Pytania egzaminacyjne z przedmiotu Nauka o organizacji st. niestacjonarne WZ UG, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji


Pytania do egzaminu z przedmiotu Nauka o organizacji,

II rok, 3 sem. Studia niestacjonarne WZ UG

 1. Różnica między czynnościowym, rzeczowym i atrybutowym znaczeniem pojęcia organizacja.

 2. Co to znaczy interdyscyplinarność nauki o organizacji.

 3. Cechy organizacji jako systemu społecznego.

 4. Zasady 5 W dobrej organizacji.

 5. Organizacja jako system powinna być 3Z. Co to znaczy?

 6. 3 podstawowe bariery dobrej organizacji w znaczeniu atrybutowym.

 7. Model organizacji wg Bielskiego. Budowa i mechanizmy funkcjonowania.

 8. Model 7S organizacji wg Atosa i Pascale'a. Budowa i mechanizmy funkcjonowania.

 9. Podstawowe rodzaje organizacji wg Bielskiego i ich przykłady praktyczne.

 10. 11 cech charakterystycznych zmian zasad funkcjonowania współczesnych organizacji (w stosunku do tradycyjnych)

 11. Krótko i długookresowy związek organizacji z jej otoczeniem.

 12. Rodzaje i elementy makrootoczenia organizacji.

 13. Rodzaje i elementy mikrootoczenia organizacji.

 14. Charakterystyka współczesnego, turbulentnego otoczenia organizacji.

 15. Globalizacja - definicja, jej przyczyny i podstawowe obszary występowania.

 16. Definicja i główne cechy przedsiębiorstwa.

 17. Istota pojęcia przedsiębiorczości wg J. Szumpetera.

 18. Główne cele działalności przedsiębiorstw.

 19. Podstawowe sposoby ekonomizacji działań w organizacji.

 20. Rodzaje przedsiębiorstw produkcyjnych.

 21. Rodzaje przedsiębiorstw usługowych.

 22. Rodzaje przedsiębiorstw z punktu widzenia ich wielkości.

 23. Rodzaje przedsiębiorstw z punktu widzenia formy organizacyjno-prawnej ich działalności.

 24. Etapy zakładania przedsiębiorstwa. Skąd się mogą brać pomysły na biznes?

 25. Omówić poziom podstawowy modelu funkcjonalnego przedsiębiorstwa przemysłowego,

 26. Omówić poziom funkcjonalny modelu funkcjonalnego przedsiębiorstwa przemysłowego.

 27. Podstawowe paradygmaty funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw wg S. Sudoła.

 28. Przyczyny tworzenia organizacji publicznych,

 29. Przyczyny tworzenia organizacji społecznych,

 30. Cechy charakterystyczne organizacji prywatnych.

 1. Cechy charakterystyczne organizacji publicznych.

 2. Cechy charakterystyczne organizacji społecznych.

 3. Rodzaje i przykłady organizacji publicznych.

 4. Rodzaje i przykłady organizacji społecznych.

 5. Przyczyni niższej efektywności organizacji publicznych niż prywatnych.

 6. Sposoby podwyższenie efektywności funkcjonowania organizacji publicznych.

 7. Pojęcie i cele formalizacji.

 8. Wykres optimum formalizacji i sposoby określania tego optimum.

 9. Podstawowe warunki sprawnej (dobrej) formalizacji.

 10. Główne przyczyny kryzysów w organizacjach (3 podstawowe grupy i po kilka przykładów do każdej z grup).

 11. Przykłady działań rozwojowych w organizacji.

 12. Fazy rozwoju organizacji wg L. Greinera

 13. Czynniki sukcesu współczesnych organizacji gospodarczych wg Białasa i Dwojackiego.

 14. Czynniki porażki współczesnych organizacji gospodarczych wg Białasa i Dwojackiego.

 15. 15 wymiarów funkcjonowania przedsiębiorstwa wg nowoczesnych standardów tzw. „szczupłej organizacji”.

 16. Pojęcie i rodzaje outsourcingu,

 17. Kiedy outsourcing jest opłacalny?

 18. Przesłanki i pojęcie CSR (co to jest i skąd się wzięło?)

 19. Obszary problemowe (zaangażowania) CSR,

 20. Korzyści CSR dla firmy i jej otoczenia,

 21. Podstawowe wytyczne wdrażania CSR w organizacjach.

Egzamin będzie pisemny. 5 pytań opisowych, na każde pytanie średnio ok. 10. min. Proszę, aby każdy przyniósł podwójną kartkę A4 w kratkę.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania egzaminacyjne NOO, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacj
Pytania naukaoorganizacji (1), STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organi
Pytania naukaoorganizacji (2), STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organi
ODP NOO cw KASIA - SKRÓT, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
praca zaliczeniowa, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORSTW, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organiz
41-51 odpowiedzi, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
komisja a grupy interesow, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacj
odp. naukaoorganizacji, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
odp NOO 1 - 55, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
ODP NOO cw KASIA, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
zarzadzanie - dodatkowe, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
Praktyczne działania rozwojowe w organizacji, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO -
Naukio o Organizacji 6 bloków tematycznych, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - n
Organizacja wg, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
NOO odp 31-40 Kasia, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
ODP NOO cw KASIA - SKRÓT, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji

więcej podobnych podstron