graphic
0x01 graphic
t4=5.04s

Całkowity czas rozruchu :

tΣ = t1 + t2 + t3 +t4+ 3TM tΣ = 109.03 s

Wnioski.

4.Wnioski.

Najkorzystniejszym rozruchem silnika pierścieniowego pod względem czasu rozruchu byłby rozruch przy 0x01 graphic
. Czas rozruchu w tym przypadku byłby najkrótszy, ponieważ prąd przełączenia byłby równy prądowi rozruchowemu.

Rozruch taki można przedstawić za pomocą następującej charakterystyki:

0x01 graphic

Jednak rozruch taki jest niepraktyczny, bo wymaga dużej ilości rezystorów i styczników.

Porównując obliczenia przeprowadzone podczas ćwiczeń i powyższą charakterystykę można dojść do następujących wniosków:

  1. Zmniejszenie wartości prądu rozruchowego I2R powoduje zwiększenie czasu

rozruchu. W naszym ćwiczeniu nie badaliśmy takiego przypadku.

  1. Zwiększenie prądu statycznego obciążenia także powoduje wydłużenie czasu

rozruchu. Potwierdzają to obliczenia w punktach c) i d). Przy obciążeniu

0x01 graphic
, natomiast przy Ist = 0.3I2n => t =109.03 s widzimy że dość nieznaczny wzrost prądu Ist powoduje dwukrotne zwiększenie czasu .

  1. Zgodnie z wcześniejszymi rozważaniami zwiększanie ilości stopni

rozruchowych powoduje skrócenie czasu rozruchu. Obrazują to obliczenia z punktów a), b) i c), gdzie k wynosi odpowiednio 2, 3 i 4. Jednak należy podkreślić, że jest to słuszne, gdy mamy zadany prąd rozruchowy, a zmienia się prąd przełączenia. Wynika to z faktu, że zwiększając k przy ustalonym I2R zwiększamy moment dynamiczny silnika. Przedstawia to poniższa charakterystyka:

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
- moment dynamiczny silnika przy k = 2

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

- moment dynamiczny silnika przy k = 3

0x08 graphic

Odwrotnie się dzieje jeżeli zwiększymy liczbę stopni rozruchowych przy ustalonym prądzie przełączenia I2P.Zmniejsza się wtedy moment dynamiczny rozwijany przez silnik i rozruch trwa dłużej. Widać to na następującej charakterystyce:

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
- moment dynamiczny silnika przy k = 3

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
- moment dynamiczny silnika przy k = 2

Aby uprościć obliczenia zakłada się, że rozruch odbywa się w prostoliniowej części charakterystyki.

Na rejestratorze zapisano rozruch z obliczeń w punkcie a), czyli k = 3, I2R = 0.8I2n, I2ST = 0,1I2N. Jak widać na oscylogramie prądy rozruchowe na poszczególnych stopniach nieznacznie różnią się od siebie. Jest to wynikiem tego, że rezystory załączone w obwód wirnika miały rezystancję różniącą się od obliczeniowej (0x01 graphic
). Na oscylogramie tym można też zaobserwować jak zmienia się częstotliwość prądu wirnika podczas rozruchu. Wiadomo, że częstotliwość prądu wirnika wynosi 0x01 graphic
, gdzie f1 jest częstotliwością prądu stojana. Na pierwszym stopniu rozruchowym, w chwili załączenia silnika częstotliwość prądu wirnika jest duża (równa częstotliwości prądu stojana), ponieważ gdy ω = 0, to s = 1. W dalszej fazie rozruchu silnik nabiera prędkości, maleje poślizg i częstotliwość prądu wirnika nieco spada. Jednak jest ona nadal stosunkowo duża (drugi stopień). Dopiero pod koniec rozruchu następuje widoczne zmiana częstotliwości prądu wirnika. Prędkość osiąga wartość znamionową, poślizg jest rzędu setnych części jedności, a co za tym idzie częstotliwość obniża się.

I2p

k

I2R

π nn

30

π no

30

no

no

nn

= 0.083 Ω

1.005 Pn

3 J2n2

sn

1

sn

Pn

ωn

= 20.18 N*m

R2

RΙ

R2

RΙ

k

I2p

I2R

I2p

I2R

I2R - IST

I2p - IST

I2R - IST

I2p - IST

I2R - IST

I2p - IST

I2p - IST

0x01 graphic

I2R - IST

I2R - IST

I2p - IST

I2R - IST

I2p - IST

I2p - IST

I2R - IST

I2p - IST

I2R - IST

I2R

I2p

I2R

I2p

k

RΙ

R2

I2p

I2R

0x01 graphic

0x01 graphic


Pobierz dokument
Badanie indukcyjnego silnika pierścieniowego.doc
Rozmiar 2,6 MB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Badanie indukcyjnego silnika pierscieniowego v4, LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCNYCH
Badanie indukcyjnego silnika pierścieniowego, LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCNYCH
Badanie indukcyjnego silnika pierścieniowego v6
Badanie indukcyjnego silnika pierścieniowego v2, LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCNYCH
Badanie indukcyjnego silnika pierścieniowego v4, 1
Badanie asynchronicznego silnika pierścieniowego
BADANIE INDUKCYJNEGO SILNIK, Automatyka i robotyka air pwr, VI SEMESTR, Notatki.. z ASE, naped elekt
Wyznaczanie charakterystyk indukcyjnego silnika pierścieniowego, Elektrotechnika, Napędy
wyznaczanie ch k indukcyjnego silnika pierścieniowego protokoli
ćw.6.Wyznaczanie charakterystyk indukcyjnego silnika pierścieniowego2, Elektrotechnika - notatki, sp
Wyznaczanie charakterystyk indukcyjnego silnika pierścieniowego, Elektrotechnika, Napędy
Wyznaczanie charakterystyk indukcyjnego silnika pierścieniowego, Politechnika Lubelska
Badanie asynchronicznego silnika pierścieniowego (2)
11 Silnik indukcyjny pierścieniowy SUHf, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Badanie trójfazowego silnika indukcyjnego pierscieniowego
dane znamionowe, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, chomikuj, 4 sem (graviora), Badanie trójfazowego sil
Badanie silnika indukcyjnego pierścieniowego - i, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, chomikuj, 4 sem (gr

więcej podobnych podstron