Projekt 2 fizyka budowli

Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych

Wydział Budownictwa i Architektury

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Fizyka budowli

Ćwiczenie projektowe nr 2

Temat: Zagadnienia wilgotnościowe

Paweł Wasiluk

Rok III Budownictwo

Grupa: Bu-31, godz. 14-15 Wtorek

Spis treści:

 1. Sprawdzenie kryterium powstania grzybów pleśniowych na powierzchni przegrody

  1. Dane klimatyczne dla miasta Szczecin str. 3

  2. Warstwy przegrody – ściana zewnętrzna str. 3

  3. Warunek uniknięcia rozwoju grzybów pleśniowych str. 3

  4. Przykładowe przeliczenie dla miesiąca Grudnia – temp. Θi = 24˚ str. 4

  5. Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju grzybów pleśniowych dla

danych temperatur powietrza wewnątrz budynków str. 5

 1. Wnioski str. 6

 1. Rozkład temperatury w przegrodzie str. 7

 2. Kondensacja międzywarstwowa

  1. Rozkład temperatury w przegrodzie str. 8

  2. Równoważna grubość warstw powietrza dla warstw

materiałowych str. 9

 1. Warstwy przegrody str. 9

 2. Prężność pary wodnej w stanie nasycenia str. 9

 3. Prężność pary wodnej w powietrzu str. 9

 4. Zestawienie w tabeli str.10

 5. Wnioski str.11

 1. Część rysunkowa

 1. Sprawdzenie kryterium powstania grzybów pleśniowych na powierzchni przegrody

  1. Dane klimatyczne dla miasta Szczecin:

- średnie miesięczne temperatury

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
θe [˚C] 1,1 -0,2 4,0 7,8 12,7 15,9 17,6 17,5 13,9 8,0 4,9 2,0

- średnia wilgotność względna powietrza zewnętrznego φe

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
φe [%] 89 85 81 75 72 76 77 77 80 85 87 89

Obliczeniowe temperatury powietrza wewnętrznego dla których dokonujemy obliczeń:

- obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego θi = 16˚C

- obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego θi = 20˚C

- obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego θi = 24˚C

 1. Warstwy przegrody – ściana zewnętrzna:

Lp. Warstwa λ [$\frac{W}{\text{mK}}$] d [m] R [$\frac{m^{2}K}{W}$]
1. Powietrze wewnętrzne - - Rsi = 0,13
2. Tynk cementowo-wapienny 0,82 0,010 0,012
3. Cegła ceramiczna pełna 0,77 0,250 0,325
4. Wełna mineralna 0,038 0,100 2,632
5. Cegła dziurawka 0,62 0,120 0,194
6. Tynk cementowo-wapienny 0,82 0,010 0,012
7. Powietrze zewnętrzne - - Rse = 0,04

RT = Rsi + ∑R + Rse = 3,345 [$\frac{\mathbf{m}^{\mathbf{2}}\mathbf{K}}{\mathbf{W}}$]

U = 1/ RT = 1/ 3,345 = 0,299 [$\frac{\mathbf{W}}{\mathbf{m}^{\mathbf{2}}\mathbf{K}}$]

 1. Warunek uniknięcia rozwoju grzybów pleśniowych:

fRsi > fRsi, min

fRsi - czynnik temperaturowy

fRsi = $\frac{U^{- 1}\ - \ R_{\text{si}}}{U^{- 1}}$

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej – najgorszy przypadek ryzyka kondensacji w narożu budynku:

Rsi = 0,25 [$\frac{m^{2}K}{W}$]

 1. Przykładowe przeliczenie dla miesiąca Grudnia – temp. Θi = 24˚C

Kolumna 1

Miesiąc XII – Grudzień

Kolumna 2

Temperatura wewnętrzna powietrza: Θi = 24˚C

Kolumna 3

Temperatura zewnętrzna powietrza: Θe = 2˚C

Kolumna 4

Wilgotność względna powietrza zewnętrznego: φe = 89 %

Kolumna 5

Prężność pary wodnej w stanie nasycenia:

