Scenariusz zajęć przyrodniczych dla klasy I szkoły podstawowej

Scenariusz zajęć przyrodniczych dla klasy I szkoły podstawowej

Czas: 30 minut

Prowadząca: Magdalena Kędzierska

Blok tematyczny: Jesień w sadzie.

Temat do dziennika: Zapoznanie dzieci z pracami wykonywanymi jesienią na działce oraz z wybranymi warzywami okopowymi na podstawie wycieczki i spotkania z ogrodnikiem.

Cel ogólny: zapoznanie dzieci z pracami wykonywanymi jesienią na działce oraz z wybranymi warzywami okopowymi.

Cele operacyjne: uczeń:

Metody pracy: słowna, oglądowa, aktywizująca.

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: obrazek przedstawiający pracę na działce pocięty na puzzle, sylwety warzyw, warzywa, pudełko, karty pracy.

Przebieg zajęć:

 1. Czynności organizacyjno – porządkowe.

 2. Wprowadzenie do tematu na podstawie omówienia wcześniejszej wycieczki i ułożonego z puzzli obrazka.

Nauczyciel dzieli dzieci na 5 grup i każdej grupie rozdaje pocięty na kawałki obrazek. Zadaniem dzieci jest ułożenie obrazka. Następnie nauczyciel zadaje pytania:

 1. Co jest przedstawione na obrazku?

 2. W jakim zawodzie pracują osoby na rysunku?

 3. Jakie czynności wykonują ogrodnicy?

 4. A o jakich pracach na działce opowiadał pan ogrodnik podczas wycieczki?

 5. Jakie warzywa są wykopywane jesienią?

 1. Omawianie wybranych warzyw na podstawie zagadek i obrazków.

Nauczyciel zadaje dzieciom zagadki. Dzieci, które znają odpowiedź zgłaszają się. Wybrane przez nauczyciela dziecko zawiesza na tablicy obrazek, który jest rozwiązaniem zagadki i opisuje własnymi słowami warzywo.

ZAGADKI:

 1. Dobra gotowana, dobra i surowa,

Choć nie pomarańcza, lecz pomarańczowa.

Kiedy za zielony pochwycisz warkoczyk,

I pociągniesz mocno – wnet z ziemi wyskoczy. MARCHEWKA

 1. Każdy odgadnie tę zagadkę:

Ma biały korzeń i zieloną natkę. PIETRUSZKA

 1. Ma gruby brzuszek i ogonek mały,

Będzie z niego pewnie barszczyk doskonały. BURAK

 1. Liście długie ma, zielone jeden w drugim ułożone.

Przy korzonkach biała główka, pyszna z niego jest surówka. POR

 1. Biała bulwa pomarszczona, do rosołu wymarzona. SELER

 2. Pod krzakiem w polu rośnie ich wiele,

Dzieci je chętnie pieką w popiele. ZIEMNIAK

 1. Posadził dziadek wioną w ogrodzie,

Chodził ją potem oglądać co dzień. RZEPA

 1. Zabawa ruchowa pt. „Sałatka jarzynowa”.

Nauczyciela zaprasza dzieci na dywan i rozdaje dzieciom sylwety warzyw: marchew, pietruszka, burak, ziemniak. Wszystkie dzieci siedzą w kole. Na polecenie nauczyciela odpowiednie dzieci zamieniają się miejscami, np.: marchewki z pietruszkami – dzieci szybko zamieniają się miejscami; buraki z ziemniakami. Na hasło SAŁATKA JARZYNOWA każde dziecko zmienia miejsce.

 1. Odgadywanie przez dzieci, jakie to warzywo na podstawie dotyku.

Do przygotowanego pudełka z otworami na ręce nauczyciel (tak żeby dzieci nie widziały) wkłada wybrane przez siebie warzywo. Zadaniem wybranego dziecka jest odgadnięcie, jakie to warzywo.

 1. Zadanie w karcie pracy.

Nauczyciel rozdaje dzieciom kartę pracy i wyjaśnia jak zrobić zadanie: należy odpowiednio połączyć części warzyw: część rosnącą pod ziemią z częścią rosnącą nad ziemią – liśćmi, natką.

 1. Ozdabianie przez dzieci sylwety warzywa i jedzenie marchewki.

Nauczyciel rozdaje każdemu dziecku małą sylwetę owocu i częstuje marchewką. Zadaniem dzieci jest ozdobienie warzywa w zależności od tego, czy podobały im się zajęcia, czy nie. Dzieci, które mają ochotę częstują się marchewką.

 1. Podziękowanie uczniom za współpracę. Zakończenie zajęć.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Scenariusz zajęć matematycznych dla klasy I szkoły podstawowej
Konspekt zajęć przyrodniczych dla klasy I szkoły podstawowej
Scenariusz zajęć matematycznych dla klasy I szkoły podstawowej
Konspekt zajęć matematycznych dla klasy I szkoły podstawowej
Scenariusz lekcji informatyki dla klasy V szkoły podstawowej 2
Scenariusz bloku zajęć dla klasy I szkoły podstawowej
Konspekt zajęć dla klasy I Szkoły Podstawowej
Scenariusz zajęć ruchowych dla klasy II, Szkoła podstawowa
Scenariusz lekcji dla klasy 2 szkoły podstawowej

więcej podobnych podstron