pytnia fizjologia, Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku


GR I
1.
Co to są mięsnie szybko i wolno kurczliwe?
Rozróżniamy szybko- i wolno-kurczliwe jednostki motoryczne. Powolne składają się z włókien mięśniowych typu I, które kurczą się wolniej i słabiej, ale nie męczą tak szybko (tzw. włókna toniczne). Pracują przeważnie aerobowo - posiadają tlenową przemianę materii. Neurony motoryczne, które je zaopatrują są mniejsze, a ich aksony cieńsze. Szybkie jednostki motoryczne składają się z włókien typu II (tzw. włókna fazowe), które kurczą się szybko i silnie, ale bardzo szybko ulegają zmęczeniu ze względu na metabolizm beztlenowy. Neurony motoryczne tych włókien są większe, ich aksony grubsze. Neuron, z charakterystyczną dla niego częstotliwością impulsów, wywiera troficzny wpływ na włókna mięśniowe i decyduje o wykształcaniu się ich różnych typów. Przy normalnej, fizjologicznej pracy mięśnia, najpierw pracują włókna typu I (natężenie wysiłku małe lub średnie), a włókna typu II pracują dopiero przy dużej intensywności wysiłku. Oznacza to, że w czasie przeciętnej, codziennej aktywności ruchowej, aktywne są głównie włókna typu I, podczas gdy włókna typu II, działają tylko przy szczególnych lub długotrwałych wysiłkach

Włókna mięśniowe - podstawowe elementy wchodzące w skład mięśni. Są trzy główne typy włókien mięśniowych różniące się budową i możliwościami. Typ I (skrót ang.-ST) to włókna tzw. tlenowe: wolno kurczliwe, o małej sile ale dużej odporności na zmęczenie (wytrzymałościowe). Typ IIX (FF) to włókna tzw. beztlenowe: szybko kurczliwe, o dużej sile i małej odporności na zmęczenie (szybkościowe). Typ IIA (FT) to włókna pośrednie (mieszane), tlenowo-beztlenowe: dość duża szybkość skurczu i odporność na zmęczenie, średnia siła skurczu. Z wiekiem występuje tendencja do zmiany włókien szybkich w wolne (wytrzymałościowe).

2. Rola krwi w organizmie człowiek

  1. transport tlenu z płuc do tkanek i dwu tlenka węgla z tkanek do płuc

  2. transport produktów energetycznych i budulcowych wchłoniętych w przewodzie pokarmowym do wszystkich tkanek obwodowych

  3. transport produktów przemiany materii z tkanek do nerek

  4. transport hormonów wytwarzanych w organizmie

  5. transport witamin wchłoniętych w przewodzie pokarmowym

  6. dystrybucja i magazynowanie hormonów

  7. wyrównanie ciśnienia osmotycznego jonów wodorowych

  8. wyrównanie różnicy temperatur miedzy tkankami

  9. walka z drobnoustrojami (dzięki leukocytom)

3. Substraty energetyczne wykorzystywane przy pracy mięsni
4. Procesy utraty ciepła w organizmie człowieka
5. Scharakteryzuj wydolność fizyczna człowieka

Wydolność fizyczna- zdolność organizmu do wykonania maksymalnej pracy fizycznej zależy od budowy i rozwoju organizmu ,metabolizmu ,sprawność układów zaopatrujących i mechanizmu termoregulacji.

6. Próg beztlenowy

Próg beztlenowy (mleczanowy, anaerobowy)- tak intensywność wysiłku, po przekroczeniu której stężenie mleczanu we krwi zaczyna systematycznie (czasem gwałtownie) wzrastać. W miejscu tym wysiłek tlenowy przechodzi w mieszany i dalej w beztlenowy.