Θe = 2˚C ≥ 0˚C psat = $610,5 \bullet e^{\frac{17,269 \bullet \theta}{237,5 + \theta}}$

psat = $610,5 \bullet e^{\frac{17,269 \bullet 2}{237,5 + 2}}$ = 705,2 Pa

Kolumna 6

Prężność pary wodnej w powietrzu zewnętrznym:

pe = Φe • psat

pe = 0,89  •  705,2 Pa= 627,6 Pa

Kolumna 7

Różnica ciśnień p ( klasa wilgotności wewnętrznej budynku 3/4):

p = 810 Pa dla Θe = 0˚C

p = 0 Pa dla Θe = 20˚C

p = 810 –$\ \ \frac{2}{20}\ \bullet \ $810 = 729,0 Pa dla Θe = 2˚C

Kolumna 8

Prężność pary wodnej w powietrzu wewnętrznym:

pi = pe + 1,1  • p

pi = 627,6 + 1,1  • 729, 0 = 1429,5 Pa

Kolumna 9

Dopuszczalna wartość ciśnienia pary wodnej w stanie nasycenia:

psat,80% = $\frac{p_{i}}{\ 0,8}$

psat,80% = $\frac{1429,5\ Pa}{\ 0,8}\ $= 1786,9 Pa

Kolumna 10

Dopuszczalna minimalna temperatura na wewnętrznej powierzchni przegrody Θsi,min:

psat,80% = 1786,9 Pa ≥ 610,5 Pa Θsi,min = $\frac{237,5\ \bullet \ \ln(\frac{p_{\text{sat}}}{610,5})}{17,269 - \ln{(\frac{p_{\text{sat}}}{610,5})}}$

Θsi,min = $\frac{237,5\ \bullet \ \ln(\frac{1786,9}{610,5})}{17,269 - \ln{(\frac{1786,9}{610,5})}}$ = 15,7˚C

Kolumna 11

Minimalny czynnik temperaturowy f Rsi,min

f Rsi,min = $\frac{\theta_{\text{si},\min} - \theta_{e}}{\theta_{i} - \theta_{e}}$

f Rsi,min = $\frac{15,7 - 2}{24 - 2}$ = 0,62

 1. Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju grzybów pleśniowych dla danych temperatur powietrza wewnątrz budynków:

fRsi = $\frac{{0,299}^{- 1} - 0,25}{{0,299}^{- 1}}$ = 0,925

Temperatura powietrza wewnętrznego: Θi = 16˚C

fRsi,min = 0,98 (w miesiącu Grudzień oraz Styczeń)

fRsi > f Rsi,min

0,925 < 0,98

Warunek nie został spełniony – przewiduje się powstanie grzybów pleśniowych

Temperatura powietrza wewnętrznego: Θi = 20˚C

fRsi,min = 0,78 (w miesiącu Styczniu)

fRsi > f Rsi,min

0,925 > 0,78

Warunek spełniony – nie przewiduje się powstanie grzybów pleśniowych

Temperatura powietrza wewnętrznego: Θi = 24˚C

fRsi,min = 0,65 (w miesiącu Lutym)

fRsi > f Rsi,min

0,925 > 0,65

Warunek spełniony – nie przewiduje się powstanie grzybów pleśniowych

 1. Wnioski:

Wartości z miesięcy letnich pomijam, na minimalną różnicę między dopuszczalną minimalną temperaturą wewnętrzną powierzchni przegrody, a temperaturą zewnętrzną w miesiącach letnich. Największa miarodajna wartość fRsi,min wynosi 0,98 (miesiąc grudzień, Θi = 16˚C ). Dla tej temperatury pomieszczeń wewnętrznych możliwe jest powstawanie grzybów pleśniowych na powierzchni wewnętrznej ścian budynku. Prawdopodobnym miejscem powstania grzybów pleśniowych są naroża wewnętrzne ścian budynku. Natomiast w pomieszczeniach o temperaturze wewnętrznej pomieszczeń Θi = 20˚C i Θi = 24˚C nie przewiduje się powstania grzybów pleśniowych.

 1. Rozkład temperatury w przegrodzie

Dane materiałowe oraz warstwy przegrody podane są w pkt. 1.

Θx = ti – U(ti – te ) • (Rsi + ∑R)

ti = 16˚C te = -16˚C

Θi = 16 – 0,299 (16 – (-16 ))  •  0,13 = 14,76 ˚C

Θ1/2 = 16 – 0,299 (16 – (-16 ))  •  (0,13 + 0,012) = 14,64˚C

Θ2/3 = 16 – 0,299 (16 – (-16 ))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325) = 11,53˚C

Θ3/4 = 16 – 0,299 (16 – (-16 ))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632) = -13,65˚C

Θ4/5 = 16 – 0,299 (16 – (-16 ))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632 + 0,194) = -15,51˚C

Θe= 16 – 0,299 (16 – (-16 ))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632 + 0,194 + 0,012) = -15,62˚C

ti = 20˚C te = -16˚C

Θi = 20 – 0,299 (20 – (-16 ))  •  0,13 = 18,60 ˚C

Θ1/2 = 20 – 0,299 (20 – (-16 ))  •  (0,13 + 0,012) = 18,47˚C

Θ2/3 = 20 – 0,299 (20 – (-16 ))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325) = 14,97˚C

Θ3/4 = 20 – 0,299 (20 – (-16 ))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632) = -13,36˚C

Θ4/5 = 20 – 0,299 (20 – (-16 ))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632 + 0,194) = -15,45˚C

Θe = 20 – 0,299 (20 – (-16 ))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632 + 0,194 + 0,012) = -15,57˚C

ti = 24˚C te = -16˚C

Θi = 24 – 0,299 (24 – (-16 ))  •  0,13 = 22,45 ˚C

Θ1/2 = 24 – 0,299 (24 – (-16 ))  •  (0,13 + 0,012) = 22,30˚C

Θ2/3 = 24 – 0,299 (24 – (-16 ))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325) = 18,41˚C

Θ3/4 = 24 – 0,299 (24 – (-16 ))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632) = -13,06˚C

Θ4/5 = 24 – 0,299 (24 – (-16 ))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632 + 0,194) = -15,38˚C

Θe= 24 – 0,299 (24 – (-16 ))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632 + 0,194 + 0,012) = -15,53˚C

 1. Kondensacja międzywarstwowa

Szczegółowe obliczenia powinny być wykonane dla 12 miesięcy oraz dla temperatur ti = 16˚C, ti = 16˚C, ti = 16˚C. Na potrzeby ćwiczeń projektowych wykonujemy obliczenia tylko dla jednego miesiąca o najniższej średniej miesięcznej temperaturze – Luty. Dodatkowo przyjmujemy, że wilgotność powietrza wewnątrz pomieszczeń wynosi φi = 50%, natomiast wilgotność powietrza na zewnątrz budynku wynosi φe = 85%.

 1. Rozkład temperatury w przegrodzie:

Θx = ti – U(ti – te ) • (Rsi + ∑R)

ti = 16˚C te = -0,2˚C

Θi = 16 – 0,299 (16 – (-0,2 ))  •  0,13 = 15,37 ˚C

Θ1/2 = 16 – 0,299 (16 – (-0,2))  •  (0,13 + 0,012) = 15,31˚C

Θ2/3 = 16 – 0,299 (16 – (-0,2))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325) = 13,74˚C

Θ3/4 = 16 – 0,299 (16 – (-0,2))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632) = 0,99˚C

Θ4/5 = 16 – 0,299 (16 – (-0,2))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632 + 0,194) = 0,05˚C

Θe= 16 – 0,299 (16 – (-0,2))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632 + 0,194 + 0,012) = -0,01˚C

ti = 20˚C te = -0,2˚C

Θi = 20 – 0,299 (20 – (-0,2))  •  0,13 = 19,21 ˚C

Θ1/2 = 20 – 0,299 (20 – (-0,2))  •  (0,13 + 0,012) = 19,14˚C

Θ2/3 = 20 – 0,299 (20 – (-0,2))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325) = 17,18˚C