GR II
1. Hormony nadnercze

Nadnercza to dwa gruczoły przylegające do górnych biegunów nerek. Są one płaskimi tworami o przekroju trójkątnym lub półksiężycowatym. Dłuższy wymiar nadnercza wynosi 4-6 cm, krótszy 2-5 cm, grubość jest nierównomierna - 3-6 mm. Masa każdego nadnercza wynosi 4,5-5 g.

Nadnercza


Nadnercze składa się z dwóch połączonych ze sobą części, zewnętrznej i wewnętrznej, różnych pod względem budowy i czynności. Część zewnętrzna nosi nazwę kory nadnerczy, wewnętrzna to rdzeń nadnerczy. Kora stanowi główną masę gruczołu - około 90% całego nadnercza. Składa się z trzech warstw o różnej budowie histologicznej: kłębkowatej, pasmowatej i siatkowatej. Wytwarza hormony:

Rdzeń nadnerczy rozwija się z takich samych komórek zarodkowych, jak układ nerwowy współczulny i produkuje tzw. katecholaminy: adrenalinę i noradrenalinę, które są substancjami obecnymi także w układzie nerwowym

2. Ile wazy serce kobiety / mężczyzny?

serce - mężczyźni: 280-340 g; kobiety: 220-280 g


3. Skład krwi

erytrocyty-(stanowi 50% objętości krwi ,stosunek objętości erytrocytów do objętości pełnej krwi to HEMATOKRYT

4. Skurcz tężcowy (rodzaje), skurcz jednorazowy

Skurcz tężcowy-wywołany jest serią impulsów, bodźce jeden za drugim, duża częstotliwość, rodzaje: 1-skurcz tężcowy zupełny-występuje kiedy bodźce pobudzają mięsień w odstępach czasu krótszych niż trwa skurcz pojedyńczy /zjawisko sumowania się bodźców/, 2-s.tęż.niezupełny-rozpoczyna od rozkurczu, ale do niego nie dochodzi i znowu jest skurcz. 3-s.tężcowy izotoniczny-mięsień skraca się, jego napięcie nie ulega zmianie. 4-s.tężcowy izometryczny-wzrost napięcia mięśnia, bez zmniejszenia jego długości.

5. Rodzaje diet

6. ATP

ATP (adenozynotrifosforan)- jedyny w organizmie związek, z którego czerpie on energię do życia i jego przejawów. Wszystkie procesy energetyczne służą, w końcowym rozrachunku, do tworzenia ATP. Związek ten nie jest magazynowany tylko tworzony na bieżąco.

Próg wentylacyjny- taka intensywność wysiłku, przy której następuje znaczny wzrost wentylacji płuc (zwiększa się intensywność i głębokość oddechów), pokrywa się on na ogół z progiem beztlenowym.

Próg tlenowy (MLSS)- jest to najwyższa wartość obciążenia, przy której zachodzi równowaga pomiędzy produkcją i utylizacją mleczanu, czyli jego stężenie waha się w granicach ±0,5mmol/l. Jest to strefa wysiłku tlenowego.

płuca - waga zależy od zawartej w nich ilości krwi; prawe około 625 g, lewe około 565 g. Mężczyźni mają stosunkowo większe płuca niż kobiety.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Fizjologia - cwiczenia, Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku
Fizjologia wyk-ad 4-5, Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku
Fizjologia wyk-ad 1-3, Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku
Fizjologia1, Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku
FIZJOLOGIA 2, Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku
Choroby wynikaj-ce z oty-oÂci, Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku
FIZJOLOGIA 2, Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku
Fizjologia - wyklad II, Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku
oty-oŠ - definicja, Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku
pytania fizjologia cd., Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku
Przyczyny oty-oÂci, Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku
Fizjologia2, Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku
Fizjologia pracy i wysi-ku, Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku
Efekty zmniejszenia masy cia-a, Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku
Fizjologia - cwiczenia I - IV, Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku
fizjologia, Turystyka i rekreacja wykłady, Fizjologia pracy i wypoczynku

więcej podobnych podstron