Θ3/4 = 20 – 0,299 (20 – (-0,2))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632) = 1,28˚C

Θ4/5 = 20 – 0,299 (20 – (-0,2))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632 + 0,194) = 0,11˚C

Θe = 20 – 0,299 (20 – (-0,2))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632 + 0,194 + 0,012) = 0,04˚C

ti = 24˚C te = -0,2˚C

Θi = 24 – 0,299 (24 – (-0,2))  •  0,13 = 23,06 ˚C

Θ1/2 = 24 – 0,299 (24 – (-0,2))  •  (0,13 + 0,012) = 22,97˚C

Θ2/3 = 24 – 0,299 (24 – (-0,2))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325) = 20,62˚C

Θ3/4 = 24 – 0,299 (24 – (-0,2))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632) = 1,58˚C

Θ4/5 = 24 – 0,299 (24 – (-0,2))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632 + 0,194) = 0,17˚C

Θe= 24 – 0,299 (24 – (-0,2))  •  (0,13 + 0,012 + 0,325 + 2,632 + 0,194 + 0,012) = 0,08˚C

 1. Równoważna grubość warstw powietrza dla warstw materiałowych

sd = d μ [m]

μ – współczynnik oporu dyfuzyjnego (w stanie suchym, na podstawie PN EN 12524:2003)

d - grubość warstwy materiałowej

 1. Warstwy przegrody:

Tynk cementowo-wapienny ( gr. 10 mm, μ = 20): sd1 = 0,010 • 20 = 0,20 m

Mur z cegły ceramicznej pełnej (gr. 250 mm, μ = 16 ): sd2 = 0,250 • 16 = 4,00 m

Wełna mineralna (gr. 100 mm, μ = 1): sd3 = 0,100  •  1= 0,10 m

Mur z cegły ceramicznej dziurawki (gr. 120 mm, μ = 16 ): sd2 = 0,120 • 16 = 1,92 m

Tynk cementowo-wapienny ( gr. 10 mm, μ = 20): sd1 = 0,010 • 20 = 0,20 m

 1. Prężność pary wodnej w stanie nasycenia

Wartości psat odczytane z tablicy w normie PN- EN -ISO 13788:2003 i umieszczone w tablicach poniżej.

 1. Prężność pary wodnej w powietrzu

pi = psat  •  Φ Φ – wilgotność względna powietrza

psat - ciśnienie pary wodnej nasyconej

Obliczenia dla ti = 16˚C i Φi = 50% oraz te = -0,2˚C i Φe = 85%

pi = 1818 • 0,5 = 909 Pa

pe = 600  •  0,85 = 510 Pa

Obliczenia dla ti = 20˚C i Φi = 50% oraz te = -0,2˚C i Φe = 85%

pi = 2340 • 0,5 = 1170 Pa

pe = 600 • 0,85 = 510 Pa

Obliczenia dla ti = 24˚C i Φi = 50% oraz te = -0,2˚C i Φe = 85%

pi = 2985 • 0,5 = 1492 Pa

pe = 6002  •  0,85 = 510 Pa

 1. Zestawienie w tabeli

ti = 16˚C te = -0,2˚C

Warstwa λ [$\frac{W}{\text{mK}}$] d [m] R [$\frac{m^{2}K}{W}$] μ Sd [m] T [˚C] psat [Pa] p [Pa]
Powietrze wewnętrzne - - Rsi=0,13 - - 16 1818 pi=909
15,37 1747 909
Tynk cem-wap 0,82 0,010 0,012 20 0,20
15,31 1740 897
Cegła ceramiczna pełna 0,77 0,250 0,325 16 4,00
13,74 1573 648
Wełna mineralna 0,038 0,100 2,632 1 0,10
0,99 657 642
Cegła dziurawka 0,62 0,120 0,194 16 1,92
0,05 614 522
Tynk cem-wap 0,82 0,010 0,012 20 0,20
-0,01 611 510
Powietrze zewnętrzne - - Rse=0,04 - -
-0,2 600 pe=510
RT=3,345

ti = 20˚C te = -0,2˚C

Warstwa λ [$\frac{W}{\text{mK}}$] d [m] R [$\frac{m^{2}K}{W}$] μ Sd [m] T [˚C] psat [Pa] p [Pa]
Powietrze wewnętrzne - - Rsi=0,13 - - 20 2340 pi=1170
19,21 2228 1170
Tynk cem-wap 0,82 0,010 0,012 20 0,20
19,14 2219 1149
Cegła ceramiczna pełna 0,77 0,250 0,325 16 4,00
17,18 1961 738
Wełna mineralna 0,038 0,100 2,632 1 0,10
1,28 671 728
Cegła dziurawka 0,62 0,120 0,194 16 1,92
0,11 616 531
Tynk cem-wap 0,82 0,010 0,012 20 0,20
0,04 613 510
Powietrze zewnętrzne - - Rse=0,04 - -
-0,2 600 pe=510
RT=3,345

ti = 24˚C te = -0,2˚C

Warstwa λ [$\frac{W}{\text{mK}}$] d [m] R [$\frac{m^{2}K}{W}$] μ Sd [m] T [˚C] psat [Pa] p [Pa]
Powietrze wewnętrzne - - Rsi=0,13 - - 24 2985 pi=1492
23,06 2819 1492
Tynk cem-wap 0,82 0,010 0,012 20 0,20
22,97 2807 1461
Cegła ceramiczna pełna 0,77 0,250 0,325 16 4,00
20,62 2331 850
Wełna mineralna 0,038 0,100 2,632 1 0,10
1,58 686 834
Cegła dziurawka 0,62 0,120 0,194 16 1,92
0,17 619 541
Tynk cem-wap 0,82 0,010 0,012 20 0,20
0,08 615 510
Powietrze zewnętrzne - - Rse=0,04 - -
-0,2 600 pe=510
RT=3,345
 1. Wnioski

Z porównania wartości w kolumnach 8 i 9 z powyższych tablic wynika, że w przypadku temperatur ti = 16˚C i te = -0,2˚C w żadnej z płaszczyzn stykowych ciśnienie cząstkowe pary wodnej nie osiągnęło stanu nasycenia, stąd wniosek, że w miesiącu lutym dla tych temperatur nie występuję kondensacja międzywarstwowa. W przypadku temperatur ti = 20˚C i te = -0,2˚C oraz ti = 24˚C i te = -0,2˚C występuje kondensacja międzywarstwowa, ponieważ na płaszczyźnie stykowej (wełna mineralna – mur z cegły dziurawki) ciśnienie cząstkowe pary wodnej osiągnęło stan nasycenia.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
obrona projektu, Fizyka budowli
Projekt fizyka budowli
Projekt 2 fizyka budowli
Projekt fizyka budowli nr 2 Kopia
Projekt FIZYKA BUDOWLI
projekt fizyka budowli PLAN zaoczni?ww
Projekt2, Fizyka Budowli - WSTiP
FB Strona tytulowa projektu, Fizyka Budowli
Fizyka Budowli-projekt, fizyka budowli- projekt autocad, Fizyka budowli
Kopia Projekt, Fizyka Budowli - WSTiP, fizyka budowli(5), fizyka budowli, Fizyka Budowli, Grzechulsk
projekt 4 fizyka budowli W, Budownictwo
Projekt fizyka budowli
D semestr 6 od przemasa Semestr VI Fizyka budowli Projekt wykres temp w przegrodzie Arkusz1 (1
tabelki na fizyke, Budownictwo UTP, semestr 3, Fizyka Budowli, projekt 4 fizyka bud
Projekt zagospodarowania dzialki zadanie, Fizyka Budowli - WSTiP, Budownictwo ogólne, Budownictwo Og

więcej podobnych podstron